Färjeterminal/Ny passagerargång

Entreprenör för etapp 1 av tillgänglighetsanpassning av färjeterminalen samt uppförande av ny passagerargång har upphandlats av Peab, Umeå som lämnat det för Umeå Hamn AB fördelaktigaste anbudet.

Anbudsförfrågan för etapp 2 som omfattar arbete med färjepiren, dykdab, installationsarbeten för laddström mm. Kommer att skickas ut i månadsskiftet juni – juli.

Den nya färjan Botnia Aurora kommer att komma i drift i maj månad 2021.