Gustavs udde 2, norr

Projektet med Gustavs udde 2 norr förbereder en ny verksamhetsyta på 25 000 m2 i Umeå hamn.

Entreprenören NCC, som utför arbetet, kommer att schakta, terrassera, fylla överbyggnadsmaterial och preparera ytan. Den grusade verksamhetsytan kommer att kunna användas från november 2021.

Byggtid: januari 2021 – november 2021.

Arbetsområde och för projekt Gustavs udde 2

Kartan visar arbetsområdet för projekt Gustavs udde 2, samt entreprenören NCCs etablering i hamnen.

Bygginformation 2021

Byggarbeten vecka 15

Det sista krossmaterialet är inkört och därmed är projektet klart. Byggstängsel, skyltar och bodetablering är nedplockat och skickades ”hem” under v14.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 hjullastare, 1 lastbil.

Drygt 120 000 ton krossat förstärkningslager är inkört till överbyggnad och överlast.

 • Sista överlasten kördes in vecka 13.
 • Fortsatt justerings- och kompletteringsarbete.
 • Byggstängsel, skyltar och bodetablering tas ner och körs bort.
 • Sista veckoavvägning av pelar utförs, därefter sker mätningen månadsvis.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 hjullastare, 1 lastbil.

En av de sista transporterna av överlast för projektet.

 • Sista överlasten körs in under veckan.
 • Byggstängsel och vägskyltar plockas ner och manskapsbodarna avetableras.
 • Avvägning peglar fortsätter.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 hjullastare, 4 lastbilar.

Fyllning av överlast närmar sig infarten, grind 5C.

Flygfoto över arbetsplatsen från 24/3.

 • Schakter och överbyggnad färdigställdes under v11.
 • Inkörning av överlast pågår.
 • Avvägning peglar sker 1 gång i veckan.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 hjullastare, 12 lastbilar.

Överlast läggs ut på överbyggnad.

 • Schakt och terrassering för lagringsytan och utkörning riven asfalt färdigställdes vecka 10. Städning/justering och bortkörning av schakthögar görs med grävmaskin under vecka 11.
 • Överbyggnad fylls färdigt under veckan.
 • Inkörning av överlast fortsätter någon månad till.
 • Alla fem peglar för sättningsmätning är monterade. Avvägning av dessa fortsätter varje vecka i en månad framöver för att följa upp sättningar. Därefter mäts de en gång i månaden i ca 6 månader, eller fram till att man ser att sättningar har avstannat.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker,
1 grävmaskin, 1 hjullastare, 13 lastbilar.

Inkörning överlast.

 • Schakt/terrassering beräknas färdigställas under veckan.
 • Inkörning överlast och överbyggnad fortsätter. Ca hälften av krossmaterialet är nu inkört.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker,
1-2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 13 lastbilar.

Schakt av asfalsplanen.

 • Schakt/terrassering och fyllning överbyggnadsmaterial fortsätter som tidigare.
 • Rivning av den befintliga asfaltplanen pågår. Pga tjäle (80-90 cm tjock) är rivningen ännu inte klar.
 • Inkörning överlast pågår.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker,
1 grävmaskin, 1 hjullastare, 13 lastbilar.

I förgrunden syns ett järnstång som sticker upp från ett gult kabelskyddsrör. Det är en av fem peglar som används för att mäta sättningar.

 • Schakt/terrassering och fyllning överbyggnadsmaterial fortsätter som tidigare.
 • Rivning av den befintliga asfaltplanen, som användes för saneringen på projektet Terminal Hillskär, fortsätter. Tjälen har gått ner i överbyggnaden och måste slås med hydraulhammare.
 • Inkörning överlast påbörjades under v 7 och kommer att pågå under hela projekttiden.
Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker,
2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 10 lastbilar.

Pågående inkörning överbyggnadsmaterial, vältning och rivning av den befintliga asfaltplanen..

 • Rivning av den befintliga asfaltplanen som användes för sanering vid projektet Terminal Hillskär fortsätter.
 • Montering och avvägning peglar (sättningsmätning) påbörjades under vecka 6 och kommer att pågå under hela projekttiden.
 • I slutet på vecka 6 påträffades misstänkt sulfid. Provtagning är utförd och analyssvar som avgör hur massorna ska hanteras inväntas.
 • Förhoppningsvis kommer överlast påbörjas köras in under veckan.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker,
2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 8-10 lastbilar.

Terrassering, utrullning geotextil och inkörning överbyggnadsmaterial på södra delen av lagringsytan samt inmätning terrass.

Grind 5C, mitt på terminalytan, kommer fortsättningsvis användas som in- och utfart. Gring 5C kommer användas så länge som terminalytan inte används för förvaring av gods. Se reviderad TA-plan.

BYGGARBETEN v. 6

 • Schakt och terrassering lagringsyta.
 • Fyllning överbyggnadsmaterial.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker,
2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 8 lastbilar.

Byggstängslet runt containerhamnen är klart. Det innebär att in-/utfart till Gustafs Udde från grind 5B är stängd (det finns dock en grind i byggstängslet för eventuella hamntransporter som måste köras ut via grind 5B).
Trädfällning utfördes under föregående vecka samt det mesta av slyröjningen.

BYGGARBETEN v. 4

 • Fortsatt snöröjning av området.
 • Terrassering av infartsvägen görs klart och inkörning
  överbyggnad börjar.
 • Fortsatt terrassering/fyllning överbyggnad av övriga ytan.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 2 grävmaskiner, 1-2 hjullastare, 5-8 lastbilar, 0-1 dumper.

 • Trädfällning och röjning av området påbörjas.
 • Schakt och terrassering av anslutningsväg.
 • Uppsättning av byggstängsel runt arbetsområdet.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 0-2 trädfällare, 1-2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 0-4 lastbilar, 0-1 dumper.