Logotype Umeå Badhus

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

Byggarbeten, specialtransporter och tung trafik begränsar framkomligheten i hamnen

Just nu pågår flera byggprojekt i hamnen med syfte att förbättra och utveckla framtidens hamn samtidigt som den dagliga verksamheten fortlöper. Bland annat pågår just nu transport av ett stort antal vindkraftsverksdelar ankommande med båt och vidare med lastbil till en vindkraftspark i Åsele/Fredrika. Sammantaget innebär detta mer tung trafik än vanligt i kombination med begränsad framkomlighet i hamnen, framförallt på väg E12.

Med anledning av detta ber vi alla att visa hänsyn till de arbeten som pågår genom att hålla nere hastigheter och inte vistas i området utan anledning.

Vi ber också allmänheten att tänka på att hamnen är en arbetsplats och ett ISPS-område vilket innebär att obehöriga varken kan eller bör röra sig fritt i området samt att det kan innebära en säkerhetsrisk att vistas inom området. Vänligen notera även de parkeringsförbud som råder och parkera endast på angiven plats.

Följ gärna de pågående byggprojekten via byggdagböcker:

Färjeterminal och pir

Landinvesteringar för ökad kapacitet och nya funktioner i Umeå hamn

Har du frågor om framkomlighet eller annat kan du kontakta Kvarken Ports som ansvarar för driften av hamnen: kvarkenports.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.