Nytt Skärmtak

Återuppbyggnaden av det skadade skärmtaket inom färjeområdet startar inom kort.

Entreprenaden intresserade 3 anbudsgivare.
För Umeå Hamn AB fördelaktigaste anbud var inlämnade av OF Bygg, Umeå som kontrakterats för objektet