V.28 - V.31 (6 juli - 2 augusti)

Semester!

Spår 46/47

-Klart. Öppnades fredag 3/7

(Nya strailöverfarten vid RagnSells är belagd och klar)

Väg1 (tillfällig väg)

-Klart. Öppnades torsdag 2/6.

-Tillfällig väg stängd och är avgrävd vid spår 46/47.

(Beläggning samt spårkompletteringar vid övergång spår 46/47)

Spår 70

-Klart. Öppnades fredag 3/7.

Väg2 Sidoytor mot Fodercentralen och Fiskboa

-Klart. Öppnades fredag 3/7.

(Beläggning vid Fiskboa)

Övrigt

-V32 kommer div ev justering, putsning, städning och avetablering att ske.

-Säkerhetsslingor vid grind 5A och 5B kompletteras med lasersensor under v34.

Detta är det sista veckoinfot för projekt Terminal Hillskär. Efter mer än två år är det äntligen klart.

Tack för oss och tack för att Ni stått ut med våra arbeten/avstängningar/hinder osv under projektets gång. Det har varit lite utmaningar att utföra så pass stora om- och nybyggnationer utan att störa verksamheterna i Umeå Hamn allt för mycket.

Men vem vet, vi kanske kommer att ses (och störas) igen.

Nu väntar nya projekt (semester) och vyer.

Komihåg: Tvätta händerna, håll avstånd och nys i armvecket

Och till sist

Ha en skön sommar!

V.27 (29 juni - 5 juli)

Spår 46/47

-Spårarbeten/svetsning görs klart.

-Strail Väg1 monteras klart.

-spåren öppnas fredag.

(Svetsarbeten spår 46/47 vid Väg1)

Väg1 (tillfällig väg)

-Väg1 beläggs tisdag och onsdag.

-Väg1 öppnas efter stödremsa lagts ut, senast fredag.

-När Väg1 har öppnats grävs tillfälliga vägen bort över spår 46/47.

Spår 70

-Spår 70 kommer att vara stängt från Fiskboa och söderut.

-Spår-, kontaktlednings- och lågspänningsarbeten kompletteras och görs klart.

-Spåret öppnas fredag.

(Sista spårriktningen på spår 70)

Väg2 Sidoytor mot Fodercentralen och Fiskboa

(anslutningar mellan Väg2 och Fodercentralens stängsel samt mot Fiskboa fastigheten samt parkeringsplatser söder om Fiskboa)

-Justering före beläggning.

-beläggning sker torsdag och fredag.

(Parkering vid Fiskboa i väntan på beläggning)

Övrigt

-Spår 46/47 är stängt. Gäller från 906+700 (gamla Gustafs Udde vägen) och norrut. Beräknas öppnas fredag v27.

-Väg1 är stängd vid spår 46/47. Trafiken är flyttad på tillfällig väg norr om terminalytan. Se ”Ta-plan Väg1 och tillfällig väg v20 till v27”.

-Säkerhetsslingor vid grind 5A och 5B ska kompletteras med lasersensor. Montage sker v34.

(Spårarbeten på spår 10/11)

Veckoinfo v27 Tidplan

Ta-plan Väg1 och tillfällig väg v20 till v27

Veckoinfo v27 Översiktsritning

V.26 (22-28 juni)

Spår 46/47

-Spårarbeten/svetsning fortsätter.

-Torsdag sker spårriktning på dessa spår.

-Efter spårriktning börjar InfraNord med att montera strail. De beräknas vara klara på måndag morgon, dvs helgarbete för att hinna belägga Väg1 och öppna densamma under v27.

(InfraNord har schaktat bort Ragnsellsinfarten för att kunna bygga ihop spåret norr om växel 33)

Väg1 (tillfällig väg)

-Väg1 (tillfällig väg) stängs onsdag ca kl 21, för att kunna schakta fram spår 46/47 innan spårriktning. Undertiden Väg1 (tillfällig väg) är avstängd, måste trafik till och från Gustafs Udde gå via E12 förbi Wasaline terminalen/rundkörningen/Fodercentralen.

-Efter spårriktning är klar torsdag ca mitt på dagen, fylls spår 46/47 igen och Väg1 (tillfällig väg) öppnas därefter (torsdag ca kl 18).

Spår 70

-Stängselmontage gjordes klart helgen mellan v25-26.

-Spår 70 kommer att vara avstängt hela veckan pga spår-/kontaktledningsarbeten.

-Spårarbeten görs klart.

-Kontaktledningsarbeten sker. Hamnens kontaktledningsnät (från E12-viadukten och söderut) kommer att vara spänningslöst mellan kl 15 och kl 02 nätterna mellan måndag och tisdag, tisdag och onsdag och ev onsdag och torsdag (reservdag/natt).

-Spårriktning sker på fredag.

(Spårbyggnation spår 70 närmar sig slutet. Stängselstolpar är satta, och stängselpanelerna monterades under midsommarhelgen).

Väg2 Sidoytor mot Fodercentralen och Fiskboa

(anslutningar mellan Väg2 och Fodercentralens stängsel samt mot Fiskboa fastigheten samt parkeringsplatser söder om Fiskboa)

-Överbyggnad vid Fodercentralen.

-Schakt och överbyggnad vid Fiskboa.

(Schakt sidoytor vid Fiskboa. I bakgrunden skymtas maskiner som håller på med fyllning överbyggnad vid Fodercentralen)

Övrigt

-Spår 46/47 är stängt. Gäller från 906+700 (gamla Gustafs Udde vägen) och norrut. Beräknas öppnas fredag v27.

-Väg1 är stängd vid spår 46/47. Trafiken är flyttad på tillfällig väg norr om terminalytan. Se ”Ta-plan Väg1 och tillfällig väg v20 till v27”.

-V26 måndag 22/6 – onsdag 24/6 kommer hela Umeå hamns kontaktledningssystem, från E12-viadukten och söderut, vara spänningslöst.

-V26, hela veckan, kommer spår 70 vara stängt pga kontaktledningsmontage och spårriktning. Hela spår 70 beräknas öppnas slutet v27.

-V26, onsdag 24/6 ca kl 21:00 till torsdag 25/6 ca kl 18:00, kommer tillfällig väg/Väg1 vara avstängd. Spårriktningsarbeten kommer att ske torsdag kl 07 och beräknas hålla på tills kl 12. Före spårriktning måste tillfälliga vägen grävas bort vid spårövergången. Efter spårriktning är klar fylls tillfälliga vägen över spår 46/47 igen och öppnas. Under denna tid (när Väg1/tillfällig väg är stängt) måste trafik till och från Gustafs Udde ske via E12, förbi Wasaline terminalen och Fodercentralen. Se ”Ta-plan Avstängning väg till Gustafs Udde 25 juni 2020”.

-V27 kommer Väg1 beläggas och beräknas öppnas på fredag 3/7.

-V27 kommer sidoytor vid Fodercentralen och Fiskboa beläggas.

-Säkerhetsslingor vid grind 5A och 5B ska kompletteras med lasersensor. Montage sker v34.

Ta-plan Avstängning väg till Gustafs Udde 25 juni 2020

Veckoinfo v26 Tidplan

Ta-plan Väg1 och tillfällig väg v20 till v27

Veckoinfo v26 Översiktsritning

V.25 (15-21 juni)

Spår 46/47
-Spårarbeten/svetsning fortsätter

Väg1

(Nya sträckningen Väg1, vid övergången spår 46/47. Vägen ”klar”, väntar på beläggning. Vägbelysning flyttad, väntar på inkoppling. Spåren lagda, väntar på spårriktare och makadamisering)

Spår 70

-Strail vid vägövergång öster om Fodercentralen är klar och vägövergången är öppnad.

-Spårarbeten pågår.

-Stängselmontage påbörjas (montering stolpar). Stängselpaneler sätts v26.

(Montering strail vid vägövergång spår 70)

Väg2, Rundkörning

-

Beläggningsåtgärder inom Terminal Hillskärområdet

-Klart, utfördes onsdag v25.

Väg2 Sidoytor mot Fodercentralen och Fiskboa

(anslutningar mellan Väg2 och Fodercentralens stängsel, mot Fiskboa fastigheten samt parkeringsplatser söder om Fiskboa)

-Schakt och fyll överbyggnad utförs vid Fodercentralen.

-Schakt och överbyggnad söder om entré till Fiskboa påbörjas.

(Schakt och överbyggnad utanför entré till Fiskboa sker v26)

Övrigt

-Spår 46/47 är stängt. Gäller från 906+700 (gamla Gustafs Udde vägen) och norrut.

-Väg1 är stängd vid spår 46/47. Trafiken är flyttad på tillfällig väg norr om terminalytan. Se ”Ta-plan Väg1 och tillfällig väg v20 till v27”.

-V25 torsdag 18/6 måste spår 70 vara stängd, pga InfraNords ”rälsbuss” för kontaktledningsarbeten måste kunna passera.

-V26 måndag 22/6 – onsdag 24/6 kommer hela Umeå hamns kontaktledningssystem, från E12-viadukten och söderut, vara spänningslöst.

-V26, hela veckan, kommer spår 70 vara stängt pga kontaktledningsmontage och spårriktning.

-V26, onsdag 24/6 ca kl 21:00 till torsdag 25/6 ca kl 18:00, kommer tillfällig väg/Väg1 vara avstängd. Spårriktningsarbeten kommer att ske torsdag kl 07 och beräknas hålla på tills kl 12. Före spårriktning måste tillfälliga vägen grävas bort vid spårövergången. Efter spårriktning är klar fylls tillfälliga vägen över spår 46/47 igen och öppnas. Under denna tid (när Väg1/tillfällig väg är stängt) måste trafik till och från Gustafs Udde ske via E12, förbi Wasaline terminalen och Fodercentralen. Se ”Ta-plan Avstängning väg till Gustafs Udde 25 juni 2020”.

-V27 kommer Väg1 beläggas och beräknas öppnas på fredag 3/7.

-Säkerhetsslingor vid grind 5A och 5B ska kompletteras med lasersensor. Det var tänkt att detta skulle utföras v27, men pga leveranstider/semestrar/corona blir montaget flyttat till v34.

(Vacker torsdagsmorgon på jobbet, till förtret för vindkraftsverk och segelbåtar)

Ta-plan Avstängning väg till Gustafs Udde 25 juni 2020

Veckoinfo V25 Tidplan

Ta-plan Väg1 och tillfällig väg v20 till v27

Veckoinfo v25 Översiktsritning

V.24 (8-14 juni)

Spår 46/47

-Spårarbeten fortsätter.

Arbeten med spårbyggnation spår 46/47 samt flyttning vägbelysning Väg1 pågår

Väg1

-Överbyggnad Väg1 är klar.

-Flytt vägbelysning och släntning görs klart.

-Släntning.

-Betongskrot som ”hittats” i schakter kommer att krossas, sorteras (betong/armering) och transporteras till deponi/tipp.

Spår 70

-Strail byggs klart vid vägövergång öster om Fodercentralen. Vägövergången stängs måndagsmorgon. Arbetena beräknas vara klar och anslutningar asfalterade på torsdag.

-Spårmakadam är inkört och justerat (Spårarbeten börjar v25.)

(Justering av de sista metrarna av ca 3300 m spårmakadam på projekt Terminal Hillskär. Justering/vältning av grusytan pågår också. Hyvel ”styrs” av totalstation, skymtas högt upp på högra sidan, vid justeringen.)

Väg2, Rundkörning

-Rundkörningen (och gångvägen till vindkraftsverken) öppnades i fredags 5/6 .

-Komplettering av erosionsskydd (ovanför vattenlinjen) på östra sidan av rundkörningen är klar.

-Justering grusyta.

