Jättelast till Umeå Hamn

Stora fartyg med delar till tolv nya vindkraftverk har anlänt eller anländer Umeå Hamn i dagarna och allt ska transporteras till vindkraftparken Åliden strax utanför Trehörningssjö. Om bilister i Umeå lagt märke till att rondeller söderut längst E4 har preparerats med järnplåtar och vägkoner så är förklaringen att specialtrailers från hamnen måste gena i dem – så skrymmande är godset.

Det allra största fartyget Qian Kun innehåller 72 torndelar och lämnade hamnen i Lianyungang norr om Shanghai den 22:a december. Det har alltså färdats över haven i en månads tid innan det ankom hamnen den 27:e januari. De två jämförelsevis mindre fartygen kommer från Rostock i Tyskland och innehåller vingar och naceller (generatorhus) till sex vindkraftverk vardera. Ett av dem lade till den 25:e januari och det andra anländer runt vecka åtta.

—Det här är jättespännande och det är några år sedan vi fick så stora och utrymmeskrävande laster hit till Holmsund, säger Stefan Rehn som är driftchef vid Kvarken Ports. Han fortsätter:

Stefan Rehn är driftchef vid Kvarken Ports och här övervakar han lossningen av torndelar från kranen

— Det första vi gör nu är att lagra delarna i hamnområdet en kortare tid vilket kommer att ta det mesta av våra ytor i anspråk, 50 - 60 000 kvadratmeter. Företaget Silvasti som sköter transporterna från hamnen räknar med att leverera ett och ett halvt verk i veckan till Åliden med start den 4:e februari och de körningarna beräknas pågå till slutet av mars. Därefter ska vindkraftverken förstås monteras på plats och beräknas vara i drift i slutet av 2019.

Sådana här både tunga och långa transporter - dels på hårt trafikerad europaväg, dels på små vägar i inlandet - kräver noggranna förberedelser. Vingarna som kommer i ett stycke är 65,5 meter långa, tre till varje verk. Torndelarna är mellan 10 och 34 meter - sex torndelar per verk och färdig höjd på vindkraftverken blir 199 meter. De tyngsta delarna är tornens bottendelar, som väger närmare 80 ton styck.

Fartyget Symphone Sun ankom den 25:e januari. Den innehöll vingar och generatorhus -naceller- till sex av de tolv vindkraftverken. Lossningen inleddes samma kväll

Fartyget Symphony Sun ankom den 25:e januari. Den innehöll vingar och generatorhus -naceller- till sex av de tolv vindkraftverken. Lossningen inleddes samma kväll.

– Vi har två kranförare från Kvarken Ports som arbetar med lossningen, dessutom åtta stuveriarbetare från SCA Logistics. AF Shipping har två personer som sköter mäkleri och samordning och så har vi engagerat nio transportförare från det finska specialtransportföretaget Sylvasti, som sköter transporterna från kaj till lagringsytor för att sedan transportera allt till Åliden, berättar Stefan Rehn.

Även om så här stora laster hör till ovanligheten är många speciallaster planerade till Umeå Hamn i närtid, bland annat brosektioner till Västra länken hösten 2019.

– Den nya järnvägsterminalen och de övriga förbättringarna som är på gång i hamnen kommer att skapa mer lagringsytor och göra hanteringar av sådan här last betydligt lättare för oss - det var precis på håret att det här fick plats. Vi ser ett stort behov av mer lagringsytor, avslutar Stefan Rehn.

De längsta torndelarna är 34 meter långa och det är sex torndelar av olika längder i varje vindkraftverk. Diametern på bottentorndelarna är 4,3 meter.