Generalkonsult för kajutbyggnad

Efter anbudsutvärdering avseende upphandling av Generalkonsult för projektering av Norra kajen, RoRo-ramp och Södra Kajen har WSP, Umeå antagits. Som Generalkonsult har WSP i sin tur anlitat Magnus Harrysson, Port Engineering, Göteborg.