Logotype Umeå Badhus

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

Förberedelser för den nya färjan påbörjade

Nu har arbetet med den nya färjeterminalen och färjepiren inletts. Bakgrunden ligger i att trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk (Nordic Logistic Corridor) som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, säkrar denna strategiska länk men kräver samtidigt en anpassad pir, kaj och färjeterminal fär att kunna angöra Umeå hamn sommaren 2021.

Fotomointage som visar den nya terminalen och landgången i Umeå hamn.
Fotomontage som visar den nya färjeterminalen och passagerargången i Umeå hamn
Fotomontage som visar nya terminalen och passagerargången i Umeå hamn

Bygginformation 2022

Byggarbeten vecka 23

 • Fortsatt dykning, friläggning av isskydd betongpelare
 • Form, armering och gjutning kantbalk

 • Dykning, friläggning plåtform kasunbotten
 • Fortsatt form, armering kantbalk pirnos

 • Dykarundersökning kasuner
 • Dykarinspektion pelare
 • Påbörja formning för kantbalk

 • Fortsatta tekniska installationer för laddenheten
 • Form/armering kantbalk pir
 • Besiktningsarbeten pir

Besiktningsarbeten, avslipning betongyta pir

Laddstationen är nu monterad på piren. Under vecka 19 fortsätter arbete med:

 • Förberedande armering för kantbalksgjutning av resterande kantbalk på pirnos
 • Fortsatta tekniska installationer för laddenheten

Laddstationen har monterats på piren

 • Teknisk installation av enheter till laddstationen

Stål och laddstation lyfts på plats

 • Stålmontage
 • Montage av norra laddstationen på pir, via kran på pråm

 • Södra laddenheten: Fortsatt testning och justering mot färja
 • Norra laddenheten: Montage förberedande stål på pir

 • Kalibrering av den södra laddenheten för färjan
 • Förberedelser inför montage av den norra laddenheten

 • Fortsatt testning av laddning av färjan mot nya laddstationen

 • Testning av laddning av färjan mot nya laddstationen

 • Driftsättning av laddstation och testning mot färja
 • Montage av skyddsplåtar över kabelskyddsrör

Höj- och sänkbar ”elkontakt” för anslutning mot färjan monterad på laddstationen

 • Kompletterande elarbeten landström

 • Fortsatta elarbeten kring laddstationen
 • Kärnborrning av betongpelare under piren

Kablar som ska anslutas i laddstationen

 • Under veckan fortsätter elarbeten kring laddstationen
 • Dykare fortsätter med kärnborrning av pelare

Dykare jobbar från pråm med borrning

Höj- och sänkbar ”elkontakt” för färjan är på plats på laddstationen

 • Peab: Fortsatta elarbeten kring laddstationen
 • Nåiden: Dykare utför kärnborrning av betongpelare under piren, två meter under vattenlinjen

 • Fortsatt elinstallation och montage av mekaniska delar på laddstationens torn
 • Dykning och kärnborrning av betongpelare under piren för analys av kvalitet/hållfasthet

 • Installation av laddstationen på södra piren samt montage av smide hiss/plattform och tillhörande elarbeten

 • Momentdragning bultar
 • Montering överkörningsskydd
 • Avstädning pir

 • Momentdragning av bultar
 • Rivning av ställning, avetablering, avstädning pir
 • Montage av de sista överkörningsskydden, pollare
 • Installation landström

 • Montage sista fendern på piren
 • Momentdragning bultar
 • Rivning ställning, avetablering
 • Montage överkörningsskydd, pollare
 • Installation landström

Montage smide för laddströmskabel

 • Form, armering och sista gjutning kantbalk pir
 • Montage av fendrar, överkörningsskydd och pollare
 • Momentdragning bultar
 • Installation landström

Lyft av APS-enhet för landström

PIR

 • Formsättning och armering kantbalk
 • Montage av APS-enhet för landström
 • Komplettering för vatten/avlopp färja

RAMPER OCH DYKDALB

 • Samtliga fendrar är monterade och efterdragning av bultar kommer att göras

Nåiden har nu avslutat sin del av projektet och kommer under veckan att avetablera sig.

PIR

 • Montering av kantbalksform
 • Gjutning kantbalk
 • Fendermontage F8
 • Montering av pollare på södra sidan påbörjas
 • Montage/utsättning av APS-enhet påbörjas
 • Ställning flyttas till änden av piren

 

PIR

 • Borrning och fendermontage
 • Gjutning av kantbalk
 • Dykarbete - demontage stål under pir linje 6

RAMPER OCH DYKDALB

 • Borrning och fendermontage
 • Demontage och återbyggnad ställning för kantbalk

 

PIR

 • Form, armering och kantbalk, gjutning av kantbalk v 46.
 • Rivning och flytt av ställning för kantbalk.
 • Borrning och montage av fender.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Armerings-, betong- och formarbeten på och under piren vid GS 25:an.
 • Fendermontage.

PIR

 • Formsättning, armering och gjutning av kantbalk
 • Rivning och flytt av ställning för kantbalk
 • Borrning i dykdalb för fender
  Montage fender på dykdalb och pir

RAMPER OCH DYKDALB

 • Armerings- och formarbeten ovan och under piren

PIR

 • Form
 • Armering
 • Gjutning kantbalk 2 etapper
 • Montage fender 1-2 st

RAMPER OCH DYKDALB

 • • Rivning form
  • Finjustering
  • Pirarbeten
  • Avetablering RoRo-ramper
  • Asfaltering
  • Entreprenören TTS etablerar inför installation av stålramp. Arbetet påbörjas vecka 43 och lyft av stålramp planeras till i början av november.