Komplettering av erosionsskyddet på östra sidan rundkörningen

Övrigt

-Spår 46/47 är stängt. Gäller från 906+700 (gamla Gustafs Udde vägen) och norrut.

-Väg1 är stängd vid spår 46/47. Trafiken är flyttad på tillfällig väg norr om terminalytan. Se ”Ta-plan Väg1 och tillfällig väg v20 till v27”.

-Vägövergång spår 70, öser om Fodercentralen, är stängd under v24. Se ”Ta-plan vägövergång spår 70 v24”. Under strailarbetet har InfraNord A-skydd för spår 70.

-V24 kommer vägövergången spår 70 stängas pga att strails ska monteras. Vägövergången kommer vara stängd tills strail och beläggning är klart. Beräknas vara stängd måndag till torsdag. Trafik hänvisas till rundkörningen.

-V25 torsdag måste spår 70 vara stängd, pga InfraNords ”rälsbuss” för kontaktledningsarbeten måste kunna passera.

-V26 mån – ons kommer hela Umeå hamns kontaktledningssystem, från E12-viadukten och söderut, vara spänningslöst.

-V26 hela veckan kommer spår 70 vara stängt pga kontaktledningsmontage och spårriktning.

-V26 onsdag 24/6 ca kl 23:00 till torsdag 25/6 ca kl 16:00 kommer tillfällig väg/Väg1 vara avstängd. Spårriktare kommer på torsdag kl 07 och beräknas hålla på tills kl 12. Före spårriktare måste tillfälliga vägen grävas bort vid spårövergången. Efter spårriktare är klar fylls tillfälliga vägen över spår 46/47 igen och öppnas.

-V27 kommer Väg1 beläggas och beräknas öppnas på fredag 3/7.

-Under v24 kommer beläggningskompletteringar att utföras inom Terminal Hillskär arbetsplatsen. Bla återställning efter kabelschakt vid teknikhuset Gustafs Udde, elskåp vid grind mitt på terminalytan (grind 5C) och överasfalterad dagvattenbrunn vid Fiskboa

Veckoinfo v.24 översikt

Veckoinfo V.24 tidsplan

TA-plan Väg1 och tillfällig väg v20-v27

TA-plan vägövergång spår 70 v24

V.23 (1-7 juni)

Spår 46/47

-Jord-/bergschakt, spårdränering samt fyllning underballast är klart.

-Inkörning spårmakadam.

-Spårarbeten påbörjas när spårmakadam är utlagt/justerat, ca mitten v23.

Fyllning underballast spår 46/47 och vältning ny sträckning Väg1

Väg1

-Schakt/terrassering, överbyggnad Väg1.

-Flytt vägbelysning.

-Betongskrot som ”hittats” i schakter kommer att krossas och sorteras (betong/armering).

Spår 70

-Schakt, dränering och fyllning underballast är klar.

-Inkörning spårmakadam.

-Spårarbeten påbörjas när spårmakadam är utlagt/justerat, ca slutet v23.

(-v24 byggs strail klart vid vägövergång öster om Fodercentralen. Se mer info under rubriken ”Övrigt”)

Väg2, Rundkörning

-Vägräcke är monterat. Dock saknas de fyra räckesavsluten. Dessa levereras/monteras under v23.

Rundkörningen kommer att vara fortsatt avstängd tills vägräckesavsluten är monterade och arbete med erosionsskydd klart. Beräknas kunna öppnas slutet v23. Trafiken hänvisas till bomförsedd vägövergång spår 70 öster om Fodercentralen. ”Specialtransporter” kan utnyttja den rundkörningen vid behov.

-Belysningsmast är monterad.

-Inkörning/justering överbyggnad grusyta.

-Erosionsskydd på östra sidan av rundkörningen har ”satt sig/sjunkit ner”. Den håller på att kompletteras med berg (ovanför vattenlinjen).

Montering vägräcke och belysningsmast i rundkörningen

Övrigt

-Spår 46/47 är stängt. Gäller från 906+700 (gamla Gustafs Udde vägen) och norrut.

-Väg1 är stängd vid spår 46/47. Trafiken är flyttad på tillfällig väg norr om terminalytan. Se ”Ta-plan Väg1 och tillfällig väg v20 till v27”.

-Tillfällig rundkörning vid infart Kustbevakningen är stängd. Beräknas öppnas slutet v23. Trafiken hänvisas till bomförsedd vägövergång öster om Fodercentralen. ”Specialtransporter” (typ transporter av Silvasti, SCA och AF Shipping) kan vid behov använda nya rundkörningen innan vägräcke är komplett och vägen öppnas för allmäntrafik . Samråd har skett med KvarkenPort, Silvasti, SCA och AF Shipping ang detta. Se ”Ta-plan Rundkörning v22” (gäller även v23, fram tills rundkörning öppnas).

-V24 kommer vägövergången spår 70 stängas pga att strails ska monteras. Då kommer vägövergången vara stängd tills strail och beläggning är klart. Beräknas ta hela v24.

-V25 torsdag måste spår 70 vara stängd, pga InfraNords ”rälsbuss” för kontaktledningsarbeten måste kunna passera.

-V26 mån – ons kommer hela kontaktledningssystemet söder om E12-viadukten vara spänningslöst.

-V26 hela veckan kommer spår 70 vara stängt pga kontaktledningsmontage och spårriktning

Översiktsritning

Tidplan

TA-plan väg 1

TA-plan rundkörning

Vecka 22 (25-31 maj)
Spår 46/47 och Väg1

-Jordschakt och sprängning berg för spår 46/47 gjordes klart ons v21.

-Utlastning berg.

-Inkörning spåröverbyggnad.

-Spårdränering.

-Schakt/terrassering Väg1.

Berget vid spår 46/47, söder om RagnSells sprängdes klart ons 20/5. Utlastning berg pågår

Rundkörning

-Beläggning klart tis 19/5.

-Tillfälliga rundkörningen vid Kustbevakningen är stängd. Trafiken hänvisas till bomförsedd vägövergång spår 70 öster om Fodercentralen. ”Specialtransporter” kan utnyttja den nybelagda rundkörningen vid behov.

-Vägräcke monteras runt Väg2.

-Belysningsmast i rundkörningen monteras.

-Inkörning överbyggnad grusyta (i mitten av rundkörningen).

-Schakt, dränering och överbyggnad spår 70.

-Ett stort block (berg) som kom fram vid spårschakt spår 70 (och var för stor för att kunna lyftas/transporteras bort) kommer att sprängas/knäckas i början på veckan.

Spårschakt av den sista delen av spår 70 pågår vid infart Kustbevakningen. I bakgrunden pågår arbete med fyllning grusyta i mitten av rundkörningen samt fyll stödremsa efter beläggning

Övrigt

-Spår 46/47 stängs måndag 11/5. Gäller från 906+700 (gamla Gustafs Udde vägen) och norrut.

-Väg1 är stängd vid spår 46/47. Trafiken är flyttad på tillfällig väg norr om terminalytan. Se ”Ta-plan Väg1 och tillfällig väg v20 till v27”.

-Tillfällig rundkörning vid infart Kustbevakningen är stängd. Trafiken hänvisas till bomförsedd vägövergång öster om Fodercentralen. ”Specialtransporter” (typ transporter av Silvast, SCA och AF Shipping) kan vid behov använda nya rundkörningen innan vägräcke är monterat och vägen öppnas för allmäntrafik . Samråd har skett med KvarkenPort, Silvasti, SCA och AF Shipping ang detta. Se ”Ta-plan Rundkörning v22”.

V.21 (18-24 maj)
Spår 46/47 och Väg1

-Väg1 är avstängd och trafiken är flyttad på tillfällig väg (se ”Ta-plan Väg1 och tillfällig väg v20-v27”).

-Rivning av beläggning Väg1 (pågår tills rundkörning är belagd och tillfälliga rundkörningen stängs. Då flyttas grävmaskin till spårschakt spår 70)

-Schakt (och bergrens) för spår 46/47 fortsätter.

-Berg som påträffats i spårschakten kommer att sprängas med start tisdag v21.

Schakt för spår 46/47 vid RagnSells. På denna sträcka har berg kommit fram i schakt, som sprängs under v21

Rundkörning

-Beläggning fortsätter. Beräknas vara klart mitten v21. Då stängs den tillfälliga rundkörningen vid infart Kustbevakningen (se ”Ta-plan Rundkörning v21”).

-När beläggningen är klar (och tillfällig rundkörning stängd) startar spårschakt, spårdränering och inkörning spåröverbyggnad.

Beläggning av lager 1 av 3 på rundkörningen Väg2

Övrigt

Spår 46/47 stängs måndag 11/5. Gäller från 906+700 (gamla Gustafs Udde vägen) och norrut.

Väg1 är stängd vid spår 46/47. Trafiken är flyttad på tillfällig väg norr om terminalytan.

Tillfällig rundkörning vid infart Kustbevakningen kommer att stängas när beläggning rundkörning är klar. Trafiken hänvisas till bomförsedd vägövergång öster om Fodercentralen.

V21 kommer NCC arbeta på helgdagen (Kristi Himmelsfärdsdag) torsdag 21/5 och vara ledig på ”klämdagen”, fredag 22/5, istället.

Spår 46/47 och Väg1

Spår 46/47 stängs måndag 11/5 kl 07:00, vid gamla Gustafs Udde vägen, sektion ca 907+600 och norrut (se bif ”Spåravstängning spår 46_47”)

Spåren baxas i höjd- och sidled fram till södra sidan av bef Väg1.

När spåren är färdig baxade byggs tillfälliga vägen klar över spåren. Trafiken från Väg1 leds därefter in på tillfälliga vägen, Dvs Väg1 stängs. Preliminärt flyttas trafiken onsdag 13/5 (se bif ”TA-plan Väg1 och tillfällig väg v20 till v27”)

Därefter rivs spåren från södra sidan om Väg 1 och till nytt läge vxl 33. (Arbeten på sträckan norr om vxl 33 till inre hamnen utförs av annan entreprenör. Därav vet vi inget om framdrift, tider osv för detta arbete).

Spårschakt börjar direkt när spåren är rivna.

Spår 46/47 i väntan på avstängning och baxning. Tillfälliga vägen är färdigbyggd förutom över spår 46/47. När spåren är färdig baxade fylls de över och tillfälliga vägen byggs klart

Rundkörning

Va-arbeten och ktl-fundament är klar.

Spårschakt, spårdränering och inkörning spåröverbyggnad fortsätter.

Justering Väg2 innan beläggning.

Beläggning Väg2 påbörjas torsdag 14/5. Beläggningen beräknas pågå till mitten v21.

Återfyllning kring sista ktl-fundamentet. I bakgrunden pågår spårdränering och justering bärlager Väg2

Övrigt

Spår 46/47 stängs måndag 11/5. Gäller från 906+700 (gamla Gustafs Udde vägen) och norrut.

Väg1 stängs preliminärt onsdag 13/5. Trafiken leds då in på tillfälliga vägen.

V21 kommer NCC arbeta på helgdagen (Kristi Himmelsfärdsdag) torsdag 21/5 och vara ledig på ”klämdagen”, fredag 22/5, istället.

Översiktsritning

TIdplan

Ta- plan Väg 1 och tillfällig väg v20 till v27

Spåravstängning spår 46 / 47

TA-plan väg 1 och tillfällig väg v.20-27

v.19 (4-10 maj)
Spår 46/47 och Väg1

Överbyggnad på tillfälliga vägen gör klart, exkl över spår 46/47.

Gatubelysningen kommer att kopplas bort på måndag, då dessa ska flyttas efter nya sträckningen Väg1.

