Full fart i hamnen

Fler stora laster

Många utrymmeskrävande speciallaster planeras till Umeå Hamn framöver, förutom den ordinarie godstrafiken. I vår, med start i vecka 16, kommer den första sändningen av inte mindre än totalt cirka 3 000 ton betongmoduler till byggnationer vid Norrlands universitetssjukhus. De mellanlagras i ett första steg i hamnen innan transporten till NUS och det rör sig om ungefär 500 ton moduler i månaden under en sexmånadersperiod. Så har vi de mycket stora brosektioner till Västra länken som anländer tidigast hösten 2019 - mer troligt 2020. Vidare är 36 husmoduler till bostadsområdet Tomtebo och 63 husmoduler till Timrå på gång i vår och sommar.

– De kommer dock möjligen att gå till Sundsvall istället, eftersom det blir närmare för den större delen hus, berättar Stefan Rehn som är driftchef vid Kvarken Ports.

30 vindkraftverk till vindkraftparken utanför Sävar delat på fem eller sex fartygslaster är också påtänkta, med leverans från senhösten 2019 fram till våren 2020. Dessutom kommer troligen ytterligare 19 vindkraftverk till Brattmyrliden och 22 vindkraftverk till Botsmark under 2020.


– Allt det här kanske inte faller på plats redan under 2019 - 2020, men det är vad vi planerar för enligt de signaler vi fått, säger Stefan Rehn och fortsätter:

– Det blir inte lätt att få ihop det här tillsammans med pågående byggnationer i hamnen. Järnvägen, den nya terminalen och utfyllnad av lagringsytor - alltsammans gör att framkomligheten begränsas, vilket ställer stora krav på samordning mellan pågående entreprenadarbeten och hamnens verksamhet. Men vi kommer att lösa det här på något sätt, lovar Stefan Rehn