Åtgärder Plankorsning 1

I området vid Plankorsning 1 är det mycket vatten som orsakar problemen med skjutande strail, ruttnande slipers och lös befästning. Detta har framförallt orsakat problem vintertid varför detta nu ska åtgärdas. Med höjd väglinje i järnvägen samt förstärkt dränering hoppas vi undvika problem när de större projekten drar igång. Infranord kommer att utföra arbetet.

Arbetet beräknas pågå fram till 25/9. Därmed stängs vägen av för trafik mellan 15/9-25/9. Hänvisning finns på platsen för alternativ väg.

Bygginformation 2021

Byggarbeten vecka 39

Arbetet med plankorsning 1 fortgår enligt planering.
Kvarstående arbeten är asfaltering vilket utförs måndag 27/9, vägtrafik över plankorsningen släpps på under tisdag 28/9. Järnvägstrafik släpper vi på under senast fredag 24/9.

 

  • Järnvägstrafik angör spår 21 och 22 från söder under
    perioden 15/9-22/9.
  • Kvarken Ports jobbar med framtagning av TA-plan.

  • Järnvägstrafik angör spår 21 och 22 från söder under
    perioden 15/9-22/9.
  • Kvarken Ports jobbar med framtagning av TA-plan.

Ortofoto TA övergång