PIR

 • Borrning fender F6
 • Kantbalksgjutning
 • Gjutning etapp 2 fundament F4
 • Montering fender på dykdalb F19

RAMPER OCH DYKDALB

 •  Rivning pålbryggor
 • Förstärkning undersida pir
 • Pågjutning pir
 • Gjutning pålar erosionsskydd
 • Armering och form runt piren


PIR

 • Form, armering och gjutning av kantbalk i två etapper.
 • Fortsatt ställningsbyggnation pir.
 • Gjutning förhöjd pollare.
 • Montage fender 3 på dykdalb.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Rivning form
 • Rivning pålbrygga
 • Rivning passage ut på piren
 • Gjutning sättningsplattor
 • Fyllning förstärkningslager
 • Justering mark
 • Avetablering formar


PIR

 • Form, armering och gjutning av kantbalk
 • Borrning för fendrar på kantbalk och dykdalb
 • Fortsatt montage fendrar

RAMPER OCH DYKDALB

 • Armering och form RoRo-ramp och krönbalk
 • Gjutning i slutet av veckan RoRo-ramp och krönbalk
 • Gjutning fotbalk
 • Start arbete under piren med förstärkning tvärbalkar


PIR

 • Form, armering och gjutning av kantbalk
 • Borrning och montage fender F21 dykdalb
 • Montage stålfender F2 södra piren

RAMPER OCH DYKDALB

 • Form och armerings krönbalk
 • Form armering RoRo-ramp
 • Gjutning RoRo-ramp
 • Form och armering fotbalk

 

Förberedelse gjutning kantbalk på piren.

Förberedelse för borrning och montage av fender på dykdalb.

PIR

 • Fortsatt stålmontage fender F5 via pråm/mobilkran
 • Borrning för fendrar södra pir
 • Fortsatt form, armering kantbalk samt gjutning

RAMPER OCH DYKDALB

 •  Armeringsarbeten + form södra kajen RoRo-ramp
 • Gjutning södra kajen RoRo-ramp
 • Formarbeten norra kajen RoRo-ramp
 • Armering + form krönbalk
 • Bemanning ca 20 personer

PIR

 • Fortsatt stålmontage fender F5 via pråm/mobilkran
 • Borrning för fendrar södra pir
 • Fortsatt form, armering kantbalk samt gjutning

RAMPER OCH DYKDALB

 • Armeringsarbeten + form södra kajen RoRo-ramp
 • Gjutning södra kajen RoRo-ramp
 • Formarbeten norra kajen RoRo-ramp
 • Armering + form krönbalk
 • Bemanning ca 20 personer

PIR, PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Formsättning kantbalk
 • Montage vinschar på bunkringsplattformar
 • Bemanning ca 8 personer.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Montage Prefab
 • Tätning av Prefab
 • 1:a gjutning krönbalk
 • Arbete med krönbalk runt piren
 • Formbyggnation RoRo-ramper

PIR, PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Kantgjutning på pir

RAMPER OCH DYKDALB

 • Gjutning isskydd
 • Start form RoRo
 • Formning krönbalk
 • Armering krönbalk
 • Smide Pilewall erosionsskydd


Aurora Botnia lägger till i Umeå hamn på sin jungfruresa.

Arbete fortlöper med den andra stålrampen och piren.

PIR, PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Kantgjutning på pir.
 • Landströmsenhet på plats.
 • Terminal och passagerargång är besiktad och överlämnad
  till beställaren. Åtgärder av besiktningspunkter pågår.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Gjutning isskydd
 • Start form RoRo
 • Formning krönbalk
 • Armering krönbalk
 • Smide Pilewall erosionsskydd.


Laddströmsenheten på piren.

Laddströmsenheten på piren.

Vänthall med incheckning på bottenplan med speedgate mot tull.

Utgång från vänthall och speedgate med autowalk upp till plan 2 samt hissar.

Våning 2 med hissar och autowalk.

Vänthall plan 2.

Vänthall plan 2 mot incheckning.

Autowalk från entreplan upp till plan 2.

Vilplan mellan autowalk på våning 2 och 3.

Autowalk till plan 4.

Hissar plan 4.

PIR

 • Gjutning fundament till trapphus

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Plastsockel i passagerargång
 • Injustering kameraövervakning
 • Målning terminal invändigt
 • Montage taksäkerhet

RAMPER OCH DYKDALB

 • Borrning av pilewall/erosionsskydd
 • Installation isskydd över pålar i RoRo-ramperna
 • Formarbeten kaj, under och ovan vatten
 • Prefabricering av armering


Montering kamera.

PIR, PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Form, armering
 • Landström för färja
 • Diverse kompletteringsarbeten på sista höj- och
  sänkbara passagerargångsmodulen
 • Åtgärder diverse besiktningsanmärkningar
 • Fortsatt förstärkning av pir, södra sidan
 • Framdragning av fiber

Hela anläggningen/byggnad är besiktad och godkänd samt
överlämnad till beställare 210701.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Pågående arbete


PIR

 • Gjutning fundament till trapphus

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Plastsockel i passagerargång
 • Injustering kameraövervakning
 • Målning terminal invändigt
 • Montage taksäkerhet

RAMPER OCH DYKDALB

 • Vecka 25 Muddring och erosionsskydd
 • Vecka 26 Pålning RoRo-ramper
 • Vecka 27 Pålning/stagarbeten RoRo-ramper
 • Vecka 28 Spontning (borrning)
 • Vecka 29 Spontning (borrning)


Montage plastsockel i passagerargång.

Montering kamera.

PIR

 • Montage överkörningsskydd
 • Montage fendrar
 • Undergjutning stöd

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 •  Färdigställning målning
 • Trapphus bekläds med raster
 • Garageportar monteras
 • Asfaltering delar av framsida terminal
 • Hissmontage
 • Montage handledare i passagerargång

RAMPER OCH DYKDALB

 •  Montage ankarfundament och stag
 • Smide spont
 • Förstärkning spont
 • Finjustering asfalt
 • Gjutning spont


Asfaltering utanför terminalen.

Montering av raster vid trapphus.

Formsättning inför undergjutning stålstöd på pir.

Förberedelse för stålramp vid södra sidan. Rampen på södra sidan kommer monteras först i höst.

PIR

 • Formsättning gjutning pollarfundament
 • Montage fendrar
 • Montage pollare

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Färdigställning plåtfasader
 • Hissmontage
 • Montage glasväggar vid inchekningshall
 • Montage skjutväggspartier i vänthall
 • Markarbeten runt terminal
 • Gjutning fundament till trapphus 3
 • Montage trapphus 2

RAMPER OCH DYKDALB

 • Spontning södra kaj
 • Demontage flytbron
 • Smide spont
 • Flytt av upplag
 • Logistik kring montage av stålramp


Lyft för transport bort till färjeläget och norra sidan av kajen för vidare montage av den ca 110 ton tunga stålrampen.

Spontning vid södra sidan.

Fendermontage.

Gjutning fundament trapphus 3.

Montage trapphus 2.

Markarbeten utanför terminalen.

PIR

 • Formsättning och gjutning pollarfundament
 • Ihopmontering fendrar.

