Gustavs udde 2, norr, ger ytterligare 25 000 m2 verksamhetsyta i hamnen

Det finns ett stort behov av mer verksamhetsytor i Umeå hamn. Under de senaste åren har godsflödena till och från hamnen ökat och Kvarken Ports som sköter hamnen upplever en stadigt ökad förfrågan kring godshantering, hantering av skrymmande projektlaster och tillfällig lagring av gods. Projekt Gustavs udde 2, norr, innebär förberedelse av en ny verksamhetsyta på 25 000 m2.

Projektet är en del i den övergripande planen att utveckla och anpassa hamnen för morgondagens behov med ökade godsflöden till och från regionen, större och mer djupgående fartyg samt smarta, miljövänliga logistikflöden.

Verksamhetsytan beräknas kunna användas från och med november 2021.

Läs mer och följ projektet här >