Förändringar i färjetrafiken

Anpassningarna till den nya färjan i Umeå hamn är ett intensivt och krävande arbete där flera mannar och maskiner samarbetar på en liten yta under tuffa förhållanden. Eftersom färjan från Vasa anlöper på samma plats innebär det dagliga utmaningar för både Wasaline och det pågående byggarbetet.

För att ytterligare förbättra och effektivisera arbetet kring projektet har man därför beslutat att Wasalines färja ska anlöpa i den inre hamnen, initialt fram till 28/2 2021. På så sätt kan de entreprenörer som arbetar med utbyggnad
av färjeterminalen, nya landgången och förbättringar av piren jobba utan avbrott från färjetrafiken.

Incheckning av passagerare, bilar och frakt sker som tidigare vid färjeterminalen. Färjepassagerarna bussas och bil- och godstrafiken lotsas till och från färjan.
OBS! Ingen incheckning vid inre hamnen.

Med dessa åtgärder hoppas man förbättra lastning och lossning av färjan samt underlätta det fortsatta projektarbetet inför att den nya färjan Aurora Botnia
anländer i maj 2021.

/Umeå Hamn AB & Wasaline