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Plåtning fasad passagerargångar
 • Markarbeten runt terminalbyggnad
 • Tätningar på tak längs passagerargångar ute på pir
 • Färdigställning passagerargångsmodul 12-13lvbeläggning terminal

RAMPER OCH DYKDALB

 • Flyttat bort pontonbron från dykdalben till närliggande
  kaj för att demontera den där pga platsbrist
 • Spontning södra sidan
 • TTS har etablerat och startat montage av stålramp
 • Havator har etablerat kran för lyft av stålramp
 • Prefabricering form och armering inför södra sidan
 • Erosionsskydd norr om norra kajen


Spontning vid södra sidan.

Pontonbron är flyttad till annan kaj och kan härmed demonteras.

Markarbeten vid terminalen.

Gjutning pollarfundament.

Ihopsättning fendrar.

Lyft och installation av den höj- och sänkbara passagerargångsmodulen 13.

PIR

 • Förhöjda pollarfundament formas och gjuts

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Fasadbeklädnad med plåt.
 • Takbeläggningar på passagerargångar
 • Vattenavrinning från tak
 • Hissmontage
 • Autowalkmontage
 • Montage trapphus
 • Golvbeläggning terminal

RAMPER OCH DYKDALB

 • Flytt av flytbro till RYAB tisdag
 • Spontning södra kajen
 • Prefabricering södra kajen


Trapphus 2.

Hissmontage.

Golvläggning vänthall plan 2.

Autowalk i terminalen.

PIR

 • Montering av teknikbrygga
 • Instalationer på teknikbryggan dras fram

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Fasadbeklädnad väggar på passagerargång och terminal
 • Plåtbeklädnad under passagerargångar
 • Takläggning passagerargångar
 • Takraster i passagerargångar monteras

RAMPER OCH DYKDALB

 • Södra kajen - spontning
 • Norra kajen - averablering till södra
 • Dykdalb - gjutning fenderväggar
 • Dykdalb - dkrotning form under vatten


Arbete med dykdalben.

Förberedelse med spontning för stålrampsinstallation på södra kajen.

Klart för montage av fasadplåt på passagerargång.

Montage fasadplåt under passagerargång.

Installationsdragning på teknikbryggan.

Montage raster i passagerargång.

Montage krönplåtar på passagerargång.

PIR

 • Vattenbilning slutförs under vecka 18.

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Utvändigt fasadarbete på terminalen
 • Hissmontage
 • Eldragning i passagerargång
 • Undertak i passagerargång
 • Taksarger på passagerargång mot terminal

RAMPER OCH DYKDALB

 • Norra kaj – justerat markytan
 • Södra kaj - Vajersågning och åtgärder GS25
 • Dykdalb – armering fenderväggar


Väggbeklädnad i terminalen.

Målning av vänthallen på plan 2.

Bärdecksplåt passargerargång.

Autowalken på plats.

Förberedelse rampbygge södra kajen.

PIR

 • Vattenbilning undersida kantbalkar
 • Armering kantbalk
 • Formsättning kantbalk
 • Formsättning och gjutning upplag för bro till dykdalb

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Fasadmontage
 • Glasmontage
 • Montage teknikbrygga under passagerargång
 • Innerväggar
 • Målning ventilationskanaler
 • Eldragning i passagerargång

RAMPER OCH DYKDALB

 • Markjustering norra kajen
 • Städning norra kajen för ometablering till södra
 • Vajersågning södra kajen
 • Fyllningarbeten södra kajen
 • Förberedande inför spontning södra kajen
 • Armering och formning fenderväggar på dykdalb
 • Dykning dykdalb


Fasadmontage passagerargång norra sidan.

Fasadmontage passagerargång.

Invändig bröstning av passagerargång.

Autowalken är på plats och finjusteringar ska utföras.

Förberedelse rampbygge södra kajen.

Förberedelser för uppbyggnad av ny ramp på södra kajen.

Gjutning av dykdalb.

PIR

 • Inväntar armering till de förhöjda pollarna.
 • Vattenbilning undersida kantbalk.
 • Förberedelser inför formsättning kantbalk.
 • Förberedelser inför montage av de sista passagerargångs- modulerna som kommer från Finland.

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Komplettering sandwichelement.
 • Fasadskivor hisstopp monteras.
 • Innerdörrar monteras i terminal.
 • Montage glas i passagerargång.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Städningsarbeten efter rivning
 • Fyllningsarbeten södra kajen
 • Schakt och fyllning förstärkningslager norra kajen
 • Borttransport av rivningsmassor södra kajen
 • Sättningsplattor norra kajen
 • Fyllning norra kajen
 • Armering dykdalb norra plattan + gjutning
 • Rivning kran norra kajen
Arbetsstyrka och maskiner:
Totalt ca 50 personer.
Tornkran, hjulgrävmaskin, 4 hjullastare, 3 rivningsmaskiner, 2 dumprar, 4 lastbilar, 2 bomliftar och 2 saxliftar.

Förberett för installation av stålramp på södra kajen.

Förberedelser för rampbygge på södra kajen.

Fasadarbeten passagerargång, fönsterpartimontage.

Beklädnad fasad hisstopp.

PIR

 • Vattenbilning undersida piren.
 • Armering.
 • Form pollare.

PASSAGERARGÅNG

 • Invändig montering av fasadskivor.
 • Kompletterande fasadarbete.
 • Montage av glas.
 • Installation av kabelstegar och kabeldragning in och utvändigt
  för passagerargången.
 • Montering av teknikbro för passagerargången.

FÄRJETERMINAL

 • Montering fasadskivor terminalbyggnadens hisstorn.
 • Utvändigt montage av plåtfasad.
 • Installation autowalk terminalbyggnad.
 • Montering av två hissar.
 • Installation mellanväggar.

ÖVRIGT

 • Hopmontering av trapphus görs på marken innan det
  sätts upp.
 • Demontering av tält för modulmonteringen

RAMPER OCH DYKDALB

 • Armering platta dykdalben
 • Gjutning norra Kaj
 • Armering/form norra Kaj
 • Rivning södra Kaj

Arbete med dykdalben.

PIR

 • Nedplockning tält bakom etablering
 • Start arbete med landström
 • Vattenbilning underkant kantbalk

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Invändig montering av fasadskivor i passagerargång.
 • Kabeldragning passagerargång.
 • Montering fasadskivor terminalbyggnad.
 • Installation autowalk terminalbyggnad.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Rivning RoRo-rampernas pålbryggor
 • Mammutsugning norra kajen
 • Fotbalk norra kajen
 • Tätning och gjutning dykdalben
 • Start topplattan

PIR

 • Borrning för nya pollare.
 • Utsida och översida pirkant vattenbilade färdigt.