(Måndag v20 kommer spår 46/47 att stängas vid ca 906+700, gamla Gustafs Udde vägen. Därefter kommer spåren där tillfälliga vägen ska passera att baxas till rätt höjd och nytt läge i sidled. När detta är färdigt kan tillfälliga vägen byggas klart över spåren och därmed öppnas, och Väg1 stängas. Det beräknas kunna ske onsdag v20. Direkt efter trafiken är flyttad från Väg1 kommer spår 46/47 rivas. Mer info om detta senare. )

Terrassering och fyllning överbyggnad av tillfälliga vägen norr om terminalytan

Rundkörning

Schakt och fyll överbyggnad för spår 70.

Inkörning/justering bärlager Väg2.

Beläggning Väg2 beräknas påbörjas den 14/5.

Schakt för spår 70 och inkörning väg 2 pågår i rundkörningen

Övrigt

Vägbelysningen Väg1 släcks måndag 4/5.

Spår 46/47 stängs måndag 11/5. Gäller från 906+700 (gamla Gustafs Udde vägen) och norrut.

Vecka 18 (27 april - 3 maj)

Nu är vi åter på plats efter att gått i ”vinteride” och ska slutföra projektet Terminal Hillskär.

Årets kvarvarande arbeten är följande

 • Vid vxl 33/RagnSells ska de sista ca 50 m av spår 46/47 göras färdiga. Vägövergången spår 46/47 ska flyttas ca 10 m söderut, det innebär att Väg1 kommer att byggas om från terminalytan till ”lilla vattenhålet”. För att kunna utföra dessa arbeten kommer en tillfällig väg byggas.

 • I söder, rundkörningen, ska Väg2 och de sista ca 150 m av spår 70 byggas klart.

 • Strail vid vägövergång spår 70 görs klart.

Översiktsritning över Terminal Hillskärs arbeten 2020. Har även markerat pågående projekt i hamnen som utförs av andra entreprenörer

Text

Förhandskopia av ny vägdragning Väg 1. Ritning är ej godkänd/"spikad", då projektering ännu pågår

 • Rundkörning

Va-arbeten fortsätter.

Framtagning och flyttning av bef kablage från vindkraftverk (för att nytt stängsel ska kunna monteras).

Inkörning bärlager Väg2.

På vänstra sidan pågår framtagning/flyttning av bef kablage. I bakgrunden justeras Väg2 innan inkörning bärlager. Till höger pågår va-arbeten

 • Övrigt

Vi har flyttat vår etableringen/platskontoret till Blå Vägen 8, vid Tullen.

Samtliga spår (40, 44/45, 46/47, 65/66 och 70, fram till ”Fiskboa”) är nu  i drift.

Spåren på Terminal Hillskär öppnades i onsdagseftermiddag, v50.

Tyvärr visade sig att det var avbrott i en kabel till en av vägbommarna vid vägövergång spår 70. Därav är inte vägövergången öppnad än.

Trafikerade spår på Terminal Hillskär

Signal

En kabel till bomdriven vid vägövergången spår 70 är trasig. Material är beställt och ska åtgärdas.

El-belysning

Åtgärder för att få skymningsrelä till spårbelysning att fungera pågår.

Driftgenomgångar

Genomgång belysning, grindar, oljeavskiljare od med Kvarken Ports sker under veckan.

Övrigt

Nu har vi flyttat ut från vår etablering vid ”Fiskboa”. Vi tömde lokalerna i fredags v50 och kommer att städa ur på måndag v51.

Återstående arbeten (spår46/47 vid Väg1 samt rundkörningen) beräknas påbörjas månadsskiftet april/maj och pågå fram till juli.

Tack för visad hänsyn och tålamod under årets arbeten med Terminal Hillskär.

V.50 (9 december - 15 december)

Beakta att nya ktl-anläggningen Terminal Hillskär är spänningssatt, 5/12-19.

Spåren är dock inte öppnade. Beräknas öppnas slutet v50.

Kontaktledning

Arbetena gjordes klart under v49.

Montering av bondfångare vid vägövergång spår 70

El-växelvärmare

Arbetena beräknas vara klart ons 11/12 v50.

El-belysning

Arbetena beräknas vara klart ons 11/12 v50.

Signal

Arbete med signalsystsem beräknas göras färdigt tor 12/12 v50..

Grindar

Driftsättning ej klart. Problemet med säkerhetsslingor/ultraljudsgivare kvarstår. Nya försök med intrimning v50.

Övrigt

Spår 46/47 är öppet från vxl 206 och norrut.

Spår 65/66 (inkl spår 70 och 40) är stängda från ca 906-750 och söderut. Beräknas öppnas under v50.

V.49 (2 december - 8 december)

Kontaktledning

Arbete med Kontaktledning fortsätter. Beräknas vara klart under v50.

Signal

Arbete med signalsystsem beräknas göras färdigt mitten v49.

El

Umeå Energi driftsätter (enl senaste uppgifter) markskåp vid pumpstation måndag 2/12.

Arbete med utbyggnad fiber vid terminalytan.

Grindar

Ultraljudsgivare är monterade. Grindar testkörs måndag 2/12 och kan (förhoppningsvis) driftsätts.

Besiktning

De olika teknikområdena kommer att åtgärda ev besiktningspunkter under veckan.

Övrigt

Spår 46/47 är öppet från vxl 206 och norrut.

Spår 65/66 (inkl spår 70 och 40) är stängda från ca 906-750 och söderut. Beräknas öppnas under v50.

Vägövergång spår 65/66 vid färjan är permanent stängd. Trafik från hamnområdet till färjan måste gå förbi terminalytan och Väg2/Fodercentralen, eller via E12:an.

Vecka 48 (25 november - 1 december)

Besiktning

Besiktning arbeten fortsätter v48.

Kontaktledning

Arbete med Kontaktledningar. Beräknas vara klart under v49.

Signal

Arbete med signalsystsem fortsätter. Beräknas göras färdigt v48.

Skalskydd/stängsel

Stängselpaneler öster om spår 70 monteras from onsdag.

El

Markskåp vid pumpstation driftsätts 29/11.

Grindar

Ultraljudsgivare monteras (om utrustning levereras).

Städning, avetablering mm

Runt arbetsområdet/etableringen.

Övrigt

Spår 46/47 är öppet från vxl 206 och norrut.

Spår 65/66 (inkl spår 70 och 40) är stängda från ca 906-750 och söderut. Beräknas öppnas 6/12.

Vägövergång spår 65/66 vid färjan är permanent stängd. Trafik från hamnområdet till färjan måste gå förbi terminalytan och Väg2/Fodercentralen, eller via E12:an.

Grindar Väg1 och Väg2 ska utrustas med ultraljudsgivare.

V.47 (18-24 november)

Kontaktledning

Arbete med Kontaktledningar fortsätter. Beräknas vara klart under v48.

(Liftmotorvagn i arbete)

Kontaktledning
Kontaktledningar monteras.
Signal
Arbete med signalsystsem fortsätter.
Skalskydd/stängsel
Montering stängsel.
Montering stängsel öster om spår 70 börjar v47.
Va
Betäckningar distanseras
Släntning, stödremsa, städning, justering mm
Vid/mot/mellan spår.Arbetsområdet.
Hårdgjordyta Fodercentralen och Sjöfartsverksvägen.
Va-arbete, oljeavskiljare.
Övrigt
Spår 46/47 är öppet från vxl 206 och norrut.

Spår 65/66 (inkl spår 70 och 40) är stängda från ca 906-750 och söderut. Beräknas öppnas 22/11.

Vägövergång spår 65/66 vid färjan är permanent stängd. Trafik från hamnområdet till färjan måste gå förbi terminalytan och Väg2/Fodercentralen, eller via E12:an.

Grindar Väg1 och Väg2 ska utrustas med ultraljudsgivare.

V.45 (4-10 november)
Väg2, sidoytor väster mot Fodercentralen och fiskaffär
Ytor grusjusteras (beläggs nästa år).

Kapning asfalt före justering ytor väster om Väg2

V.44 (28 oktober -3 november)

All spårschakt/fyll/ktl/spårdränering/kanalisation är klart. De stora asfaltytorna är klara, återstår viss komplettering. Spåren är färdigbyggda (norra delarna på spår 65/66 byggs klart i början på veckan).

Väg2
Grusyta öster spår 70 justering.Spår 44/45
Beläggning mellan räl, ev v44.Spår 46/47
Spåren öppna från vxl 206 och norrut.Spår 65/66, 70 och 46
Spårarbete.
Spårriktare
Makadamisering spår.

Spårbyggnation spår 65/66

Kontaktledning
Arbeten med kontaktledningar pågår.
Signal
Signalarbeten fortsätter.
Skalskydd/stängsel
Montering stängsel.
Va
Dagvattenledning öster om vxl 104.
Elservis till pumpstation
Umeå Energi schaktar och förlägger elservis .
Släntning, städning, justering mm
Runt arbetsområdet.
Hårdgjordyta Fodercentralen och Sjöfartsverksvägen.
Schakt, fyllning, justering överbyggnad och stängsel pågår.

Justering före beläggning vid Fodercentralen samt till höger om stängselstolpar pågår schakt/fyll Sjöfartsveksvägen

Övrigt

Spår 46/47 är öppet från vxl 206 och norrut.
Spår 65/66 (inkl spår 70 och 40) är stängda från ca 906-750 och söderut.
Vägövergång spår 40 vid Fodercentralen är öppen.
Vägövergång spår 65/66 vid färjan är stängd. Dvs trafik från hamnområdet till färjan måste gå förbi terminalytan och Väg2/Fodercentralen, eller via E12:an.
Väg2 mellan terminalytan och Fodercentralen är öppen.
Grindar Väg1 och Väg2 ska utrustas med ultraljudsgivare.

Vecka 43 (21-27 oktober)

Väg1

Beläggning runt gånggrind Väg1. Blev inte utfört v42.

Väg2

Grusyta öster spår 70 justering.

Provisorisk rundkörning vid Kustbevakningen justering och beläggning. Ej klart v42.

Yta mellan Väg2 och spår 70 beläggs klart i veckan.

Terminalytan/Väg3

Beläggning runt stängselstolpar

Tillkommande beläggning i södra och norra änden av terminalytan, mot stängsel.

Spår 44/45

Beläggning mellan räl blir senare än v43.

Spår 46/47

Spåren öppna från vxl 206 och norrut.

Spår området mellan spår 46, 65, 70 och 40 (söder om vägövergång färjan).

Spårbyggnation vxl 105, 105, 208 och vxl 209 pågår.

Spårbyggnation.

Arbeten vxl 209. I förgrunden ligger spårmakadam utlagt för slipersmontering. Till vänster pågår beläggning av Väg2. Till höger syns beläggning som pågår på ytan mellan Väg2 och spår 70.

Spår 65/66, vägövergång färjan och norrut.

Vägövergången är stängd, vägöverfat bortschaktad.

Montering ktl/drän/kanalisation pågår.

Fyllning 0-180 pågår, samt spårmakadam börjar måndag v43.

Förläggning dränering spår 65/66. I bakgrunden skymtas två grävmaskiner som schaktar bort vägöverfart samt ställer ktl-fundament

Kontaktledning

Arbeten med kontaktledningar pågår.

Signal

Signalarbeten påbörjas.

Skalskydd/stängsel

Montering stängsel på terminalytan och mot grindar Väg1 och Väg2.

El

Dragning kablage.

Va

Dagvattenledning öster om vxl 104.

Rundkörning

Fyllning överbyggnad (beroende på om vi har full arbetsstyrka till veckan).

Elservis till pumpstation

Umeå Energi schaktar och förlägger elservis .

Hårdgjordyta Fodercentralen och Sjöfartsverksvägen.

Schakt, va, fyllning överbyggnad och stängsel pågår.

Övrigt

Spår 46/47 är öppet från vxl 206 och norrut.

Spår 65/66 (inkl spår 70 och 40) är stängda från ca 906-750 och söderut.

