Kölsträcking av Wasalines nya passagerarfärja på varvet i Raumo

Rauma Marine Constructions firade en traditionell kölsträckning av sitt nybygge
NB6002 för Wasaline idag torsdag 13 februari. Passagerarfärjan Aurora Botnia
kommer att färdigställas våren 2021, varefter den börjar trafikera mellan Vasa och Umeå. Sysselsättningseffekterna av fartygets byggfas är ungefär 800 årsverken.


Fartygets första kölsektion sänktes idag ner på stapelbädden i Raumo skeppsdocka.
Sektionen väger ungefär 210 ton. Kölsträckningen är ett viktigt moment som kan ses som fartygets födelseögonblick. Under ceremonin lägger man traditionellt några lyckoslantar under kölen. I detta fall användes finska och svenska mynt.


Fartyget har beställts av bolaget Kvarken Link som ägs av Umeå kommunföretag AB och Vasa stad. Färjans kapacitet är 800 passagerare och fraktkapaciteten 1500 filmeter för frakt. Den nya färjan kommer att ersätta den nuvarande Wasa Express.


Bygget inleddes i september 2019. Nästa milstolpe är sjösättningen som inträffar hösten 2020. Det färdiga fartyget överlåts till beställaren våren 2021. Projektet uppgår till cirka 120 miljoner euro.

Det mest miljövänliga i sin klass
Bil-och passagerarfärjan är den första i världen som kommer att uppfylla
klassnoteringen Clean Design. Fartyget utrustas med ett hybrid drivsystem och för RoPax-färjor rätt ovanliga elektriska roderpropellrar. Fartyget är den mest
miljövänliga stora RoPax-färjan som är under konstruktion för närvarande.

De fyra huvudmotorerna, som levereras av Wärtsilä, kan drivas med både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas. Tack vare ny teknik sjunker utsläppen märkbart jämfört med det fartyg som nu trafikerar Kvarken. Färjan kan dra nytta av den biogas som produceras i Vasa med hjälp av återvunnet material. Färjan kan ankomma och avgå från hamnarna under eldrift med energi från den installerade batteribanken.


”RMC vill ligga i spetsen av utvecklingen och skapa lösningar som drar nytta av den senaste teknologin. Klassnoteringen Clean Design är ett bra exempel på detta. För att åstadkomma det och bygga vidare har vi inlett ett forsknings- och
utvecklingssamarbete med Aalto Universitetet”, säger Rauma Marine Constructions’ verkställande direktör Jyrki Heinimaa.


”Jag är mycket stolt över att vi nått denna milstolpe. Kölsträckningen är något vi sett fram emot över en längre tid. Nu kan vi äntligen se att de många åren av planering börjar leda till något konkret. RoPax-färjan är utrustad med den mest miljövänliga tekniken i världen och är inhemskt producerad till över 80 %”, påpekar Wasalines verkställande direktör Peter Ståhlberg.


”Det är fantastiskt att få vara med om ett unikt projekt som detta. Vår färja är ettpraktexempel för – världens samtliga varv och skeppsbyggnadskluster. Den är ett Pressmeddelande 13 februari 2020
skolexempel på vad man kan åstadkomma genom gott samarbete”, konstaterar Peter Ståhlberg.


Mer information och intervjubegäran:
Jyrki Heinimaa, verkställande direktör, Rauma Marine Constructions
Laura Virtanen, ledningens assistent, Rauma Marine Constructions
tfn +358 50 528 0068
laura.virtanen@rmcfinland.fi


Peter Ståhlberg, verkställande direktör, Wasaline
tfn +358 40 559 2353
peter.stahlberg@wasaline.com

Catarina Fant, Head of Marketing and Events, Kvarken Link
tfn +358 46 921 5811
catarina.fant@wasaline.com

Rauma Marine Constructions (RMC) är ett skeppsvarv i finsk ägo och grundades i Raumo 2014. RMC specialiserar sig på att bygga och underhålla bil- och
passagerarfärjor, flerfunktionella isbrytare och militärfartyg. Du hittar mer
information på www.rmcfinland.fi
Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. På våren 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs i Raumo.

Mer information:
www.wasaline.com. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com