PASSAGERARGÅNG OCH FÄRJETERMINAL

 • Anpassningar och färdigställande av smide på monterade passagerargångar.
 • De sista stöden till passagerargång och teknikbrygga
  monteras innan påsk.
 • Undertaksmontage i terminalbyggnad pågår.
 • Fasadskivor utvändigt pågår.
 • Beklädnad av sista modulen påbörjad i tältet.
 • Dragning värmeledningar i terminal pågår.
 • Elstegar på passagerargång monteras.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Prefabmontage dykdalb
 • Dykning Prefabmotage dykdalb
 • Form och armering norra kajen
 • Markarbeten bakom krönbalk
 • Ev. vattenbilning

Visste du att...

Stålramperna tillverkas i Lettland och väger över 100 ton styck. De fraktas med båt till Umeå hamn, där de körs med special-
trailer fram till kajen för att sedan lyftas på plats med kranar.

Förberedelser av ena betongkonstruktionen inför stålrampernas ankomst.

Gjutning av betongkonstruktionen för den ena stålrampen.

Betongen är en specialbetong som ska tåla de extrema förhållanden som en kajkonstruktion innebär. Både gjutning och härdning är krävande processer.

Pågående muddring.

Passagerargångselementen lyfts på plats från pråm.

De sista stöden för passagerargången monteras på piren.

Undertaksmontage terminalen.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Vattenbilning kantbalk och pirnos på södra sidan.
 • Undergjutning stöd.

FÄRJETERMINAL

 • Moduler och stöd ute på piren till och med E11 är
  monterade.
 • Anpassningar av fasad på monterade moduler.
 • Fasadbeklädnad på terminal.
 • Golvet i vänthall på terminal plan 2 är flytspacklat.
 • Eldragningar i passagerargång.
 • Glasmontage på passagerargångar.
 • Inklädnad under glaspartier på passagerargångar.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Armering och formarbeten dykdalben ovan och under vatten
 • Armering och formarbeten norra kajen
 • Gjutning norra kajen
 • Grundläggning sättningsplattor
 • Leverns prefabelement

Passagerargångselementen är monterade till och med modul E11.

Inklädnad under glaspartier på passagerargång.

Fasadmontage terminalbyggnad.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Vattenbilning ovansidan.
 • Gjutning fundament stöd för modulelement.
 • Start arbete med armering, form kantbalk pir.
 • Montage av stöd och modulelement.

FÄRJETERMINAL

 • Fasadskivor carport, terminaltillbyggnad.
 • Kompletterande VS-arbete WC-grupper plan 2.
 • Dragning ventilationskanaler plan 2.
 • Arbete med hissfläkt.
 • Kabelstegar för el i modulelement.
 • Lyft av autowalk.
 • Rengöring och primning av golv och spackling.
 • Flytspackling terminal plan 1 + 2.
 • Undertak högdel terminal.
 • Kompletterande arbete hissfasad.

ÖVRIGT

 • Kompletterande påklädning modulelement.
 • Kompletterande parocmontage modulelement.
 • Ilyftning av autowalk/gångband.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Armering och formning dykdalb
 • Armering och formning norra kajen och RoRo-ramper
 • Dykeriarbeten vid dykdalb

Total bemanning: ca 55 personer exkl. Wasalines personal.
Maskiner: Teleporter, mobilkran, hjulgrävare, hjullastare, tornkran.
 

Visste du att...

Modulelementen som kommer finnas längst ut på piren specialtillverkas och kommer från Finland. Dessa moduler kommer att ha ett höj- och sänkbart golv för att kunna möta och docka mot den nya färjan på bästa sätt.

Terminaltillbyggnaden utvändigt.

Passagerargångselementen lyfts på plats med dubbla kranar.

Terminaltillbyggnaden invändigt.

Brandskyddsmålning av stål.

Terminaltillbyggnaden plan 1 där rullbandet ska installeras.

Gjutform och förberedelser för installation av ny ramp.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Vattenbilning södra sidan.
 • Gjutning fundament stöd för moduler.
 • Förstärkningsarbete.
 • Montage av stöd och moduler.

FÄRJETERMINAL

 • Fasadarbete carport, terminaltillbyggnad.
 • Plattsättning WC-grupper plan 2.
 • VS-arbete, värme i ny och befintlig terminal.
 • Dragning ventilationskanaler plan 2.
 • Arbete med hissfläkt och takfläktar.
 • Kabeldragning för el plan 1+2.
 • Kabelstegar för el i moduler.
 • Brandskyddsmålning av stål i terminaltillbyggnad.

ÖVRIGT

 • Påklädning och komplettering moduler.
 • Ilyftning av autowalk/gångband.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Form och betongarbeten norra kajen
 • Dykarbeten dykdalben
 • Start armering utsida ovan vatten dykdalben
 • Fyllning kross dykdalben
 • Gjutning hammarband dykdalben
 • Rivning platta mellan norra och södra kajen

Total bemanning: ca 50 personer exkl. Wasalines personal.
Maskiner: Teleporter, mobilkran, hjulgrävare, hjullastare, tornkran.
 

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Gjutning för pirförstärkning.
 • Gjutning fundament stöd för moduler.
 • Montage av stöd och moduler närmast hissen.

FÄRJETERMINAL

 • Fasadarbete hisstorn.
 • Fasadarbete carport, terminaltillbyggnad.
 • Plattsättning WC-grupper plan 2.
 • VS-arbete, värme terminalbyggnad
 • Dragning ventilationskanaler plan 2.
 • Arbete med takfläktar.
 • Kabeldragning för el plan 1+2.
 • Kabelstegar för el i moduler.
 • Brandskyddsmålning av stål i terminaltillbyggnad.

ÖVRIGT

 • Påklädning moduler.
 • Sönderdelning fraktionsvis av den gamla demonterade passagerargången.
 • Montering byggskylt.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Dykdalb armeringsarbeten med höglyftare och dykning
 • Norra Kaj formbyggnation
 • Norra Kaj armering
 • Norra Kaj schakt

Total bemanning: ca 51 personer exkl. Wasalines personal.
Maskiner: Teleporter, mobilkran, hjulgrävare, hjullastare, tornkran.
 