Vägövergång spår 40 vid Fodercentralen är öppen.

Vägövergång spår 65/66 vid färjan är stängd. Dvs trafik från hamnområdet till färjan måste gå förbi terminalytan och Väg2/Fodercentralen, eller via E12:an.

Väg2 mellan terminalytan och Fodercentralen är öppen.

Grindar Väg1 och Väg2 ska justeras under veckan.

V.42 (14-20 oktober)

Väg1

Beläggning runt gånggrind Väg1.

Väg2

Väg2 öppen för trafik (klart vid spår 40 Fodercentralen).

Beläggning (topp) öster om spår 70.

Grusyta öster spår 70 justering.

Provisorisk rundkörning vid Kustbevakningen justering och beläggning.

Yta mellan Väg2 och spår 70 justering och beläggning.

Beläggning Väg2 vid Kustbevakningen

Terminalytan/Väg3.

Beläggning läggs klart, exkl mellan spår.

Arbeten vid terminalytan. Till höger syns grävmaskiner som håller på med dränering, kanalisation och fyllning för spår 65/66. Mitt i bilden håller kran på med montering belysningsmaster. Till höger pågår stängselmontage

Spår 25 (40)

Beläggning mellan räl klart.

Spår 44/45

Beläggning mellan räl blir senare än v42.

Spår 46/47

Spåren öppna från vxl 206 och norrut.

 • Spår området mellan spår 46, 65, 70 och 40 (söder om vägövergång färjan).

Spårbyggnation vxl 208 och vxl 209 pågår.

Arbeten, dränering samt kanalisation klart början på veckan.

Fyllning överbyggnad.

Spårbyggnation vxl 104 och 105.

Spår 65/66, vägövergång färjan

Vägövergången stängs måndag.

Spår samt strail rivs.

Schakt. Därefter ktl/drän/kanalisation/fyll överbyggnad.

 • Spår 65/66, norr om vägövergång färjan.

Ktl, kanalisation och fyll överbyggnad.

 • Spår 70

Montering fundament för bommar och X-märken vid vägövergången, öster om spår 70.

 • Skalskydd/stängsel

Beläggning runt stängselstolpar terminalytan.

 • El

Montering master på terminalytan, klart.

Dragning kablage.

 • Hårdgjordyta Fodercentralen

Schakt, va, fyllning överbyggnad och stängsel pågår.

 • Övrigt

Spår 46/47 är öppet från vxl 206 och norrut.

Spår 65/66 (inkl spår 70 och 40) är stängda från ca 906-750 och söderut.

Vägövergång spår 40 vid Fodercentralen är öppen.

Vägövergång spår 65/66 vid färjan stängs på måndag. Dvs trafik från hamnområdet till färjan måste gå förbi terminalytan och Väg2/Fodercentralen, eller via E12:an.

Väg2 mellan terminalytan och Fodercentralen är öppen.

Översiktsritning v.42

Tidplan v.42-v.45


Väg2

Kamera Väg2 monteras.
Schakt och fyll överbyggnad på sträckan Västerbottens Fisk och söderut.

Fyll samt justering överbyggnad på sträckan Fodercentralen – Västerbotten Fisk.

Väg2 mellan terminalyta och Fodercentralen är stängd (pga att gamla spåret är bortschaktat).

Väg2, öster om spår 70, mellan bilincheckning och färjeterminalen. Där kommer beläggningen att fräsas under veckan.

Schakt och fyll för grusyta öster om spår 70 fortsätter.

(Fyllning/justering överbyggnad för Väg2 mellan Fodercentralen och Västerbottens Fisk. I bakgrunden syns grävmaskin som håller på med isolering bef va-paket vid den gamla refugen, eller som vissa säger ”skamfläcken”)

Terminalytan/Väg3.

Justering överbyggnad.
Beläggning börjar på onsdag .

Spår 25 (40)

Spåret är stängt.
Spårbyggnation samt spårriktning.

Spårbyggnation av gaturäl spår 40

Spår 44/45

Spårbyggnation samt spårriktning.

Till höger syns Umeå Energi som förlägger ny serviskabel. Mitt på bilden pågår slipning samt makadamisering av spår 44/45. Till höger, väldigt smått, skymtar spårsvetsning av spår 46/47

Spår 46/47

Spårbyggnation samt spårriktning.

Spåren öppnas (till vxl 206) på onsdag.

Spår 65/66

Spår 65/66 stängs på måndag, söder om vägövergång ca 907-000. Spår rivs mot spår 70, samt schakt börjar.

På fredag em stängs spåren vid ca 906-750.

Lördag 28/9 blir spåren spänningslösa från vxl 101 (viadukt E12) och söderut, mellan kl 07:00-18:00. Detta pga att kontaktledningarna ”rivs” vid 906-750.

Skalskydd/stängsel

Montering stängsel/skalskydd.

Hårdgjordyta Fodercentralen

Schakt och bergsprängning pågår.

Stängselmontering fortsätter i veckan.

Övrigt.

Spår 42 (70) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och söderut. Öppnas på onsdag (fram til vxl 206).

Spår 65/66 stängs på måndag (inkl spår 70 och 40),  söder om vägövergång till färjan (ca 907-000 och söderut).

Spår 65/66 stängs från ca 906-750 och söderut på fredag em.

Minst ett av spåren 65/66 måste vara framkomlig på fredag em och söndag em (dvs inga dubbeluppställda tågset), då utrymme måste finnas för liftmonteringsvagn.

Alla hamnspår blir spänningslösa på lördag 28/9, mellan kl 07:00-18:00, pga kontaktledningsarbeten.

Spårriktare kommer på tisdag.

Vägövergång spår 65/66 vid färjan är öppen.

Väg2 mellan terminalytan och Fodercentralen är stängd.

Vecka.38 (16-22 september)

Väg1
Arbete med gånggrind.

Väg2
Arbete med grindar.
Schakt och fyll överbyggnad på sträckan Fodercentralen – söderut.
Flyttning, sänkning mm bef elkablar och bef va-brunnar/ventiler.

Väg2 mellan terminalyta och Fodercentralen är stängd (pga att gamla spåret är bortschaktat).

Schakt för Väg 2 söder om Västerbottens Fisk

Terminalytan/Väg3.

Inkörning överbyggnad.
Arbete med belysningsmaster.

Spår 25 (40)

Spåret är stängt.
Schakt klar.
Inkörning spårmakadam samt spårbyggnation.

Fyllning runt nya ktl-fundament vid vxl 208

Spår 46/47

Spårbyggnation.

Skalskydd/stängsel

Montering stängsel/skalskydd.

Flytt elkiosk Hillskär3

Umeå Energi utför uppställning elkiosk samt Schakt och förläggning kablage.

Hårdgjordyta Fodercentralen

Berg påträffat. Sprängning påbörjas v38.
Schakt och fyll skyddslager
Stängselmontering pågår.

Övrigt.

Spår 42 (70) är öppet.
Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).Spår 25 (40) är stängt från vxl 35 och mot Fodercentralen.Väg2 mellan terminalytan och Fodercentralen är stängd.

V.37 (16-15 september)

Väg1

Grind är nu ändrad tillbaka så båda grindbladen öppnas vid in-/uttransport.

Nya trafikljus monterade fredag v36.

Kontroll/justering av fordonsläsare för intransport med containertåg.

Väg2

Arbete med trafikljus.

Schakt och fyll på sträckan Fodercentralen – söderut.

Väg2 stängs mellan terminalyta och Fodercentralen (pga att gamla spåret rivs och schakt för nytt spår).

Schakt för Väg 2 vid fodercentralen

Terminalytan/Väg3.

Inkörning överbyggnad.
Belysning samt kanalisation östra sidan samt arbete med belysningsmaster.
Släntning.

Spår 25 (40)

Spåret stängs på måndag och rivs fram till Fodercentralen.
Schakt och fyll för spår.

Spår 44/45

Spårbyggnation.

Spårbyggnation spår 44/45. Till vänster pågår släntning och montering belysningsmaster på terminalytan. Till höger är spårmakadam utlagt för spår 46/47 och väntar på spårbyggnation

Spår 46/47

Spårbyggnation.

Skalskydd/stängsel

Grind Väg3.

Flytt elkiosk Hillskär3

Umeå Energi utför uppställning elkiosk samt Schakt och förläggning kablage.

Hårdgjordyta Fodercentralen

Schakter, va och fyll överbyggnad
Fundament för spårgrind 25 (40).

Övrigt.

Spår 42 (70) är öppet.
Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).
Spår 25 (40) är stängt från vxl 35 och mot Fodercentralen.
Väg2 mellan terminalytan och Fodercentralen är stängd.

 

 

V. 36 (2-8 september)
Väg1

Arbete med trafikljus.
Grindstyrning pågår.

Väg2

Arbete med trafikljus.
Schakt och fyll på sträckan Fodercentralen – söderut.

Terminalytan/Väg3.

Inkörning överbyggnad på resterande 1/3, delen Gustafs Udde vägen och norrut.Belysning samt kanalisation östra sidan samt arbete med belysningsmaster.

Släntning.

Spår 44/45
Spårbyggnation delen Gustafs Udde vägen och söderut.
spårbyggnation söder om terminalytan mot vxl 207.Spår 46/47

Bergsprängning söder om Väg1 klart.
Utlastning berg/terrassering.
Dränering samt inkörning spåröverbyggnad.
Inkörning spårmakadam.
Spårbyggnation.

Skalskydd/stängsel
Vid Väg1 och Väg2 fortsätter.

Flytt elkiosk Hillskär3

Terrassering samt uppfyllning klart.
Umeå Energi utför uppställning elkiosk samt Schakt och förläggning kablage.

Vägräcke vid bilincheckningen färjan

Återställning vägräcke klart.

Hårdgjordyta Fodercentralen
Schakter påbörjas under veckan.Övrigt.
Spår 25 (40) och 42 (70) är öppet.
Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).

V. 35 (26-1 september)

Väg1
Arbete med grindstyrning fortsätter.

Grindar beräknas vara driftsatta (med fordonsläsare och öppningsslingor) under v35. Framtill dess gäller nyckelbrytare.

 Väg2
Arbete med grindstyrning.

Schakt och fyll på sträckan Fodercentralen - söderut kommer att startas igen under veckan, när någon grävmaskin blir ledig från spår 46/47.

 Terminalytan/Väg3.
Beläggning klar på 2/3 av terminalytan/Väg3.

Inkörning överbyggnad på resterande 1/3, delen Gustafs Udde vägen och norrut.

Belysning samt kanalisation östra sidan.

 Spår 44/45
Inkörning spåröverbyggnad delen Gustafs Udde vägen och söderut.

Inkörning spåröverbyggnad söder om terminalytan mot vxl 207.

 Spår 46/47
Bergsprängning söder om Väg1.

Utlastning berg/terrassering.

Dränering/va-anslutning samt inkörning spåröverbyggnad.

Sprängning för spår 46/47, söder om Väg1

Skalskydd/stängsel

Arbetet påbörjas under veckan.

Flytt elkiosk Hillskär3

Bef elkiosk som står efter Gustafs Udde vägen ska Umeå Energi flytta till söder om grind Väg1.
NCC ska terrassera och fylla för det nya läget.

Vägräcke vid bilincheckningen färjan

Under slutet av veckan åtgärdas/lagas vägräcket (som revs för va-arbete och omledning trafik) vid färjan.

Övrigt.

Spår 25 (40) och 42 (70) är öppet.
Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).Gräsytan mellan Fodercentralen och Sjöfartsverket ska asfalteras. Byggstängsel har satts upp runt ytan. Schakter påbörjas så fort projektering är klar.

Rivning Gustafs Udde vägen och järnvägsövergång

Översiktsritning

V.34 (19-25 augusti)
Gustafs Udde vägen/Väg1

Väg1 öppnas måndag 19/8 kl 07:00.

