Landinvesteringar för ökad kapacitet och nya funktioner i Umeå hamn

Trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk (Nordic Logistic Corridor) som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, anländer våren 2021 och säkrar denna strategiska länk. Detta projekt syftar till att öka säkerheten, kapaciteten och förbättra ett antal funktioner kopplade till den nya färjan vad gäller framförallt incheckning samt lastning och lossning.

Kort om projektet

Väg E12 kommer att flyttas närmare järnvägen för att skapa större ytor vid färjan. Ny större incheckning och bilplan byggs. Utfarten vid tullen byggs om, med bl.a nytt tullfilter, alkotestområde och parkering för exportbilar. Ett automatiskt incheckningssystem byggs vilket medför smidigare lastning av färjan.

Projektet startar med Etapp 1 (gula området på ritning ”Etapper…”). Den etappen inskränker inte på dagens väg till och från hamnen då den ligger
utanför befintlig väg. Etapp 1 måste göras klart innan fordonstrafiken kan flyttas och man kan börja med etapp 3 och 4.

Etapp 3 beräknas kunna påbörjas under augusti 2021. Man planerar att hinna med schakt och fyll av ny överbyggnad på södra delen av etapp 4, delen
närmast färjeterminalen vid grinden till färjan. Etapp 5 (fyllning i vatten) beräknas utföras sen höst 2021. Etapp 6 (yta vid tullen) påbörjas våren 2022.

NCC utför entreprenaden.

Mer information finns att läsa på INABs webbplats under projekt. Klicka här för att komma till informationen .::länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektets olika byggetapper markerade i färgfält.

Projektets olika byggetapper markerade i färgfält.

Bygginformation 2021

Byggarbeten vecka 27-31

Vecka 27-30 SEMESTER

Vecka 31

  • Arbete med ny E12 fortsätter.
  • VA-arbete startar.


Byggarbeten vecka 25-26

  • Schakt och terrassering för nya E12:an.
  • Schakt och fyll överbyggnad på bilplan vid grind till färjan.
  • Insaltning grusyta.
  • Schakten av befintlig överbyggnad från bilplan används för att fylla upp för ny upplags-/etableringsyta norr om terminalytan (där Vestas har sin etablering).
  • Planerna med att lägga VA-utlopp vågstationen senareläggs till efter semestern.

Arbetsstyrka och maskiner: 3 yrkesarbetare, 3 arbetsledare/mättekniker, 2 grävmaskiner, 2 hjullastare, 2 lastbilar, 3 dumpers.

 

Trumläggning under ny E12.

  • Schakt och terrassering för nya E12:an fortsätter.
  • VA-utlopp vågstation börjar under veckan.
  • Slutet på veckan börjar schakt och fyll på bilplan vid grind till färjan.

Arbetsstyrka och maskiner: 3 yrkesarbetare, 3 arbetsledare/mättekniker, 2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 0-3 lastbilar.

Uppställning barriärer och stubbfräsning på etapp 1.

  • Uppsättning av TA-plan (skyltar och barriärer) samt stubbfräsning för etapp 1 (”skogspartiet”) utfördes under vecka 22.
  • Vecka 23 sker ”första skoptaget” för projektet vilket innebär avtäckning och terrassering för nya dragningen av väg E12.
  • Flytt av skyltar som står på etapp 1-området.

Arbetsstyrka och maskiner: 1-3 yrkesarbetare, 2 arbetsledare/mättekniker, 2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 0-3 lastbilar.

Uppställning barriärer och stubbfräsning på etapp 1.

  • Bodetablering pågår och blir klart v22.
  • Uppsättning av skyltar och barriärer (se ”APD och TA-plan juni” och ”TA-plan och uppställning barriärer v22”).
  • Schaktarbeten startar v23.

Arbetsstyrka och maskiner: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 grävmaskin, 1 hjullastare, 3-4 lastbilar, 1 dumper.

 

ADP och TA-plan juni.

TA-plan v 22 uppsättning barriärer.