Visste du att...

Den gamla passagerargången som demonterats sönderdelas fraktionsvis för att sedan transporteras bort för att återvinnas.

Terminaltillbyggnaden.

Betongstöd för pelare till passagerargången.

Påklädning moduler.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Borrning och formsättning för pirförstärkning.
 • Start av montage av stöd och moduler närmast hissen.

FÄRJETERMINAL

 • Isolering, vind- och fasadskivor hisstorn.
 • Fasadarbete carport, terminaltillbyggnad.
 • Plattsättning WC-grupper plan 2.
 • VS-arbete, igångsättning värme.
 • Dragning ventilationskanaler plan 1+2.
 • Kabeldragning för el plan 1+2.

ÖVRIGT

 • Påklädning moduler.
 • Ihopsvetsning av två moduler.
 • Kompletterande smidesarbete.
 • Sönderdelning fraktionsvis av den gamla demonterade passagerargången.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Tätningsarbeten och gjutning prefab norra kajen.
 • Dykdalb montering hammarband och montage
  konsoller utvändigt.
 • Formning RoRo-ramp.
 • Formning under piren/gjutning

Total bemanning: ca 50 personer exkl. Wasalines personal.
Maskiner: Teleporter, mobilkran, hjulgrävare, hjullastare, kran.
 

Montering prefab norra kajen.

Erosionskydd är på den borrade pilewallen för att motverka att det eroderar in under kajen.

Terminaltillbyggnaden utvändigt.

Terminaltillbyggnaden invändigt.

Terminaltillbyggnaden invändigt, plan 2.

Många installationer i taket av nya terminaldelen.

Terminaltillbyggnad där rullband kommer installeras.

Plattsättning WC-grupp.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Borrning och formsättning för pirförstärkning.

FÄRJETERMINAL

 • Montering av glaspartier.
 • Fasadarbete hisstorn.
 • Fasadarbete terminalutbyggnadsdel.
 • Plattsättning WC-grupper plan 2.
 • VS-arbete, värmedragning och konvektorer plan 1.
 • Dragning ventilationskanaler plan 2.
 • Kabeldragning för el plan 1+2.

ÖVRIGT

 • Påklädning moduler, stål och glas.
 • Kompletterande smidesarbete.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Prefabmontage
 • Gjutning isskydd
 • Dykning norra (eventuellt dygnet runt)
 • Dykning dykdalb ut- och invändigt
 • Spontning pilewall

Total bemanning: ca 48 personer exkl. Wasalines personal.
Maskiner: Teleporter, mobilkran, hjulgrävare, hjullastare, kran.
 

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Kärnborrning i pirdäck.
 • Djupborrning i betongpelare.
 • Gjutning allteftersom pelarborrning är klar.
 • Bildning befintliga fundament och gjutning nya fundament.
 • Form- och armeringsarbete för pirförstärkning.
 • Demontering av fendrar vid pirnos.

FÄRJETERMINAL

 • Isolering av tak.
 • Montering av glaspartier.
 • Ställningsarbete hiss.
 • Plattsättning WC-grupper plan 2.
 • VS-arbete luftstam och värmedragning.
 • Dragning ventilationskanaler plan 1+2.
 • Kabeldragning för el plan 1+2.

ÖVRIGT

 • Påklädning moduler.
 • Kompletterande smidesarbete.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Formarbeten och iskyddsarbeten RoRo-ramperna
 • Dykdalb dykning
 • Dykdalb fyllning bergkross
 • Rivning betong för pilewall erosionsskydd
 • Borrning pilewall

Total bemanning: ca 55 personer exkl. Wasalines personal.
Maskiner: Teleporter, mobilkran, hjulgrävare, hjullastare, kran.
 

Tillbyggnaden och fundamentarbete vid piren.

Tillbyggnad terminalen.

Nya terminalbyggnaden.

Förberedelse inför dykeriarbete.

Gjutning av dykdalb.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Kärnborrning i pirdäck.
 • Djupborrning i pelare.
 • Gjutning allteftersom pelarborrning är klar.

FÄRJETERMINAL

 • Takarbete.
 • Kompletteringsarbete fasad, öppningar för kommande
  glaspartier.
 • Plattsättning WC-grupper plan 2.
 • Målning tullens lokaler.
 • VS-arbete luftstam och värmedragning.
 • Dragning ventilationskanaler plan 1+2.
 • Arbete med kabelstegar och kabeldragning för el plan 1.

ÖVRIGT

 • Påklädning moduler, inkl. bestyckning med glaspartier.

RAMPER OCH DYKDALB

 • RoRo Isskydd - installation isskydd, armering och gjutning
 • Arbeten med ramperna på norra kajen
 • Dykeriarbeten på dykdalb dyk och Norra kajen
 • Betongarbeten, armering och gjutning dykdalb
 • Håltagning pilewall GS 25 för åtgärder mor erosion mellan norra/södra kaj
 • Borrning Pilewall GS 25:an

Total bemanning: ca 57 personer exkl. Wasalines personal.
Maskiner: Teleporter, mobilkran, hjulgrävare, hjullastare, kran.
 

Tillbyggnad terminalen.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Rivning sista delen kvarvarande passagerargång.
 • Borrning betongpelare.
 • Förborrning betongpelare inför förstärkning.

FÄRJETERMINAL

 • Takarbete.
 • Kompletteringsarbete fasad, öppningar för kommande glaspartier.
 • Värmedragning och värmepåsläpp.
 • Dragning ventilationskanaler plan 1+2.
 • Arbete med kabelstegar och kabeldragning för el plan 2.

ÖVRIGT

 • Påklädning moduler.
 • Kompletterande smidesarbete för takstolar, moduler.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Sätter stag i pålar RoRo-ramp.
 • Arbete med att sänka armeringskorgar och iskydd
  runt pålar RoRo-ramp.
 • Armering påbörjas i botten på dykdalben med
  dykteamet.
 • Förberedande jobb med formar och armering på land.

Total bemanning: ca 55 personer exkl. Wasalines personal.
Maskiner: Teleporter, mobilkran, hjulgrävare, hjullastare, borrigg.
 

Tillbyggnad terminalen.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Rivning kvarvarande befintlig passagerargång och landgång.
 • Borrning förstärkning betongpelare.
 • Förstärkningsarbete med betongpelare påbörjas.