Bef Gustafs Udde vägen stängs måndag 19/8

Spår 46/47

Bergsprängning fortsätter.

Rivning spårövergång samt schakt Gustafs Udde vägen. Därefter fortsätter dränering och fyll överbyggnad.

Bef spår rivs söder om Väg1. Därefter schakt. Kan riva spår och schakta ca 30 m närmare Väg1.

Borrning berg spår 46/47

Väg2.

Delen Fodercentralen och söder ut kommer fortsätta schaktas i mitten av veckan (efter schakt/terrassering  terminalytan/Gustafs Udde är klar).

Grindstyrningsarbeten kommer att fortsätta under veckan.

Gustafs Udde vägen Spår 44/45, terminalyta/Väg3.

När Gustafs Udde vägen stängs demonteras bef grindmiljö. Sträckan schaktas/terrasseras. Dränering och kanalisation förläggs. Överbyggnad fylls.

Terminalytan/Väg3.

Beläggning beräknas vara klar på tisdag (2/3 av terminalyta/Väg3. Resterande 1/3 utförs efter Gustafs Udde vägen-delen är klar. Lager 3 läggs när lager 1 och 2 på hela terminalytan/Väg3 är klar).

Belysning samt kanalisation östra sidan kommer att fortsätta när schakt och demontering bef grindar/utrustning Gustafs Udde vägen är klar.

Beläggning terminalyta/väg3. På vänstra sida pågår schakt och montering fundament till belysningsmaster

Väg1.

Öppnas måndag kl 07:00. Obs! Grindar är manuella i början (styrs med nyckelbrytare).

Arbete med styrning, övervakning od pågår under veckan.

Arbete med grind Väg 1

Övrigt.

Väg1 öppnas måndag kl 07:00. Grind är manuell (nyckelbrytare). Samråd sker mellan Umeå Hamn och NCC.

Bef Gustaf Udde vägen stängs måndag kl 07:30.

Spår 25 (40) och 42 (70) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).

Gräsytan mellan Fodercentralen och Sjöfartsverket ska asfalteras. Byggstängsel har satts upp runt ytan. Schakter påbörjas så fort projektering är klar.

Översiktsritning

Tidplan

Avstängning Gustafs Udde vägen(inkl bef grindar)

Nu på måndag 19/8 v34 kl 7:00 kommer vi öppna väg 1.
Gustafs Uddde vägen stängs måndag 19/8 v34 kl 07:30

OBS att ny grind Väg 1 kommer att vara manuell (med nyckelbrytare) i ca en vecka. Arbete med att flytta utrustning, koppla in styrning, övervakning och dyligt pågår under veckan.

Samordning med grinstyrning/övervakning och dyligt sker/pågår mellan Umeå Hamn och NCC.

Vecka 33 (12 aug- 18 augusti)

Spår 46/47

Dränering och fyllning överbyggnad.

Berg har kommit fram i terrassen vid Gustafs Udde vägen och Väg1. Berget kommer att sprängas bort i veckan.

Berg i spår 46/47 terrass söder om Gustafs udde vägen kommer att sprängas i veckan. I bakgrunden syns grävmaskin som håller på med spårdränering

Väg2.

Beläggning delen Gustafs Udde – Fodercentralen görs klart under veckan.

Ev kommer vi även börja schakta Väg2 från Fodercentralen och söder ut. Detta om vi inte kan flytta trafiken från Gustafs Udde vägen till Väg1, pga att grinden inte blir klar, och hur berg på spår 46/47 påverkar oss.

Beläggning Väg2 vid Gustafs Udde

Terminalytan/Väg3.

Justering före beläggning.

Beläggning kommer att starta under veckan, när Väg2 är klar.

När trafiken på Gustafs Udde vägen kan flyttas till Väg1 kommer schakt, kanalisation, dränering och överbyggnad starta.

Justering före beläggning terminalyta/Väg3. Hyvel styrs med totalstation

Väg1.

Arbete med att få igång grind så vi kan flytta trafiken till Väg1 och stänga Gustafs Udde vägen.

Så fort grinden är ”kör klar” kommer trafiken flyttas från Gustafs Udde vägen.

Fyllning i vatten/rundkörningen.

Komplettering erosionsskydd/överbyggnad (ovan vattenyta) pågår.

Övrigt.

Spår 25 (40) och 42 (70) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).

Gräsytan mellan Fodercentralen och Sjöfartsverket ska asfalteras. Byggstängsel har satts upp runt ytan. Schakter påbörjas så fort projektering är klar.

Vecka 29-32 (12 juli-11 augusti)

Spår 70

Spårbyggnation. Spår 70 (43) öppnas fredag v28, 12/7. Avspärrningar och klovning tas bort från vxl 35 kl. 11.00

Pågående arbeten innan spår 43(70) öppnas

Spår 44/45.

Spårbyggnation.

Spår 46/47

Schakt och fyllning överbyggnad.

Schakt för spår 46/47. Till vänster syns spårarbeten på spår 44/45

Övrigt.

Spår 43 (70) öppnas 12/7.

Spår 25 (40) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47).

Produktion V29: NCCs arbeten står still. InfraNord spårrivning/skrotning spår 46/47 samt spårarbeten spår 44/45.

Produktion V30-31: NCC schakt och fyll spår 46/47. InfraNord inga arbeten.

V32 är NCC fullstyrka igen.

Vecka 28
Spår 70

Spårbyggnation.
Spår 70 (43) öppnas v29.

Spår 44/45

Spårbyggnation.

Spår 70 håller på att byggas

Spår 46/47

Schakt och fyllning överbyggnad.

Schakt för spår 46/47

Fyll i vatten.

Inkörning överbyggnad.

Fyllning erosionsskydd och överbyggnad i rundkörningen

Övrigt.

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut. Öppnas v29.

Spår 25 (40) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47.

Produktion V28: NCC arbetar med spår 46/47, fyllning i vatten/rundkörning. InfraNord spårarbeten spår 70, 44/45 samt spårrivning/skrotning spår 46/47.

Produktion V29: NCCs arbeten står still. InfraNord samma arbeten som v28.

Produktion V30-31: NCC schakt och fyll spår 46/47. InfraNord (ev) arbeten med spår 44/45 och spårrivning/skrotning spår 46/47.

V32 är NCC fullstyrka igen.

Översiktsritning

Tidplan

VECKA 27
Spår 70.

Spårbyggnation.
Spår 70 (43) öppnas v29.

Va inkoppling.

Återstående fyllning vid norra inkopplingspunkten ej klart.

Terminalyta.

Justering överyta.

Spår 44/45.

Spårbyggnation.

Ktl-fundament, dränering, kabelbrunnar och kablage pågår söder om terminalytan.

Spår 46/47

Spår 46/47, mellan vxl 33 och vxl 105, stängs måndag v27. Beräknas öppnas v37/38.

Parallellvägen vid spår 46/47 (mellan Gustafs Udde vägen och plankorsning 6) stängs, då den kommer att schaktas bort (för nytt spår 47).

Väg2.

Justering överbyggnad.

Fyll i vatten.

Erosionsskydd västra delen.

Inkörning överbyggnad.

Övrigt.

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut. Öppnas v29.

Spår 25 (40) är öppet.

Spår 46/47 är stängt mellan vxl 33 och vxl 105 (inkl parallellvägen spår 46/47.

Vecka 26 (24 juni -30 juni)

Spår 70.
Schakt, ktl-fundament, kabelbrunnar, kablage, dränering/brunnar och flyttning bef kablage för spår 70 fortsätter
Fyll överbyggnad och spårmakadam. 
Va-ledning vid spår 70 (utloppsledning för spårdränering) pågår.
Va inkoppling.
Återstående fyllning vid norra inkopplingspunkten ej klart.
Terminalyta.
Överlast körs bort.
Dagvattenbrunn med läge under överlast förläggs.Spår 44/45.
Spårbyggnation fortsätter.
Ktl-fundament, dränering, kabelbrunnar och kablage pågår söder om terminalytan

Väg2.
Fyll överbyggnad norr om Fodercentralen.
Grindfundament gjuts.
Bef grind (norr om Fodercentralen flyttas.

Fyll i vatten.
Inkörning 0-180 fortsätter.Övrigt.
Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

Text

Översiktsritning v.26

Tidplan vecka 26-29

VECKA 25

Spår 70

Schakt, ktl-fundament, kabelbrunnar, kablage, dränering, brunnar och flyttning bef kablage för spår 70 fortsätter

Spår 43 rivs närmare vxl 35 på måndag. Därav är nu väg till Fodercentralen parallellt med spår 25 (40) stängd. Dvs transporter till och från Fodercentralen går via rundkörning vid färjeterminalen/Kustbevakningen. Se ”Ta-plan Spår 70 v24”.

Arbeten med spår 70

Va inkoppling.

Återstående fyllning vid norra inkopplingspunkten ej klart.

Terminalyta.

Inkörning och justering överbyggnad pågår.
Överlast körs bort.
(Brunn som ska vara under där överlast legat schaktas ner)

Spår 44/45.

Inkörning spårmakadam klart.
Spårbyggnation börjar på måndag.

Väg2.

Schakt och fyll överbyggnad norr om Fodercentralen.

Fyll i vatten.

Vattning av fyllning fortsätter. Dessa kommer att gå dygnet runt, förutom under helger.
Vältning och inkörning 0-180 pågår.

Parkering färjeterminalen.

Åtgärder på färjeterminalens bilparkering har utförts v24. Bef in-/utfart från södra sidan är stängd. In-/utfart är nu på norra sidan (vägräcke på norra sidan är rivet). Nytt övergångsställe är målat. Barriärer har ställts ut. Se ”Åtgärder bef parkering färjeterminalen v24”.

Skyltning ordnas av Kvarken Ports.

Övrigt.

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

Översiktsritning v25

Tidplan v25-28

Ta-plan spår 70 v24

Åtgärder befintlig parkering färjeterminalen

Vecka 24 (10 juni-16 juni)

Spår 70

Schakt, ktl-fundament, kabelbrunnar, dränering flyttning av begagnat kablage för spår 70 fortsätter.


Va inkoppling

Återstående fyllning vid norra inkopplingspunkten ej klart.


Va Västerbotten Fisk - färjeterminalen.

Klart.


Terminalyta

Inkörning och justering överbyggnad pågår.

Överlast körs bort.

(Brunn som ska vara under där överlast legat schaktas ner)


Spår 44/45

Inkörning spårmakadam.


Väg2

Schakt och fyll norr om Fodercentralen.


Fyll i vatten

Vattning av fyllning fortsätter. Dessa kommer att gå dygnet runt, förutom under helger.

Vältning och inkörning 0-180 pågår.


Parkering färjeterminalen

Befintlig bilparkering skall göras om. Befintlig in-/utfart från södra sidan stängs. Vägräcke på norra sidan rivs för ny in-/utfart. Vägräcke rivs för nytt övergångsställe. Övergångsställe målas. Barriärer ställs ut. Se ”Åtgärder bef parkering färjeterminalen v24”.

Se bild nedan

Åtgärder befintlig parkering färjeterminalen

Övrigt

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

 

 

Vecka 23 (3 juni-9 juni)

Arbeten

Spår 70.

Schakt och överbyggnad (inkl ktl-fundament, kabelbrunnar, dränering och kanalisation) för spår 70 fortsätter.

Va inkoppling.

Återstående fyllning vid norra inkopplingspunkten utförs i veckan.

Va gamla pumpstationen.

Rivning av pumpstation pågår.

Arbete vid pumpstationerna, nya röda pumpstationen till vänster och gamla gröna till höger. Det gröna pumphuset revs v22

 Va Västerbotten Fisk - färjeterminalen.

