Nyheter

GODSTERMINAL HILLSKÄR BYGGS AV NCC

Nu är det klart - det blir NCC som kommer att utföra totalentreprenaden av den nya 400 meter långa godsterminalen på Hillskär inom Umeå Hamn i Holmsund. Ett projekt som beräknas landa på 116 miljoner kronor, varav 36 miljoner kronor är från Tillväxtverket. Ett första möte mellan NCC och beställaren INAB som är Umeå Kommuns ombud har hållits och det hela är tänkt att stå färdigt i november 2019.

– Egentligen handlar det här om miljö, säger Gunnar Isaksson, teknisk projektledare på INAB och fortsätter:

– För att transportföretagen ska välja det miljövänliga alternativet med båt och tåg framför transport med långtradare krävs att omlastningar inte gör det första alternativet krångligt och dyrt. De planer vi har nu kommer att göra lastning av gods från båtar till tåg mer rationellt och se till att Umeå inte tappar i status när val av transporter ska göras.

För fem år sedan gjordes förbättringar av både järnväg och bilväg från ”centrala” Holmsund ut till hamnen, det så kallade Brohamnsprojektet, men fortfarande dras godset med ett diesellok från bangården i Holmsund ut till hamnen. Nu är alltså en helt ny terminal för lastning ute på hamnområdet på gång med strömförande kontaktledningar som går ända fram, vilket gör att omfattning av växling med diesellok kan minskas. Kontaktledningarna som kommer att dras ovanför spåren ställer dock till det på ett annat sätt, de skär nämligen av området på höjden så att de riktigt skrymmande lasterna - till exempel vindkraftverk – inte kan flyttas hur som helst inom området. Det i sin tur avhjälps med en väg som byggs ut över nuvarande vatten och rundar järnvägsspåret längst ut på Hillskär i en slinga som gör det möjligt att passera med skrymmande transporter.

– Jag vet faktiskt inte om den här lösningen har något vedertaget tekniskt namn, vi kallar den ”rundkörningen” säger Gunnar Isaksson.

Lösningen med väg där det nu är vatten kräver vattendom från Länsstyrelsen men det tror inte Gunnar Isaksson blir något problem. Det har funnits tillstånd till utbyggnad av hamnen åt det hållet - tillstånd som tidigare inte nyttjats.

Det första och mycket viktiga arbetet för NCC är att sanera föroreningar i marken som upptäckts. Det rör sig om ett område med olja som destruerats långt tillbaka i tiden, just där den nya godsterminalen ska ligga.

– Hamnområdet är till stora delar utfyllt och i gamla tider fanns inte det miljötänk vi har idag, berättar Gunnar Isaksson och fortsätter:

– Förr fyllde man med vad som fanns, vi har hittat sparkstöttingar och allt möjligt stålskrot i marken men oljespill är förstås allvarligare.

Godsterminalen blir alltså 400 meter lång med två parallella lastspår och ett utdragsspår som fortsätter ytterligare 400 meter ut mot vändningen. Ett fullängdståg är 750 meter långt, så 800 meter lastspår är vad som krävs. Vad blir då nästa steg i hamnen efter den nya terminalen och de utbyggda spåren med kontaktledningar?

– Det finns utvecklingspotential i hamnen, säger Gunnar Isaksson. Fler verksamhetsytor skulle behövas, bland annat intill den nya terminalen och en ny kaj för färjan med mer anpassade lokaler för resenärer och ytterligare ytor för tullen är saker att titta på framöver. Men först den nya terminalen och allt det saneringsarbete det medför, avslutar han.