FÄRJETERMINAL

 • Arbete med yttertak terminal.
 • Kompletterande smidesarbete.
 • Mellanväggar soprum.
 • Provtryckning värme.
 • Värmedragning terminal.
 • Dragning ventilationskanaler plan 1+2.
 • Arbete med kabelstegar och kabeldragning för el plan 2.

ÖVRIGT

 • Påklädning moduler.
 • Kompletterande smidesarbete moduler.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Pålning RoRo-ramper
 • Arbete med dykdalb
 • Start dykning på dykdalb och RoRo-ramp

Total bemanning: ca 54 personer exkl. Wasalines personal.
Maskiner: Teleporter, mobilkran, hjulgrävare, hjullastare, borriggar och pålningsmaskin.
 

Kvarvarande passagerargång som rivs från pråm.

Kvarvarande passagerargång som rivs från pråm.

Tillbyggnad terminalen.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Rivning kvarvarande befintlig passagerargång och landgång med pråm och kran.
 • Pålning på pir (Nåiden).
 • Form, armering och gjutning fundament på pir.
 • Förstärkningsarbete med betongpelare påbörjas.

FÄRJETERMINAL

 • Arbete med yttertak terminal.
 • Gipstak terminal.
 • Arbete med mellanväggar elcentral, soprum plan 1 i tillbyggnad.
 • Värmedragning radiatorer i befintlig terminal.
 • Dragning ventilationskanaler plan 2 i tillbyggnad.
 • Arbete med kabelstegar för el.

ÖVRIGT

 • Påklädning moduler

RAMPER OCH DYKDALB

 • Pålning RoRo-ramper
 • Spontning dykdalb
 • Prefabricering armering
Under vecka två monterade man en snurrgrind för ID06 på arbetsplatsen, samt monterade upp en kran.Total bemanning: ca 44 personer exkl. Wasalines personal.
Maskiner: Hjulgrävare, hjullastare, 2 borriggar, tornkran, pålningsmaskin, teleporter, mobilkran.
 

Visste du att...

Det är trångt på piren. Samtidigt som piren förstärks så behöver man riva resterande del av den gamla passagerargången. För att kunna genomföra dessa två arbeten parallellt så river man passagerargången med en kran ståendes på en pråm. Det är ett spännande arbete som kräver erfarenhet och skicklighet då havet sällan är stilla.

Kvarvarande passagerargång som rivs från pråm

Kvarvarande passagerargång som rivs från pråm.

Terminaltillbyggnaden tar form.

Terminaltillbyggnaden tar form.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Rivning befintlig passagerargång med pråm och kran.
 • Gjutning fundament på pir.

FÄRJETERMINAL

 • Sockel + fasad ny terminaldel.
 • Arbete med tak ny terminaldel, isolering och papp.
 • Dragning ventilationskanaler.
 • Arbete med kabelstegar.

ÖVRIGT

 • Påklädning moduler

RAMPER OCH DYKDALB

 • Muddring genomfördes under vecka 1.
 • Spontning dykdalb
 • Pålning RoRo-ramper och pålbrygga för Norra kajen
 • Presfbricering armering Norra kajen
 • Etablering tornkran Norra kajen

Visste du att...

Arbetet pågår för fullt med att få klart klimatskalet för den nya terminaltillbyggnaden. Klimatskalet utgörs av fasad och tak och gör så att byggnaden står emot vind och väta. Då kan man även värma upp inuti byggnaden vilket torkar upp och möjliggör nästa steg av arbeten inomhus.

Just nu arbetar ca 25 personer på plats. Maskiner: Teleporter, mobilkran, spontmaskin, pålmaskin, laddmaskin, hjulgrävare och hjullastare.

Kvarvarande del av passagerargången som ska demonteras.

Kvarvarande del av passagerargången som ska demonteras.

Tillbyggnad terminalen.

Tillbyggnad terminalen.

Tillbyggnad terminalen.

Tillbyggnad terminalen.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Rivning befintlig passagerargång med pråm och kran.
 • Demontering av ställning och stöd.
 • Betongborrning och armering fundament för pirförstärkning.

FÄRJETERMINAL

 • Fasadarbete tillbyggnad, montering av sandwichelement.
 • Värmedragning.
 • Ventilationsdragning.

ÖVRIGT

 • Kontinuerlig påklädning av passagerargångselement med plåt, fönster och glaspartier i tält samt efterarbete utvändigt.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Installation armering/gjutning spontpålar
 • Uppspänning stag
 • Klar med arbetsplattform för dykdalb 
 • Fyllning spont
 • Underhållsarbete med flytbro/slitgardin sker v. 53
 • Vecka 1 startar muddringsarbetet

Visste du att...

Så kallade sandwichelement är prefabricerade, dvs förtillverkade, konstruktionspaneler som utgör fasaden. Elementen har ett yttre ytskikt och isolering innanför. I den nya terminalbyggnaden kommer man, förutom sandwichelementen, montera ytterligare en plåt utanpå.

Påklätt gångelement och element som väntar på påklädnad.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Rivning befintlig passagerargång från pråm och kran.
 • Demontering av ställning och stöd.
 • Borrning och armering fundament för pirförstärkning

FÄRJETERMINAL

 • Bärplåt terminal.
 • Värmedragning.
 • Ventilationsdragning.

ÖVRIGT

 • Kontinuerlig påklädning av passagerargångselement i tält.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Spontning och förankring av spont norra kajen
 • Schakt/fyll av spont norra kajen
 • Förberedelser smiden dykdalb
 • Arbetsplattform dykdalb
 • Reparation av piren

BEMANNING

Ca 25 personer exklusive Wasalines personal.
Maskiner: Mobilkran, borrigg, pråm, höglyft/teleskoplastare, spontmaskin, 2 hjullastare och 2 lastbilar.

Kompletterande elarbete utomhus

Kompletterande elarbete utomhus.

Terminalbyggnaden

Terminalbyggnaden tar form.

Borrning på norra kajen

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Ev rivningsarbete nosfendrar

FÄRJETERMINAL

 • Bärplåt terminal.
 • Kompletterande stålarbeten.
 • Montera fasadelement.
 • Värmedragning.
 • Ventilationsdragning.
 • Gjutning trapphus 1 + 2.

ÖVRIGT

 • Kontinuerlig påklädning av passagerargångselement i tält.
 • Arbete på piren närmst kaj fram till mitten pausas medan Nåiden genomför pålnings- och förstärkningsarbete.