Va-under mellan Västerbottens Fisk och färjeterminalen pågår. Befintliga ledningar behöver inte bytas (dvs inget vatten behöver stängas). Detta då ledningar redan är bytt (2012?); vattenledning från tryck-PVC till PE och spilledning från betong till PVC. Vi schaktar ner och förlägger skyddsrör bredvid ledningar för ev kommande byte av ledning.

För närvarande går trafiken väster om spår 70, se ”Ta-plan Västerbottens Fisk – färjeterminalen spår 70”. När skyddsrör är lagd och återfyllt kommer vi flytta trafiken öster om spår 70, se ”Ta-plan Spår 70”.

 Terminalyta.

Inkörning och justering överbyggnad pågår.

Har fått klartecken att köra bort överlasten.

 Sanering spår 44/45.

Saneringsschakt är klart och återfylld.

Bef/bortkopplade va-brunnar som låg under spår 44/45 är rivna.

 Spår 44/45.

Överbyggnad körs in.

 Väg2.

Schakt och fyll norr om Fodercentralen.

 Fyll i vatten.

Vattning av fyllning fortsätter. Dessa kommer att gå dygnet runt, förutom under helger.

Vältning och inkörning 0-180 pågår.

 Övrigt.

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

Översiktsritning

Tidplan

Ta-plan Västerbottens Fisk- färjeterminalen spår 70

Vecka 22 (27-2 juni)

Spår 70

Spår 43 är rivet.

Schakt och överbyggnad (inkl dränering, ktl, kabelbrunnar och kanalisation) för spår 70 pågår. Se ”Ta-plan Pumpstation – Kustbevakningen spår 43_70”.

Spår 25 (40) är öppet.

Schakt för ktl-fundament, mellan befintligt kablage

Va inkoppling.

Återfyllning va-inkopplingspunkter börjar på måndag. Se ”Ta-plan pumpstation – Kustbevakningen spår 43_70”.

Förarbeten vid norra inkopplingspunkten

Va Västerbotten Fisk - färjeterminalen.

När inkopplingspunkt vid Västerbottens Fisk är återfyllt ska va-ledningar mellan Västerbottens Fisk och färjeterminalen bytas, sträcka som ligger under nytt spår. Detta arbete tar ca 1 vecka. Se ”Ta-plan Västerbottens Fisk -färjeterminalen spår 70”.

Terminalyta.

Inkörning och justering överbyggnad pågår.

För hoppningsvis får vi klartecken att överlasten på terminalytan kan tas bort i veckan.

Inkörning överbyggnad terminalyta

Sanering spår 44/45.

Efter inkoppling nya va-ledningar kan de gamla ledningarna rivas. Under dessa va-ledningar ligger det kvar förorenade massor. Dessa schaktas upp och transporteras Dåva för deponi i början på veckan.

Spår 44/45.

Efter saneringen kan överbyggnad köras in för spår 44/45.

Väg2.

Arbete med att ta bort asfalt pågår.

Fyll i vatten.

Vattning av fyllning fortsätter. Dessa kommer att gå dygnet runt, förutom under helger.

Övrigt.

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

Översiktsritning v.22

Ta-plan Pumpstation - Kustbevakningen spår 43-70

Tidplan

TA-plan Västerbottens fisk- färjeterminalen spår 70

Ta-plan Gustafs Udde vägen va-inkoppling

Vecka 21 (20-26 maj)
Veckoinfo för Terminal Hillskärs arbeten vecka 21.

Arbeten

Spår 43 (70).

Spår 43 är stängt. Asfalten är riven runt spåret. På måndag v21 börjar InfraNord att riva spåret. Därefter är spår 43 ett minne blott.
Schakt och överbyggnad (inkl dränering, ktl, kabelbrunnar och kanalisation) för spår 70 startar efter spårrivning. Se ”Ta-plan Pumpstation – Kustbevakningen spår 43_70”.
Spår 25 (40) är öppet.

Asfaltrivning spår 43

Va Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

Schakt och läggning va-ledningar vid Västerbottens Fisk är klar. Va-schakten kommer att fyllas igen efter va-inkopplingen. Se ”Ta-plan Pumpstation – Kustbevakningen spår 43_70”.

Va Pumpstation mot Tullen.

Arbeten med va-ledningar pågår fram till va-inkopplingen, se ”Ta-plan Pumpstation – Kustbevakningen spår 43_70”.

Va inkoppling.

Va-inkoppling kommer att utföras söndag 26/5 kl 07:00 till ca 18:00. Under arbetet kommer att vi att måste stänga av vattnet. Det innebär att hela området från Ragn-Sells till Kustbevakningen kommer bli utan vatten. Se mer info ”Avstängning Vatten Hillskär 20190526” och ”Inkoppling va-ledningar Översiktsritning 20190526”.

Förberedande arbeten (framschakt inkopplingspunkter, koll bef anslutningsledningar, köp mtr mm) pågår.

Inkopplingspunkterna kommer att vara ”öppna” fram till inkopplingsarbeten.

Nya va-ledningar, vid Västerbottens Fisk "väntar på" att kopplas in på befintliga va-ledningar)

Terminalyta.

Justering skyddslager och fyllning förstärkningslager fortsätter.

Väg2 (öster om spår 43 (70).

Schakt och fyll Väg2 framför färjeterminalen är klar.

Fyll i vatten.

Vattning av fyllning pågår (för att ”packa”/täta bergsfyllningen), därav fontänerna. Dessa kommer att gå dygnet runt, förutom under helger.

Fontäner på Hillskär

Övrigt. 

Spår 43 (70) är stängt från växel 35 och söderut.

Inkoppling va-ledningar (avstängning vatten) kommer att utföras söndag 26/5, kl 07:00-18:00.

Inkoppling va-ledningar Översiktsritning

Vecka 20 (13-19 maj)

Arbeten

Spår 43 (70)

Spåret stängs måndag v20 för va-arbeten.
V21 kommer spåret att rivas från växel 35 och söder ut, då schakt/fyll för nytt spår börjar. Spår 25 (40) är öppet.

Va Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

Schakt och läggning va-ledningar vid Västerbottens Fisk pågår, se ”Ta-plan Pumpstation- Kustbevakningen”.

VA-arbete vid Västerbottens Fisk. I bagrunden skymtar grävmaskin vid Väg2, framför färjeterminalen

Va Pumpstation mot Tullen.

Schakt för va-ledningar under spår 43 (70) börjar v20, se ”Ta-plan Pumpstation- Kustbevakningen”.

Va inkoppling.

Förberedande arbeten (framschakt inkopplingspunkter) kommer att påbörjas v20.

Inkoppling nytt vatten och avlopp planeras att utföras söndag 26/5 (NCC har haft kontakt med Fodercentralen och Wasaline om detta. Mer info om inkoppling (avstängning vatten) kommer senare.

All provtryckning av nya tryckspill- och tryckvattenvattenledningar är utfört och visar godkända resultat.

Provtryckning vattenledning

Terminalyta.

Justering skyddslager och fyllning förstärkningslager.

Väg2 (öster om spår 43 (70)).

Schakt och fyll för Väg2 framför färjeterminalen görs klar början v20.

Fyll i vatten.

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensedimenten är utfört. Resultatet är ej klart.

Fyllningen kommer att vattnas före sista etappen av fyllning utförs. Detta för att ”packa”/täta bergsfyllningen.

Hållfasthetsundersökning fyllning i vatten

Tidplan

Översiktsritning

TA-plan pumpstation

Vecka 19 (6-12 maj)

Arbeten:

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

Schakt och läggning va-ledningar mellan pumpstation och Västerbottens Fisk pågår, se ”Ta-plan Pumpstation- Västerbottens Fisk”.

Under vecka 19 kommer tryckspill och tryckvattenledningar att provtryckas.

Ledningsarbeten mellan pumpstation och Västerbottens Fisk

Terminalyta

Justering skyddslager och fyllning förstärkningslager.

Väg1

Kabelskyddsrör kommer att tryckas under Väg1 mellan grindfundamenten v19.

Väg2 (öster om spår 43 (70).

Schakt och fyll för Väg2 fortsätter, se ”Ta-plan Väg2 etapp2” se nedan.

In-/utfart till färjeterminalen och Kustbevakningen kommer alltid att finnas, dock kommer dessa flyttas allteftersom schakt/fyll ”går framåt”.

Schakt vid infart till färjeterminalen och Kustbevakningen

Fyll i vatten

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensedimenten, under bergfyllning, kommer att utföras v19. Därefter bestäms om det ska vara längre liggtid eller om det är ok att fylla nästa etapp.

Övrigt

Påminnelse om stängning spår 43 (70) v20. Detta pga va-ledningar som ska schaktas under spår vid pumpstationen. V21 kommer hela spår 43 rivas och byggas om till spår 70. Nya spåret öppnas slutet av juni.

Vecka 18 (29-5 maj)

Arbeten

Va.

Terminalytan:
”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Grusyta söder om terminalyta:
Arbetet med dagvattenbrunnar klart.

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Schakt och läggning va-ledningar mellan pumpstation och Västerbottens Fisk pågår, se ”Ta-plan Pumpstation- Västerbottens Fisk”.
Återfyllning va-schakter pågår.

Terminalyta.
Justering skyddslager och fyllning förstärkningslager.Väg2.
Schakt och fyll för Väg2 kommer vi, tack vare den fina/varma våren, börja en vecka innan vi tänkt. Dvs vi börjar redan v18.

Den första etappen innebär att vi måste stänga av vägen till Kustbevakningen, söder om parkeringsplatsen. Trafiken går då norr om parkering, se ”Ta-plan Väg2 etapp 1”.

Övrigt.

Ny vecka, ny ”Flaggning”. V20 kommer spår 43 (70) stängas av för va-ledningar som ska schaktas under spåret vid pumpstationen. V21 kommer hela spår 43 rivas och byggas om till spår 70. Nya spåret öppnas slutet av juni.

Vecka 17
VA

Terminalytan:
”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Grusyta söder om terminalyta:
Arbetet med dagvattenbrunnar pågår.

Arbete med ledning och dräneringsbrunn söder om terminalyta

Fodercentralen mot pumpstation:
Klart

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Schakt för va-ledningar mellan pumpstation och Västerbottens Fisk pågår.

Återfyllning och inmätning ledningar, brandpost, avstängningsventil mm vid pumpstation

Väg 3

Fyllning överbyggnad inkl kanalisation över va-ledning samt breddning Väg3.

Vältning överbyggnad breddning väg 3 söder mot väg 2. På vänstra sidan om välten syns terminalytans överlast

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen fortsätter. Oklart när uttransport är klart.

”Flaggar” redan nu för vägarbeten (schakt och fyll) Väg2 utanför Wasalineterminalen som börjar v19 (se bif tidplan). (En in-/utfart kommer alltid att vara öppen).

Översiktsritning

Faser spårarbeten

Vecka 16 (15-21 april)

VA

Terminalytan:
”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Grusyta söder om terminalyta:
Arbetet med dagvattenbrunnar pågår.

Fodercentralen mot pumpstation:
Va-ledningar lagda och återfylld.
Spåret ihopsvetsat i fredags.

InfraNord svetsar spår 25(40)

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Pumpstation monterad och återfylld.
Schakt för va-ledningar mellan pumpstation och Västerbottens Fisk pågår.

Pumpstation ställd på plats. Återfyllning pågår

Väg3.

Fyllning överbyggnad inkl kanalisation över va-ledning samt breddning Väg3.

Fyllning och vältning överbyggnad över va-ledning samt breddning Väg3. Fundamenten är till Väg3s grind. Röret som sticker upp vid främre fundamentet är till avluftning på vattenledningen

Fyllning vatten

Fyllning 0-180 nivå 2 klar i tisdags. Därefter är det liggtid 1-2 månader. Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment sker efter 4 veckor, dvs v19. Därefter beslut om längre liggtid eller ok för fortsatt fyllning.

