Logotype Umeå Badhus

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

Landinvesteringar för ökad kapacitet och nya funktioner i Umeå hamn

Trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk (Nordic Logistic Corridor) som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, anländer våren 2021 och säkrar denna strategiska länk. Detta projekt syftar till att öka säkerheten, kapaciteten och förbättra ett antal funktioner kopplade till den nya färjan vad gäller framförallt incheckning samt lastning och lossning.

Kort om projektet

Väg E12 kommer att flyttas närmare järnvägen för att skapa större ytor vid färjan. Ny större incheckning och bilplan byggs. Utfarten vid tullen byggs om, med bl.a nytt tullfilter, alkotestområde och parkering för exportbilar. Ett automatiskt incheckningssystem byggs vilket medför smidigare lastning av färjan.

Projektet startar med Etapp 1 (gula området på ritning ”Etapper…”). Den etappen inskränker inte på dagens väg till och från hamnen då den ligger
utanför befintlig väg. Etapp 1 måste göras klart innan fordonstrafiken kan flyttas och man kan börja med etapp 3 och 4.

Etapp 3 beräknas kunna påbörjas under augusti 2021. Man planerar att hinna med schakt och fyll av ny överbyggnad på södra delen av etapp 4, delen
närmast färjeterminalen vid grinden till färjan. Etapp 5 (fyllning i vatten) beräknas utföras sen höst 2021. Etapp 6 (yta vid tullen) påbörjas våren 2022.

NCC utför entreprenaden.

Mer information finns att läsa på INABs webbplats under projekt. Klicka här för att komma till informationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektets olika byggetapper markerade i färgfält.

Projektets olika byggetapper markerade i färgfält.

Bygginformation 2022

Byggarbeten vecka 26

Planerade arbeten under vecka 26 samt vecka 31 (paus i projektet under vecka 27-30):

 • Tullfilter: Plåtarbeten väggar
 • Utfartsväg: Schakt och fyll västra sidan, mot Tullhuset
 • Bilplan 1: Grönytor
 • Bilplan 2: Justering före beläggning och beläggning
 • Biljettkur: Uppsättning väggar och tak

Umeå hamn 2022

 • Tullfilter: Plåtarbeten
 • Utfartsväg: Schakt och fyll västra sidan, närmast magasinen
 • Bilplan 2: Justering före beläggning

Beläggning bilplan 2

 • Plåtarbeten tull filter
 • Justering och beläggning bilplan 2
 • Elarbete/belysning incheckning och visitationshus

Plåtarbete tullfilter

Schakt och fyll bilplan 2

Översiktsbild vecka 24

 • Stål-/plåtarbeten tullfilter
 • Schakt och fyll överbyggnad bilplan 2
 • Beläggning visitationshus

Drönarfoto över arbetsområdet 24 maj

Stålmontage tullfilter

Betonggjutning biljettkur

 • Beläggning, schakt och fyll bilplan 2
 • Betongarbeten fundament tullskärmstak

Gjutning fundament tullfilter

Justering före beläggning vid incheckning, bilplan 2

 • Beläggning, schakt och fyll bilplan 2
 • Betongarbeten fundament tullskärmstak

Gjutning fundament tullfilter

Justering före beläggning vid incheckning, bilplan 2

 • Schakt och fyll överbyggnad Bilplan 2
 • Betongarbeten fundament tullskärmstak

Form och armering fundament tullskärmtak

Schakt VA och terrassering Bilplan 2

 • Schakt och fyll överbyggnad Bilplan 2
 • VA Bilplan 2
 • Betongarbeten fundament påbörjas vid tullskärmstak

Schakt vid incheckningen

Översiktsbild vecka 19

 • VA - punktinsatser vid vågstationen och ledningssträckan på Bilplan 2
 • Automater och bommar vid incheckningen testas och justeras 
 • På Bilplan 2 påbörjas schakt och fyll överbyggnad

Montering av skyltar incheckning

Översiktsbild vecka 18

 • Plåtkompletteringar visitationshus
 • VA-arbeten och grundläggning tullfilter

Grundläggning och VA tullfilter

Översiktsbild vecka 17

 • Plåtarbeten väggar visitationshus
 • Va-arbeten, grundläggning och tjältining tullfilter
 • Notera att det är P-förbud på tullfilterområdet, mellan grind 6A och tullgaraget. Parkering hänvisas till parkeringen norr om tullen

