Takbyte på Fiskboa

Det blev Hagaplåt AB som lämnade förmånligaste anbud på byte av tak m.m. på "Fiskboa".
Enligt presenterad tidplan skall samtliga arbeten vara färdigställda före semesteruppehållet 2020.