RAMPER OCH DYKDALB

Genomfört arbete under vecka 49:

 • Rivning norra kajen, klart
 • Utfyllnad norra kajen, klart
 • Smidesarbeten rep piren

Kommande aktiviteter vecka 50:

 • Spontning norra kajen
 • Förberedelser smiden pålning/spontning dykdalb
 • Reparation och besiktning under vatten av piren

BEMANNING

28 personer exklusive Wasalines personal.
Maskiner: Spontmaskin/mobilkran, borrmaskin, laddmaskin, 2 hjullastare och 3 lastbilar.

Visste du att...

Nu är snart de två första passagerargångselementen redo att flyttas ut i väntan på att kunna monteras fast ute på piren senare
i vinter. Det tar ca två veckor att färdigställa en omgång á två element. Varje element väger ca 10 ton när det är färdiginrett. Bara glaset utgör ca 800 kg per element, varje glas väger ca 30 kg.

Rivning av ytlager på kajen i Umeå

Rivning av norra kajen under vecka 49.

Den nya färjeterminalen tar form

Den nya färjeterminalen fortsätter att växa fram.

Montering av glas på elementen för den nya passagerargången.

Montering av glas på elementen för den nya passagerargången.

Resterande påklädnad sker efter att elementen monterats ihop på piren.

Resterande påklädnad sker efter att elementen monterats ihop på piren.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Återfyllnad vid ny pelare/fundament.
 • Gjutning nos följt av formrivning.

FÄRJETERMINAL

 • Bärplåt terminal.
 • Kantelement med lyftkran.
 • Arbete med gipstak (Tullen).
 • Värmedragning.
 • Ventilationsdragning.
 • Form- och armeringsarbete trapphus 1 + 2.
 • Schakt trapphus 1 + 2.
 • Återfyllnad sockel.

ÖVRIGT

 • Påklädning element i tält.
 • Arbete på piren närmst kaj fram till mitten pausas medan Nåiden genomför pålningsarbete.

RAMPER OCH DYKDALB

Genomfört arbete under vecka 48:

 • Borrning för åtgärder av piren är klart.
 • Inkörning av material för utfyllnad efter att norra kajen rivs.
 • Rivning norra kajen.

Kommande aktiviteter v. 49:

 • Forstättning smide/dykning för åtgärder av piren.
 • Färdigställa utfyllnad av norra kajen.
 • Start spontning combiwall norra kajen.

ARBETSSTYRKA

Just nu jobbar totalt ca 40 personer på byggarbetsplatsen exklusive Wasalines personal.
Maskiner: bomlift, saxlift, lyftkran, mobilkran, grävmaskiner, båtar, pråm, lastbilar, kompaktlastare, höglyft, hjullastare och borrigg.

Visste du att...

Att genomföra flera entreprenader inom hamnområdet förutsätter god samverkan. Varje entreprenad ansvarar för sitt byggarbetsområde och säkerheten inom detta. Om arbeten behöver göras nära en annan entreprenad så behöver detta stämmas av mellan berörda aktörer. Man kan även behöva hjälpas åt för att lösa utmaningar som uppstår och tillsammans hitta en bra väg framåt. Även om entreprenaderna innefattar olika delar så har man samma gemensamma mål – att bli klar med planerade arbeten i tid så att projektet i sin helhet håller sin övergripande tidplan.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Elementen för blivande passagerargången.

Bilden visar grävmaskin som avtäcker kajen från asfalt och bärlager.

Avtäckning av kajen från asfalt och bärlager.


PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Återfyllnad vid ny pelare/fundament.
 • Ev gjutning nos följt av formrivning.
 • Plintgjutning stöd, i takt med modulmontage.

FÄRJETERMINAL

 • Montage håldäck, hisschakt med lyftkran.
 • Kantelement med lyftkran.
 • Värmedragning.
 • Ventilationsarbete plan 2.

ÖVRIGT

 • Påklädning element i tält, isolering papptak.
 • Arbete på piren närmst kaj fram till mitten pausas medan Nåiden genomför pålningsarbete.

RAMPER OCH DYKDALB

Genomfört arbete under vecka 47:

 • Muddringsarbete.
 • Dykeriinspektioner av pir.

Kommande aktiviteter v. 48:

 • Start pålningsarbete och förstärkning av pir.

ARBETSSTYRKA

Just nu jobbar totalt ca 25 personer på byggarbetsplatsen exklusive Wasalines personal. Maskiner: bomlift, saxlift, lyftkran, kompaktlastare, höglyft, hjullastare och borrigg.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Muddringsarbete genomfördes under vecka 47.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Peab arbetar med elementen för blivande passagerargången.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den nya delen av färjeterminalen.

 

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Form, armering och gjutning för ny pelare/fundament.
 • Pirförstärkning - gjutning nos följt av formrivning.
 • Rivningsarbete resterande del av befintlig passagerargång.
 • Plintgjutning stöd.

FÄRJETERMINAL

 • Vatten och avlopp plan 1 och 2.
 • Ventilationsarbete plan 2.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats och driftsätts så snart den är färdiginstallerad och besiktigad.
 • Påklädning element.

RAMPER OCH DYKDALB

Genomfört arbete under vecka 46:

 • Installation flytbrygga
 • Etablering borrigg för pålning av temporär pålbrygga, pålning och spontning
 • Etablering och start av muddring fredag, lördag, söndag

Kommande aktiviteter v. 47:

 • Start borrning och montering pålbrygga

 

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Etablering av flytbryggan.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Pirförstärkning.
 • Plintgjutning för stöd.
 • Form, armering och gjutning för ny pelare.
 • Gjutning kantbalk + nos.
 • Dykeriarbete.
 • Arbete med landgång.
 • Rivningsarbete resterande del av befintlig passagerargång.

FÄRJETERMINAL

 • Grundläggning mark för trapphus påbörjas
 • Vatten och avlopp plan 1 och 2.
 • Ventilationsarbete plan 2.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats och driftsätts så snart den är färdiginstallerad och besiktigad.
 • Påklädning element.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Påbörja bygget av flytbro. Material är framkört och ramp schaktad.
 • Pontoner, som tillhör brobygget, är på plats i kaj-
  området.
 • Start muddring
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Stålstommen för den nya terminaldelen växer fram.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Form och armeringsarbete på piren.
 • Plintgjutning för stöd.
 • Gjutning kantbalk.
 • Form, armering och gjutning för ny pelare.
 • Dykningsarbete.
 • Rivning resterande del av befintlig passagerargång.
 • Belysningsarbete passagerargång.
 • Elarbete landgång.