Omläggning av befintlig dagvattenledning klart.

Grindar

Fundament för Väg1 och Väg3 är klar.

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå under en tid. På grund av bärighetsproblem på vägar till den nya vindkraftverksparken har transporterna tvingats avbrytas. När transporter kan återupptas vet de inte förnärvarande.

TA-plan grusyta söder terminalyta

Ta-plan fyllning i vatten söder

TA-plan Pumpstation - Västerbottens Fisk

Vecka 15 (8-14 april)

VA

Terminalytan:

Återfyllning efter ledningsarbeten.

”Va-stick” till dagvattenbrunnar pågår.

Tryckplatta över södra oljeavskiljaren gjuten v14.

Terrassering för breddning terminalyta, väster om Väg3, pågår.

Återfyllning va samt fyllning för breddad terminalyta fortsätter

Grusyta söder om terminalyta:

Arbetet med dagvattenbrunnar pågår.

Fodercentralen mot pumpstation:

Va-ledningar är förlagda under spår 25(40). Återfyllning pågår.

Spåret kommer att byggas ihop i veckan, men kommer inte att öppnas förrän början v16.

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

När vägen (söder om spår 25(40) är återfylld och körbar börjar schaktarbeten för pumpstationen att börja.

Va-ledningar vid Västerbottens Fisk kommer att schaktas fram under veckan för nivåkontroll.

Tjältining vid Västerbottens Fisk där schakt ska börja v15


Fyllning vatten 

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment utfördes i måndags v14. Det gav klartecken för fortsatt fyllning, nivå 2.

Fyllning 0-180 nivå 2 börjades mitten v14 och beräknas göras klart mitten v15. Därefter är det liggtid 1-2 månader.

Lika som förra veckans veckoinfo ang omläggning av befintlig dagvattenledning. Pga högvatten har vi inte kunnat lägga om ledningen ännu. Måste utföras vid lågvatten.

Fyllning och vältning nivå 2

Grindar

Gjutning sulor för grin Väg1 gjordes v14. Skaft gjuts v15.

Schakt/grundläggning för grind Väg3 är klart. Fundament gjuts v15.

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca ?. Pga bärighetsproblem på vägar till den nya vindkraftverksparken har transporterna tvingats avbrytas. När transporter kan återupptas vet de inte förnärvarande.

Spår 25(40) är stängt pga va-arbeten. Spåret kommer öppnas början v16.

TA-plan pumpstation

TA-plan grusyta söder

TA- plan fyllning i vatten söder

Vecka 14 (1-7 april)

VA
Terminalytan:

Huvudledningar för dagvatten, tryckspill och tryckvatten och kanalisation på södra delen av terminalytan görs klart under denna vecka (förutom vissa ”stick” till dagvattenbrunnar som ligger under överlaster).

Terrassering för breddning terminalyta, väster om Väg3, pågår.

Återfyllning va samt fyllning för breddad terminalyta fortsätter

Ledningsarbeten, inkl kanalisation och isolering, och terrassering för breddning terminalyta på södra delen

Grusyta söder om terminalyta:

Arbetet med dagvattenbrunnar.

Schakt för dagvattenbrunnar på grusyta söder om terminalytan

Fodercentralen - terminalyta:

Va-arbeten är återfyllt och klart.

Fodercentralen mot pumpstation:

Tjältiningsutrustning har lagts ut fredag 29/3. Dvs spåret stängdes fredag 29/3 och kommer vara avstängt ca 2 veckor. Se ”Ta-plan Fodercentralen-pumpstation from 29 mars”.

På måndag V14 rivs spåret och schakt för tryckledningar under spår 25(40) börjas.

Tjältiningsutrustning vid spår 25 (40

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.

Schaktarbeten kommer att börja v15.

Fyllning vatten.

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment kommer att utföras med vingsondering i veckan. Efter detta kan beslut tas om när fyllning nivå 2 för delen väster om vindkraftsverksdelen kan ske.

Lika som förra veckans veckoinfo ang omläggning av befintlig dagvattenledning. På grund av högvatten har vi inte kunnat lägga om ledningen ännu. Måste utföras vid lågvatten.

Grindar

Schakt för grind Väg1 utförd v13. Gjutning sker under v14.
Schakt för grind Väg3 sker denna vecka.

Schaktgrop för grindar Väg1 väntar på formsättning, armering och gjutning

Övrigt 

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att fortsätta. På grund av bärighetsproblem på vägar till den nya vindkraftverksparken har transporterna tvingats avbrytas. När transporter kan återupptas är oklart.
Det innebär att vissa vindkraftsverksdelar kommer att måste flyttas då de är i vägen för våra va-arbeten mellan pumpstation och Västerbottens Fisk.

Spår 25(40) är stängt sedan i fredags 29/3 pga va-arbeten. Spåret kommer vara avstängt i ca 2 veckor.

Vecka 13 (25-31 mars)

VA

Terminalytan:

Arbetet med dagvattenbrunnar och ”stick” till huvudledning pågår.

Oljeavskiljare monterad. Arbete med slamavskiljare pågår.

Dagvatten, tryckspill och vatten fortsätter sedan norr om avskiljare.

Oljeavskiljare på plats. Grundläggning för slamavskiljare pågår

Fodercentralen - terminalyta:

Va klart och återfyllt förbi Väg2.

Väg2 (södra in-/utfart Gustafs Udde) öppnades fredag 22/3, se ”Ta-plan Väg2-terminalyta”.

Återfyllning inkl kanalisation och isolering norr om Väg2 fram till terminalytan görs klart v13.

Återfyllning dagvattenledning vid Väg2

Fodercentralen mot spår 25(40):
Tjältingsutrustning kommer att läggas ut i början på veckan mot spår 25(40). OBS att spåret inte påverkas av detta, fram till fredag 29/3. Se ”Ta-plan Fodercentralen-Spår25(40)”.

Fodercentralen mot pumpstation:

Tjältiningsutrustning läggs ut över spår 25(40) på fredag 29/3. Dvs spåret stängs fredag 29/3 och kommer vara avstängt ca 2 veckor. Se ”Ta-plan Fodercentralen-pumpstation from fre 29 mars”.

V14 rivs spåret och tryckledningar kommer att schaktas under spår 25(40).

Pumpstation mot Västerbotten Fisk.
Schaktarbeten kommer att börja v15.

Fyllning vatten.
Fyllning östra sidan vindkraftsverksvägen nivå 1 och 2 klart.

Kontroll av hållfasthetsökning i bottensediment kommer att utföras med vingsondering i början av april. Efter detta kan beslut tas om när fyllning nivå 2 för delen väster om vindkraftsverksdelen kan ske.

Omläggning av bef dagvattenledning har inte kunnat genomföras än pga högvatten. Utloppet på ledningen ligger på -0,25 och vattennivån har legat över  +0,25 denna vecka.

Bergfyllning nivå 1 och 2, östra sidan av vindkraftsverksvägen klar

 

Grindar

Grundläggning av grindfundament Väg1 utförs i slutet av vecka 13. Gjutning fundament veckan därpå.

Övrigt

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca 31/3.

Spår 25(40) kommer att stängas fredag 29/3 pga va-arbeten. Spåret kommer vara avstängt i ca 2 veckor.


Vecka 12 (18-24 mars)

Arbeten
Va

Terminalytan:

Dagvattenledningen, med utlopp i norr, tv-inspekterades i veckan och är ok.

Arbetet med dagvattenbrunnar och ”stick” till huvudledning pågår (för närvarande tjälrivning).

Tjälrivning norr om Väg2 fortsätter.

Stumsvetsning av tryckvatten och tryckspill avslutas i veckan.

Tjälrivning "stick" på terminalytan och norr om Väg2 mot terminalytan

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan tv-inspekterades i veckan med godkänt resultat.

Fodercentralen mot terminalyta:

Väg2 stängdes i veckan (se ”Ta-plan Fodercentral – terminalyta” och ”Ta-plan Fodercentral – terminalytan avstängning Väg2”).

Tryckledningar samt dagvatten ledningar håller på att förläggas. Återfyllning inklusive kanalisation och isolering dagvattenledning pågår.

Ledning/fyllning/isolering/kanalisationsarbeten vid Fodercentralen och Väg 2

Va-arbeten med ny  pumpstation närmar sig. Den nya pumpstationen levererades i veckan. Va-arbetena kring pumpstationen påbörjas början av april (vindkraftsverksdelar måste vara borta innan arbeten kan påbörjas)..

Fyllning vatten.

Fyllning erosionsskydd på östra vindkraftsverksvägen ligger tillfälligt nere då vi återigen haft problem med att isen drar iväg med siltgardinen. Siltgardin är nu på plats så bergfyllning startar igen i veckan.

Fyllning av erosionsskydd på östra sida vindkraftsvägen ligger tillfälligt nere

Övrigt.

Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca 31/3.

Väg2 norr om Fodercentralen är stäng till v13.

Uttransport av vindkraftsdelar pågår

Vecka 11 (11-17 mars)
Arbeten Va

Terminalytan:

Dagvattenledningen, med utlopp i norr, är klar (inkl tryckspill och tryckvatten).Kanalisation och återfyllning/överbyggnad över va-ledningar fortsätter.

Arbetet med dagvattenbrunnar och ”stick” till huvudledning börjar.Stumsvetsning av tryckvatten och tryckspill håller på att avslutas.

Stumsvetsning tryckledningar i svetscontainer

Färjan mot Fodercentralen:
Arbetet är färdigt.

Fodercentralen mot terminalyta:
Rivning tjäle pågår, samt tjältining (se ”Ta-plan Fodercentral – terminalyta”).
På tisdag alt onsdag (beroende på när Fodercentralen får sin leverans) stängs Väg2 (södra in-/utfarten till Gustafs Udde för tjälrivning/va-arbete, (se Ta-plan Fodercentral – terminalytan avstängning Väg2”). Väg2 kommer att vara stängt minst 2 veckor.

Tjälrivning och tjältining sträckan Fodercentralen och Väg 2

Fyllning vatten.
Området runt utfyllningen är avstängt, inkl östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bifogad bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Bergfyllning västra sidan till nivå 1 är klar. Denna yta ska nu ha en liggtid på 1-2 månader innan nästa fyllning påförs. Efter 1 månad kontrolleras hållfasthetsökningen i bottensedimentet, utförs med vingsondering. Detta görs genom foderrören som är placerade i bergfyllningen.

Bergfyllning och erosionsskydd östra sidan vindkraftsverksvägen fortsätter.

Arbete med att dra om (o)kända dagvattenledningen utförs till veckan. Ledningen måste dras om så den inte ligger i/genom bergfyllningen som vi nu fyller.

Fyllning/snöröjning östra sidan om vindkraftsverksvägen

 

Övrigt
Transporter av vindkraftverk inom/från hamnen kommer att pågå till ca 31/3.

Väg2 kommer att stängas i början på veckan (efter Fodercentralens leverans är klar) och kommer att vara stängd minst 2 veckor pga va-arbeten.

Vecka 10 (4-10 mars)

Va
Terminalytan:

Va-arbetet (inkl kanalisation och isolering) mellan Gustafs Udde vägen och Fodercentralen fortsätter.

Arbetet med va-ledningar på terminalytan

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan öster om spår 25 (40). Spår 25 (40) öppnades i fredags. I början på veckan sätts nedstigningsbrunn vid Fodercentralen, då är dagvattenledningen Färjan – Fodercentralen färdig. Därefter påbörjas sträckan Fodercentralen mot terminalytan.