Plåtarbeten incheckning är klara, plåtmontering väggar visitationshus pågår i bakgrunden

Översiktsbild vecka 16

Kalibrering, justering och test av kameror vid vågstationen

 • Visitationshus: Stålprofiler och plåtarbeten väggar
 • Tullfilter: Terrassering och överbyggnad. Tjälting läggs ut
 • Vågstation och incheckning: Utrustning kalibreras, verifieras och testas

Plåtmontage incheckning

Översiktsbild vecka 15

 • Kabelarbeten och inkopplingar el
 • Plåtarbeten väggar incheckning
 • Stålprofiler och plåtarbeten väggar visitationshus
 • Nytt försök att flytta transponder och kortläsare från befintligt tullskärmtak till grind 6A, norra grinden
 • Väggblock till biljettkur byggs

Väggblock till biljettkur byggs

Plåttak på plats på visitationshus och incheckning

Översiktsbild vecka 14

 • Kabelarbeten och inkopplingar el
 • Plåtarbeten incheckning och visitationshus. Leveransproblemen med stål/plåt har fortsatt påverkat dessa arbeten
 • Transponder och kortläsare flyttas provisoriskt från befintligt tullskärmtak närmre grind 6A, norra grinden

Montering av den sista LED-skärmen vid incheckningen

Inkopplad LED-skärm vid incheckningen

Översiktsbild vecka 13

 • Kabelarbeten
 • Stål- och plåtarbeten incheckning
 • Stål- och plåtarbeten visitationshus

Incheckningsautomater, CCTV, ANPR-kameror och bomhus monterade på incheckningen. I bakgrunden pågår stålarbeten för visitationshus

Montering Led-skärm på portal Bilplan 2

Översiktsbild vecka 12

 • Kabelarbeten och utrustningsmontage
 • Stål- och plåtarbeten incheckning. Problem med leveranser av material har medfört försening av stålmontage
 • Stål- och plåtarbeten visitationshus

Montering stål incheckning

Översiktsbild vecka 11

 • Kabelarbeten
 • Stål- och plåtarbeten incheckning
 • Färdigställning oljeavskiljare
 • Ev montering av portal E12

Kanalisation och återfyllning visitationshus

Översiktsbild vecka 10

 • Kabelarbeten
 • Stål- och plåtarbeten incheckning
 • Återfyllning visitationshus
 • Montering portal bilplan 2
 • Montering skyltplåtar trafikljusskylt

Översiktsbild vecka 9

Återfyllning och formsättning visitationshus

Montering LED-skärm trafikljusskylt

 • Kabelarbeten
 • Stål- och plåtarbeten incheckning
 • Form, armering, betong och återfyllning visitationshus
 • Montering portal bilplan 2
 • Montering skyltplåtar trafikljusskylt

Översiktsbild vecka 8

Montering trafikljusskylt

 • Kabelarbeten
 • Incheckning: Elarbeten, stål- och plåtarbeten påbörjas
 • Visitationshus: Form, armering och betong
 • Trafikljusskylt: Montering av skyltplåtar
 • Va-Tullen: Arbete med sista etappen mot tullskärmtaket. Hela magasinet vid färjan är nu öppet
 • Fyllning i vatten: Erosionsskydd färdigställs

Översiktsbild vecka 7

Montering och elarbeten incheckningsautomater

Fyllning i vatten

 • Kabelarbeten
 • Incheckning: Form, armering och betong för plintskaft samt kablage och återfyll
 • Visitationshus: Form, armering och betong för vägg
 • Montering trafikljusskylt
 • Va-Tullen
 • Arbetet med fyllning i vatten pågår t o m vecka 7

Översiktsbild vecka 6

Fyllning i vatten

 • Kabelarbeten
 • Incheckning: Form, armering och betong. Återfyllning kommer att påbörjas
 • Visitationshus: Form, armering och betong
 • Montering trafikljusskylt
 • Va-Tullen: När va-arbetet vid södra delen av magasinet är återfyllt kommer den delen av magasinet att öppnas, samtidigt som den norra delen stängs för tjältining och schakt
 • Fyllningsarbeten i vatten pågår till och med vecka 7. Lastbilstrafik går då via in-/utfart till färjan och dumpertrafik går via södra och norra grinden framför färjan. När färjan lossar/lastar kan ingen dumpertrafik passera färjan

Översiktsbild vecka 5

Grundläggning visitationshus

Fyllning i vatten

 • Kabelarbeten
 • Incheckning: Form, armering och betong
 • Visitationshus: Grundläggning, form, armering och betong
 • Montering trafikljusskylt
 • Va-Tullen: Arbetet kommer att ske i etapper för att kunna hålla delar av magasinet öppet under arbetet
 • Fyllningsarbeten i vatten pågår under vecka 4-7. Lastbilstrafik går då via in-/utfart till färjan och dumpertrafik går via södra och norra grinden framför fä När färjan lossar/lastar kan ingen dumpertrafik passera färjan

Översiktsbild vecka 4

Betongarbeten incheckning

 • Kabelarbeten
 • Form, armering och betong, incheckning
 • Grundläggning visitationshus
 • Montering trafikljusskylt
 • Fyllning i vatten - de arbeten som skulle ha påbörjats vecka 3 flyttas till vecka 4

Översiktsbild vecka 3

Grundläggning och formsättning incheckning

 • Kabelarbeten och driftsättning belysningsmaster
 • Återställning efter Va-arbeten Bilplan 2
 • Färdigställandet kring oljeavskiljaren söder om magasinet förskuts p g a leveransproblem

Översiktsbild vecka 52-2

 • Kabelarbeten och driftsättning belysningsmaster
 • Återställning efter Va-arbeten Bilplan 2
 • Färdigställandet kring oljeavskiljaren söder om magasinet förskjuts p g a leveransproblem

Översiktsbild vecka 51

Montering av portal vid vågstationen

 • Byggnation/montering av portaler
 • Kabelarbeten
 • Tillfällig belysning är nu uppställd vid Bilplan 1
 • Tjältining för va-ledning
 • Tjältining/schaktning av va-sträckan till visitationshuset, vilket medför en avsmalning på Bilplan 2
 • Va-arbeten Bilplan 2
 • Ev färdigställning kring oljeavskiljare söder om magasinet (avhängigt materialleverans)

Översiktsbild vecka 50

Tjältining för va-ledning. I bakgrunden pågår va-arbeten

 • Tillfällig biljettkur är i bruk
 • Montering portaler E12 och vågstation påbörjas
 • Kabelarbeten
 • Tjältining
 • Va-arbeten Bilplan 2

Översiktsbild vecka 49

Den tillfälliga biljettkuren är i bruk

 • Tillfällig biljettkur är på plats och den gamla kuren kommer att flyttas från Bilplan 2, preliminärt sker det i början av vecka 48
 • Kabelarbeten
 • Va-arbeten Bilplan 2
 • Färdigställande av oljeavskiljare söder om magasinet samt återfyllning. Arbetet har förskjutits pga sena leveranser
 • Va-arbetet öster om magasinet, mot Tullen, kommer inte att påbörjas som planerat under vecka 48. Mer information om när dessa arbeten blir aktuella kommer senare

Översiktsbild vecka 48

Vacker utsikt från etableringen

 • Grundläggning och grusyta för tillfällig biljettkur vid Bilplan 1
 • Iordningställande av p-plats norr om Tullhuset
 • Kabeldragning
 • Va-arbeten Bilplan 2
 • Färdigställande av oljeavskiljare söder om magasinet samt återfyllning utförs när resterande delar levereras under vecka 47
 • Under vecka 48 påbörjas arbete med Va-Tullen, stora delar av magasinet kommer att blockeras under den tid va-arbetet pågår