FÄRJETERMINAL

 • Mellanväggar terminal, plan 2.
 • Borrning för avlopp plan 2.
 • Rivning undertak plan 1 för att kunna dra avlopp.
 • Vatten och avlopp plan 2.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
 • Nya temporära passagerargången planeras vara igång under v. 45.
 • Påklädning element.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Muddring sker under kommande vecka.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Ulrika Andersson från Leveranstidningen Entreprenad besökte hamnen under fredagen v44, här tillsammans med Peabs Thomas Oskarsson Mäki och Kenneth Ögren.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Gjutning pågår.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Vy utifrån piren med den tillfälliga passagerargången på höger sida.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den nya tillfälliga passagerargången syns till vänster om befintlig passagerargång som kommer plockas ner manuellt framöver.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Stålkonstruktionen för den nya delen av ankomsthallen är uppe. I förgrunden syns fundamenten till den nya passagerargången.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Pirförstärkning pågår.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Borrning för stålpålar för ny pelare.
 • Ev dykeriarbete.
 • Rivning stålramp invändigt befintlig passagerargång påbörjas.
 • Belysningsarbete passagerargång.
 • Elarbete landgång.

FÄRJETERMINAL

 • Rivning plan 1 och 2 samt uppsättning mellanväggar terminal.
 • VS-rivning på plan 2 och dragning av avlopp.
 • Kabelstegar och elarbete i terminalen.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
 • Färdigställande av tält vid etableringen.

RAMPER OCH DYKDALB

Entreprenören är nu etablerade i hamnen. De är redo att påbörja muddring under kommande vecka och inväntar beslut om vattendom för att köra igång arbetet.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den nya grundplattan är gjuten. I förgrunden syns grund för pelare till den nya landgången och i bakgrunden skymtar den temporära delen av nuvarande landgång.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Markarbete utanför terminalen.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Form, armeringsarbete pir.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Borrning och pålning för ny pelare.
 • Dykeriarbete.

FÄRJETERMINAL

 • Gjutning grundplatta.
 • Rivning av väggar terminal.
 • Demontering av el.

ÖVRIGT

 • Montage av tält vid etableringen.
 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.

RAMPER OCH DYKTALB

Under vecka 42 blev det klart att Nåiden är den upphandlade entreprenören för arbetet med nya ramper och dyktalb vilket är en viktig del i förberedelsen inför den nya färjan. Nåiden håller nu på att etablera sig i hamnområdet och arbetet kommer påbörjas under vecka 43 vilket innefattar bland annat betongarbeten, muddring, pålning, spontning, dykbesiktning m.m.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Passagerargång med blivande temporär landgång längst ut.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Fortsatt arbete med stålsträvor till befintlig pelare.
 • Fortsatt arbete med provisorisk passagerargång.
 • Fortsatt vattenbilning på undersidan av piren.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Fortsatt arbete med dörr till landgång södra sidan.
 • Förstärkning av befintlig fender.
 • Schaktarbete och borrning för ny pelare.
 • Pålning för nya pelare.

FÄRJETERMINAL

 • Fortsatt gjutning plintar.
 • Isolering och armering av grundplatta.
 • Återfyllnad runt terminal inför gjutning.
 • Start gjutning grundplatta.
 • Avlopp och kabelrör i grund.

ÖVRIGT

 • Provisorisk passagerargång närmast terminalen är nu i bruk.
 • Landgång på södra sidan är på plats men
  driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Montering av stålsträvor till befintlig pelare.
 • Montering av ställning som ska utgöra resterande provisorisk
  passagerargång.
 • Fortsatt vattenbilning på undersidan av piren.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Fortsatt arbete med dörr till landgång södra sidan.
 • Förstärkning av befintlig fender.

FÄRJETERMINAL

 • Gjutning hissvägar och plintar.
 • Tätskikt hissvägg.
 • Återfyllnad vid plintar.
 • Schaktning, grundarbete och singel.
 • Avlopp och kabelrör i grund.

ÖVRIGT

 • Provisorisk passagerargång närmast terminalen är nu i bruk.
 • Landgång på södra sidan är på plats men
  driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Mark- och grundarbetet fortskrider för den nya terminaldelen.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Stommen till en del av den nya terminalen samt den provisoriska passagerargången.

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Provisorisk passagerargång närmast terminalen är nu i bruk.
 • Arbete med hissgrop.
 • Kompletteringsarbete landgång.
 • Fortsatt vattenbilning på undersidan av piren.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Håltagning dörröppning landgång södra sidan och montering av dörr till landgång.

FÄRJETERMINAL

 • Fortsatt gjutning, isolering, form samt armering av plintar.
 • Fortsatt schaktning av grund för blivande terminalbyggnad och hiss.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Rivning av den gamla passagerargången närmast terminalen.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Markarbete för den nya terminaldelen pågår.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den nya ingången till den provisoriska passagerargången.


PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Provisorisk passagerargång från terminal färdigställs under veckan.
 • Kompletterande belysning för den provisoriska passagerargången i början på veckan.
 • Vattenbilning på undersidan av piren
 • Gjutning av en sektion av piren

FÄRJETERMINAL

 • Gjutning, isolering, form samt armering av plintar fortsätter.
 • Montage av stål för pelare vid ny terminaldel.
 • Rivning av kuben (efter att provisorisk passagerargång är i bruk)
 • Schaktning av grund för blivande terminalbyggnad och hiss
 • Återfyllnad mark vid plintar
 • Skyddsfyllning ovan kablar inför rivning

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den provisoriska passagerargången är under uppbyggnad.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Blivande utgång till den provisoriska passagerargången.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Grundarbetet för den nya delen av terminalen är påbörjat.


PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Den norra landgången demonteras med kran och flyttas.
 • Passagerargången närmast terminalen rivs i slutet av veckan.
 • Start montage av provisorisk passagerargång mellan terminal och ihopdockning med befintlig passagerargång.
 • Vatten kopplas om.
 • Bilning av betong undersida och ovansida pir.
 • Form och armering pir.

FÄRJETERMINAL

 • Arbete med grund, gjutning påbörjas.
 • Återfyllnadsarbete.

ÖVRIGT

 • Elarbete belysning pågår
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn