Störningar från hamnen i form av buller relaterat till byggprojekt

Just nu pågår förberedelserna i hamnen inför Wasalines nya färjas ankomst. Man bygger om och anpassar färjeterminalen med tillhörande passagerargång och pir. Dessutom har nästa steg påbörjats där själva markytorna runt terminalen och tullen ska byggas om, vilket även inkluderar en justering av E12:ans dragning.

Just nu utförs ett pålningsarbete (spontning) för att färdigställa den södra rampen till färjepiren vilket orsakar buller i omgivningen. Om arbetet fortlöper enligt plan kommer detta arbete slutföras under denna vecka (vecka 22).

Under de kommande veckorna kommer borrningsarbete att utföras. Detta är skonsammare gentemot den pålning/spontning som pågått med hänsyn till omgivningspåverkan i form av ljud.

Vill du veta mer om de olika byggprojekten kan du läsa mer under "Projekt" eller följa de olika projektens byggdagböcker vilka du når från startsidan.