Översiktsbild vecka 47

Montering motorvärmare på p-platsen norr om Tullhuset

 • Uppsättning vägmärken på E12
 • Kabeldragning och belysningsmastbyggnation Bilplan 1
 • Grundläggning för tillfällig biljettkur samt ombyggnad av ”byggbod” till tillfällig biljettkur
 • Den nuvarande biljettkuren demonteras när tillfällig biljettkur är på plats och inkopplad
 • Va-arbeten bilplan 2, vid färjan
 • Återfyllning va söder om magasinet står stilla till följd av sen leverans av material till oljeavskiljaren. Materialet beräknas levereras under v 47

Översiktsbild vecka 46

Beläggningsarbete av utfartsväg från färjan

Packning av förstärkt va-bädd söder om magasinet

 • Vägräckesmontage på E12.
 • Kanalisation, kabeldragning och belysningsmast byggnation Bilplan 1, vid nya incheckningen.
 • Va-arbeten utlopp bilplan 2, vid färjan.
  Återfyllning söder om magasinet samt fortsatt schakt/ledningsläggning mot Bilplan 2.

Översiktsbild vecka 45.

Beläggningsarbete av utfartsväg från färjan.

 • Rivning beläggning samt justering av gamla E12.
 • Kanalisation Bilplan 1, vid nya incheckningen.
 • Kabeldragning och belysningsmastbyggnation vid Bilplan 1.
 • Justering och beläggning Bilplan 1, utfartsväg och grusytan närmast grind färjan på Bilplan 2.
 • De olika beläggningsytorna öppnas allteftersom arbetet blir klart. Beläggning beräknas pågå till mitten v44.
 • ”Originalgrind” öppnas när beläggning är klar framför grinden. Då flyttas även byggstängsel/ISPS i liv med västra fasaden på magasinet (för att frigöra mer yta för uppställning av trailers vid färjan).
 • VA-arbeten utlopp bilplan 2, vid färjan. Arbete kommer i veckan att pågå söder om magasinet.

Översiktsbild vecka 44.

 • Sättning skyltfundament efter väg E12.
 • Rivning beläggning och justering gamla E12.
 • Kabeldragning och montering av belysningsmastarmaturer
  vid bilplan 1.
 • Justering och beläggning bilplan 1, utfartsväg och grusytan närmast grind vid färjan.
 • Kanalisation bilplan 1.
 • Va-arbeten utlopp bilplan 2, vid färjan.
 • De stora regnmängderna påverkar beläggningsarbetet
  vilket medför att viss förskjutning av arbetet kan ske.

Översiktsbild vecka 43.

Iordningställning uppställningsytor samt flytt av byggstängsel/ISPS vid färjan.

Väglinjemålning E12.

 • Nya sträckningen E12 och del av in-/utfart färjan är belagd, och öppnades för trafik torsdag v41.
 • Vägbelysning efter E12 är driftsatt.
 • Montering elskåp och kabeldragning vid vågstation samt portal 2 och trafikljusskylt på bilplan 2.
 • Va-arbeten bilplan 1.
 • Va-arbeten utlopp bilplan 2, vid färjan, börjar.
 • Grusytan närmast grind till färjan justeras för att beläggas v43.
 • Bilplan 1 och utfartsväg från färjan justeras. Dessa ytor beläggs v43.
 • Vid nya E12 kommer skyltfundament sättas och vägräcke rivas.

Översiktsbild vecka 42.

Beläggning E12.

 • Beläggning E12 och del av nya in-/utfartsväg till färjan.
 • Montering (ihopbyggande) belysningsmaster som ska sitta vid bilplan 1.
 • Va-arbeten bilplan 1, norr om Tullhuset.
 • Justering del av bilplan 2.
 • Rivning gammalt belysningsmastfundament bilplan 2.
 • Kanalisation bilplan 2.
 • Rivning gamla portalfundament och grundläggning nya portalfundament.
 • Fyllning/justering kring trafikljusskyltsfundament vid bilgrind färjan.

Översiktsbild vecka 41.

Schakt och fyll bilplan 2

 • Justering före beläggning E12 och på del av nya in-/utfartsväg till färjan.
 • Montering (ihopbyggande) belysningsmaster som ska sitta vid vågstation och bilplan 1.
 • Schakt och fyll bilplan 2.
 • Grundläggning av trafikljusskyltsfundament vid bilgrind färjan.
 • Va-arbeten bilplan 1, norr om Tullhuset.
 • Kanalisation bilplan 1.

