Uppgång för Umeå och regionens godsflöden trots Coronasituationen

Fjolåret blev tufft för många branscher men siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade.
- 2020 uppnåddes ett all-time-high avseende antalet hanterade lastenheter, TEU, via Umeå hamn och NLC kombiterminal. Detta är mycket glädjande och ett kvitto på att kommunens anläggningssatsningar är rätt, samt att mer och mer gods transporteras via järnväg och sjöfart, säger Daniel Rönnberg, marknadsstrateg hos INAB.

- Många tänker kanske mest att det transporteras trävaror eller industrigods via hamnen eller på järnvägen, men faktum är att en stor andel är konsumtionsvaror, fortsätter Daniel Rönnberg.

NLC kombiterminal som ligger centralt beläget på Västerslätt drivs av Sandahls Goods & Parcel AB och har fokus på intermodala transporter till och från terminaler i södra Sverige. Terminalen invigdes 2010 och har varje år presenterat stigande godsvolymer.

- Det är roligt att höra att efterfrågan på hållbara logistiklösningar ökar. På kombiterminalen hanteras byten i transportkedjan, gods kan komma in via lastbil och sedan transporteras vidare på tåg eller tvärtom. Vi har till exempel stora flöden ifrån regionens tillverkningsindustri som går på tåg ner mot södra Sverige och kontinenten men även livsmedel och konsumtionsvaror som transporteras till och från regionen på tåg och sedan vidare på lastbil ut till butikerna eller centrallager. Det samma gäller i hamnen där godset eller hela lastbäraren byter transportslag mellan båt, tåg och lastbil vilket optimerar ett intermodalt logistikflöde, säger Daniel Rönnberg