Åtgärder vidtagna i samband med 
konstaterat Coronafall på byggplats

Information om hantering kring Corona är kommunicerat inom samtliga projekt i hamnen och nyligen gick en påminnelse ut med hänvisning till samhällssituationen och de riktlinjer som gäller.

Tyvärr har det under veckan konstaterats ett fall av Covid-19 på en av byggarbetsplatserna. Åtgärder har vidtagits där man bland annat testat hela personalgruppen och sett till att separera arbetarna ytterligare genom att installera fler manbodar.

Vi hoppas på snabbt tillfrisknande och påminner igen om de riktlinjer och rekommendationer som gäller kring Covid-19.