Översiktsbild vecka 40.

Montering våg.

Lyft ny belysningsmast.

 • Fyllning överbyggnad för nya utfartsvägen.
 • Justering/färdigställning kring vågstation.
 • Kanalisation på bilplan 1.
 • Montering belysningsmaster som ska sitta vid vågstation.
 • Va-arbeten bilplan 1, norr om tullhuset.
 • Schakt och fyll bilplan 2.
 • Ev. grundläggning av trafikljusskyltsfundament vid bilgrind färjan (beroende på leveranser).
 • Under veckan kommer E12 läggas om, och gå närmare (och delvis på) nuvarande bilplan. Detta då vi v 40 ska börja justera för beläggning av nya E12 sträckningen.
 • Belysningsmasterna vid färjan (vid bilgrind till färjan och mellan magasinen) lyftes på plats v38. Senast måndag är dessa inkopplade och i funktion. Dock är det med provisoriska armaturer, pga leveransproblem.

Översiktsbild vecka 39.

Sättning fundament för E12 portal

Isolering kring vågstation

Utlopp betong 800-ledning

 • Fyllning överbyggnad för nya utfartsvägen.
 • Montering portalfundament.
 • Isolering, kanalisation och fyllning vid vågstation.
 • Fyllning överbyggnad bilplan1.
 • Schakt och fyll för ny utfartsväg.
 • Va-utlopp bilplan 1.
 • Kanalisation på bilplan 2.
 • Kabeldragning och inkoppling belysningsstolpar E12 söder
  (vid terminalbyggnad).
 • Belysningsstolpar E12 norr är inkopplade och i drift.
  Belysningsstolpar E12 söder driftsätts i veckan.

 • Rivning beläggning och justering bärlager på E12 i norr.
  Nu pågår arbeten i norrgående körfält.
 • Fyllning bärlager för nya E12:an.
 • Va-arbeten vid vågstationen.
 • Betongarbeten vågstation. Beräknas bli klart på onsdag.
 • Fyllning överbyggnad bilplan1.
 • Schakt och fyll för ny utfartsväg.
 • Va-utlopp bilplan 1.
 • Kanalisation och belysningsfundament efter E12.
 • Kabeldragning och montering belysningsstolpar.

Gjutning vågstation.

Gjutning vågstation

Översiktsbild v37.

 • Rivning beläggning och justering bärlager på E12 i norr.
 • Va-arbeten vid vågstationen.
 • Fyllning överbyggnad bilplan1.
 • Va-utlopp bilplan 1.Kabeldragning och montering belysningsstolpar.
 • Kanalisation och belysningsfundament efter E12.
 • Schakt och fyll för ny utfartsväg.
 • Betongarbeten vågstation.
 • Fyllning bärlager för nya E12:an.

Översiktsinformation vecka 36.

Arbeten med va och i bakgrunden armering vågstation.

Armering vågstation.

 • Under v34 drabbades vi av en vattenläcka som stoppade upp vissa av våra arbeten.
 • Fyllning bärlager för nya E12:an.
 • Grundläggning vågstation.
 • Schakt och fyll för ny utfartsväg.
 • Kanalisation och belysningsfundament efter E12.
 • Kabeldragning i kanalisation börjar.
 • Va-utlopp bilplan 1.
 • Fyllning överbyggnad bilplan1.
 • Va-arbeten vid vågstationen.
 • Rivning beläggning och justering bärlager på E12 i norr.

Översiktsinformation vecka 35.

Montering belysningsmastfundament mellan magasinen.

 • Rivning beläggning och justering bärlager på E12 i norr.
 • Fyllning överbyggnad för nya E12:an.
 • Utloppsledning från vågstationen.
 • Grundläggning vågstation.
 • Schakt för fundament och kablage på bilplan.
 • Schakt och fyll för nya bilplan1.
  För att kunna schakta bilplan1 måste vi stänga/riva
  befintlig parkeringar norr om Tullhuset. Ersättnings-
  parkering kommer att iordningställas.

Översiktsinformation vecka 34.

