Ny buss- och bilparkering färdigställd

Arbetet med en ny buss- och bilparkering i anslutning till färjeterminalen påbörjades hösten 2019 och har nu tagits i drift.

Projektet lett till förbättrade uppställningsmöjligheten för bussarna och ett utökat antal parkeringsplatser. Bakgrunden ligger i den nya färjan, som kommer tas i bruk våren 2021, och den förväntade ökningen av passagerar- och godsvolymer.