Översiktsritning av veckans arbeten.

Grundläggning vågstation och i bakgrunden va-arbete utlopp vågstation.

Grundläggning vågstation och i bakgrunden va-arbete utlopp vågstation.

 • Fyllning överbyggnad för nya E12:an.
 • Utloppsledning från vågstationen fortsätter.
 • Grundläggning vågstation.
 • Schakt för fundament och kablage inne på bilplan.
 • Under arbetets gång med kanalisationsschakten kommer parkeringen norr om Tullhuset att stängas av och tas bort. Denna parkering kommer inte öppnas igen.
 • Den gamla belysningen på arbetsområdet har rivits och medför att det är mörkt på kvällar/nätter. Entreprenören har satt upp tillfälliga belysningsmaster på området (som går på skymningsrelä), samt slagit på utebelysningen vid Tullhuset och Tullskärmtaket.

Översiktsinformation vecka 33.

Borttagning av parkering norr om Tullhuset.

Demontering av belysningsmast.

Va-arbete utlopp vågstation

 • Schakt och terrassering, fyllning överbyggnad och förläggning belysningskanalisation för nya E12:an.
 • Utloppsledning från vågstationen påbörjas.
 • Avstängning/omledning av E12 förbi va-arbetena
  (se ”Ta-plan Va Vågstation”).
 • Start schakt för fundament och kablage inne på bilplan
  (se ”Ta-plan El kanalisation och fundament bilplan”).
 • Vi försöker ”störa” så lite som möjligt, men det är och
  kommer att bli mer avstängningar/omledningar för att vi ska kunna genomföra våra arbeten. Vi hoppas ni fortsatt visar hänsyn för oss som jobbar ute på arbetsplatsen.

Översiktsinformation vecka 32.

Breddning E12 och framtagning/sänkning elkablage.

Ta-plan El kanalisation och fundament bilplan.

Ta-plan Va vågstation

Vecka 27-30 SEMESTER

Vecka 31

 • Arbete med ny E12 fortsätter.
 • VA-arbete startar.


 • Schakt och terrassering för nya E12:an.
 • Schakt och fyll överbyggnad på bilplan vid grind till färjan.
 • Insaltning grusyta.
 • Schakten av befintlig överbyggnad från bilplan används för att fylla upp för ny upplags-/etableringsyta norr om terminalytan (där Vestas har sin etablering).
 • Planerna med att lägga VA-utlopp vågstationen senareläggs till efter semestern.

Arbetsstyrka och maskiner: 3 yrkesarbetare, 3 arbetsledare/mättekniker, 2 grävmaskiner, 2 hjullastare, 2 lastbilar, 3 dumpers.

 

Trumläggning under ny E12.

 • Schakt och terrassering för nya E12:an fortsätter.
 • VA-utlopp vågstation börjar under veckan.
 • Slutet på veckan börjar schakt och fyll på bilplan vid grind till färjan.

Arbetsstyrka och maskiner: 3 yrkesarbetare, 3 arbetsledare/mättekniker, 2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 0-3 lastbilar.

Uppställning barriärer och stubbfräsning på etapp 1.

 • Uppsättning av TA-plan (skyltar och barriärer) samt stubbfräsning för etapp 1 (”skogspartiet”) utfördes under vecka 22.
 • Vecka 23 sker ”första skoptaget” för projektet vilket innebär avtäckning och terrassering för nya dragningen av väg E12.
 • Flytt av skyltar som står på etapp 1-området.

Arbetsstyrka och maskiner: 1-3 yrkesarbetare, 2 arbetsledare/mättekniker, 2 grävmaskiner, 1 hjullastare, 0-3 lastbilar.

Uppställning barriärer och stubbfräsning på etapp 1.

 • Bodetablering pågår och blir klart v22.
 • Uppsättning av skyltar och barriärer (se ”APD och TA-plan juni” och ”TA-plan och uppställning barriärer v22”).
 • Schaktarbeten startar v23.

Arbetsstyrka och maskiner: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 grävmaskin, 1 hjullastare, 3-4 lastbilar, 1 dumper.

 

ADP och TA-plan juni.

TA-plan v 22 uppsättning barriärer.