Arbetet med att montera ihop spår 25 (40) vid Fodercentralen

Arbetet med att montera ihop spår 25 (40) vid Fodercentralen

Fodercentralen mot terminalytan:

Va-ledningar (inkl kanalisation och isolering) börjar i veckan, (se ”Ta-plan Fodercentral - terminalyta)”.

Ledningssträckan kommer att passera Väg2. Detta beräknas ske v11. Då kommer Väg2, södra infarten till Gustafs Udde stängas några dagar. Mer om detta nästa vecka.

Fyllning vatten.

Området runt utfyllningen är avstängt, inkl östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bifogad bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Siltgardinen är åter på plats. Fyllning pågår nu både öster och väster om vindkraftsverksvägen.

Västra sidan beräknas fyllas klart i veckan. Östra sidan fylls klart v11/v12. Där ska även ett erosionsskydd läggas ut.

Under veckan som var hittades en (o)känd dagvattenledning, som har utlopp under fyllningen för nya vägen. Denna ledning måste dras om. Arbetet kommer att utföras i veckan.

Då detta utlopp har en vattengång på ca -0,25 och att vattenståndet under vårdagarna i veckan var över +0,10 (dvs utloppet ligger under vattennivån i havet) var det svårt med avrinningen för dagvattenbrunnarna öster och söder om fiskaffären.

Fyllning vid vidkraftsverksvägen. Om man har god syn kan man se rör som ”sticker upp” vid grävmaskinen. Detta är foderrör för kommande kontroll av hållfasthetsökning i bottensedimenten

Övrigt.

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Tredje och sista fartyget med vindkraftsverksdelar anländer helgen v09 och lossas i början på veckan. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Vecka 9 (25-1 mars)

Arbeten Va
Terminalytan:
Va-arbete (inkl kanalisation) söder om bef Gustafs Udde väg. Gustafs Udde vägen är åter öppnad (och ”omfartsvägen” Väg1 är stäng). Arbetena fortsätter söder ut.

Va-ledningar förläggs under bef Gustafs Udde vägen, och korsande bef kablage flyttas

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan mellan spår 43 (70) och spår 25 (40). Spår 25 (40) är stängd (se ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 25 (40)”).

Nya dagvattenledningen är lagd förbi korsade bef tryckvatten och tryckavlopp. Då dessa bef ledningar låg i vägen höjdmässigt var vi tvungna att sänka/dra om dessa, därav vattenavstängningen i onsdags. Hoppas att avstängningen inte orsakade allt för stora problem för er.

Spår 25 (40) är rivet och schakt pågår. I helgen kommer tjältiningsutrustning vara utlagd. Spår 25 (40) beräknas öppnas i slutat av v09. Spår 43 (70) påverkas inte av avstängningen.

Korsande bef tryckledningar har dragits om/sänks för ny dagvattenledning

Fyllning vatten.

Området runt utfyllningen är avstängt, inkl östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Fyllning berg i vattnet och provtagning (grumling) pågår.

På grund av den hårda nordanvinden natten mot onsdag, tog isen med sig siltgardinen till ett ställe som Jussi Björling sjöng om. Detta medför att fyllningen på östra sidan pausats tills siltgardinen är åter på plats. Fyllningen sker därför  nu endast på västra sidan vindkraftsverksvägen.

Fyllning på östra sidan vindkraftsverksvägen tillfället avbrutet pga att siltgardinden slitits loss av vind och is

Övrigt

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Tredje och sista fartyget med vindkraftsverksdelar anländer någon gång v09. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Översiktsriktning v 9

Tidplan

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten pågår mellan spår 43 (70) och spår 25 (40), se ta-plan nedan.

Nya dagvattenledningen har passerat befintligt tryckvatten och tryckavlopp. Då befintliga tryckledningarna låg i vägen höjdmässigt med dagvattenledningen var vi tvungna att dra om/sänka befintliga tryckledningarna, därav vattenavstängningen i onsdags.

Då vi för närvarande inte har något arbete inne på färjans område avslutar vi denna riktade ”Färje-info” till er.

 

 

Vecka 8 (18-24 februari)
Arbeten Va

Terminalytan:

Va-arbete (inkl kanalisation) nordvästra delen, korsar befintlig Gustafs Udde-väg. På grund av mycket tjäle att slå (1,5 m), kablage som måste flyttas och stor ”sten” (2,75x2,7x2,0 se bild nedan) i schakten kommer inte befintlig Gustafs Udde-väg hinnas öppnas innan helgen. Det innebär att trafik till och från Gustafs Udde leds in på Väg1 tills befintlig Gustafs Udde-vägen åter öppnas. Vägen öppnas igen i början av v08, (se ”Ta-plan GU Väg1 v07”). Grind Väg1 vid spår 46/47 låses upp kl 06:15 och låses kl 22:00.

(Stor "sten" som baxades upp från va-grav vid bef.Gustafs Udde-väg)

Färjan mot Fodercentralen:

Sträckan mellan spår 43 (70) och spår 25 (40). Spår 43 (70) är öppet sedan i fredags v07. Samtidigt stängdes spår 25 (40). Tjältiningsutrustning är utlagd över helgen. Spår 25 (40) beräknas vara avstängt ca 2 veckor. Spår 43 (70) påverkas inta av avstängningen.

Vägen mellan färjans område och spår 43 (70) är öppnad, (se ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 25 (40)”). Färjans område ”städas” (bort med avstängning för omledningen) klart efter helgen.

Återfyllning och städning före öppning av vägen mellan färjan och spår 43(70)

Fyllning vatten.

Området runt utfyllningen är avstängt, inklusive östra vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket är borttagen(se befintlig bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).
Fyllning berg i vattnet och provtagning (grumling) pågår.

(Fyllning berg vid vintkraftsverksvägen)

Övrigt

Obs att Gustafs-Udde vägen är avstängd till början av v08 (se Ta-plan).

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

TA-plan Gustafs Udde-väg

TA-plan Färjan-Fodercentral spår 25 (40)

TA-plan fyllning vatten söder

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten pågår mellan spår 43 (70) och spår 25 (40).

Spår 43 (70) och då stängs spår 25 (40).

Vägen öppnas under fredagen, och omledningen in på färjans område stängs, se ritning nedan.
Arbetet med att ta bort avstängningsmaterial (och snö) för omledningen på färjans område görs klart på måndag.

Vecka 7 (11-17 februari
Arbeten v07

Va

Terminalytan: Va-arbete (inkl kanalisation) nordvästra delen, korsar befintlig Gustafs Udde vägen. Detta innebär att GU-vägen stängs på måndag 11/2 (ca kl 07, beror på hur mycket snöröjning det blir efter helgens snöande), och trafiken leds på ny Väg1 (se ”Ta-plan GU Väg1 v07”). Grind vid spår 46/47 låses upp kl 06:15 och låses kl 22:00.

Färjan mot Fodercentralen-sträckan under/vid spår 43 (70) och är avstängt from 1 februari och beräknas vara avstängt ca 2-3 veckor. Spår 25 (40) påverkas inta av avstängningen.

Vägen kommer fortsatt vara avstängd vid färjans incheckning och trafiken leds om enl bifogad bilaga ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 43 (70)”

Fyllning vatten

Området runt utfyllningen är avstängt, inkl vindkraftsverksvägen och parkeringarna vid konstverket (se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”).

Fyllning berg i vattnet pågår

Övrigt

Obs att Gustafs-Udde vägen är avstängd (se Ta-plan).

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten pågår vid/under spår 43 (70). Spår 43 (70) är stängt from fredag 1 februari och ca 2-3 veckor.

Trafiken kommer fortsatt ledas in på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Vecka 6
4-10 februari

Arbeten

VA
Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar norra delen på terminalytan.

Färjan mot Fodercentralen: sträckan under spår 43 (70). Spåret är avstängt from 1 februari. I helgen tjältinas området och på måndag börjar rivning spår och schakt. Spåret beräknas vara avstängt ca 2-3 veckor. Spår 25 (40) påverkas inta av avstängningen. På färjans område, vid in-/utfart, har vi avslutat arbetena, och all avstängning är borta (förutom omledning trafik för va-arbetena).

Vägen kommer fortsatt vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan Färjan – Fodercentralen spår 43 (70)”

Fyllning vatten

Fyllningsarbetet med berg kommer att påbörjas v06, väster om befintlig invallning (i ”lagunen”). Vi kommer att stänga av runt fyllningsarbetena, gäller även vägen till vindkraftverken. På isen sätts flaggspel runt fyllningsområdet. Se bif bilaga ”Ta-plan Fyllning i vatten söder”

Övrigt

Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

Va-arbeten inom färjans in- och utfartsområde är nu avslutade. Avstängningar är borta (förutom omledningen av trafik, se ritning nedan) , schakter igenfyllda och materialhögar är flyttade/bort körda.

Va-arbeten pågår vid/under spår (spår 43 är stängt from fredag 1 februari och ca 2-3 veckor).

Trafiken kommer fortsatt ledas in på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Vecka 5 (28 januari - 3 februari)
Va

Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar norra delen på terminalytan.

Färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår: Schakt och läggning ledningar. När denna sträcka är klar fortsätter schakten under spår 70. Detta beräknas ske v06. Då kommer spår 70 måsta rivas och beräknas vara stängt ca 2-3 veckor. Vi håller även på med att koppla in befintliga dagvattenbrunnar till ny utloppsledning vid in-/utfart till/från färjan.

(Det är lite svårt att ange exakta tider för hur lång tid va-arbeten tar när man ska koppla in/riva/bevara bef va-ledningar, än svårare på vintern pga tjäle).

Vägen kommer fortsatt vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v05”

Fyllning i vatten

Siltgardin (skydd mot spridning av grumling) är utplacerad.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta v06, efter möte med Länsstyrelsen ang vattendom/kontrollplaner

Övrigt

Första fartyget med vindkraftverk har nu anlänt Umeå hamn. Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till ca 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Va-arbeten vid färjan

-Va-arbetena fortsätter mellan vägräcke och spår.

-För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Detta kommer att pågå till slutet av januari.

Vi håller även på med inkoppling av befintliga dagvattenbrunnar i den nya utloppsledningen mellan in- och utfarten till/från färjan (väster om Tullgaraget), se nedan. Tullgaraget påverkas inte av dessa arbeten.

Observera
Torsdag i förra veckan kom första leveransen av vindkraftverk till hamnen och vindkraftversdelarna lossas och körs till upplag i hamnen. Förra veckan meddelades att vi skulle avbryta va-arbetena och plocka bort avstängningarna när vindkraftverken skulle anlända till hamnen. Men efter möte med AF Shipping/Hamnen ang leveranser/transporter kom vi gemensamt fram till att våra va-arbeten/avstängningar inte hindrar vindkraftstransporterna. Vi fortsätter med våra arbeten så länge vi inte är i vägen för transporterna.

 

Vecka 4 (21-27 januari)
Pågående arbeten den här veckan

VA
Terminalytan: Svetsning tryckvatten och tryckspill. Schakt och läggning ledningar.

Färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår: Schakt och läggning ledningar.

(Vid va-arbeten på denna sträcka kommer vägen att vara avstängd och trafiken ledas om enl bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v04”).

Fyllning vatten

Byggande och utläggning siltgardin (skydd mot spridning av grumling) pågår.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta inom kort.

Övrigt
Fartyg med vindkraftverk beräknas ankomma v05 och v08. Lossning och transporter av vindkraftverk inom hamnen kommer att pågå till 31/3. Vi kommer att fortsätta med va-arbeten som inte stör dessa transporter.

Med anledning av transporterna har vi v03 hårdgjort yta öster om Fodercentralen.

Va-arbeten vid färjan.

Va-arbetena pågår på vägen till färjeterminalen (mellan vägräcke och spår).

För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan.

Detta kommer att pågå till slutet av januari.

V05 kommer leverans av vindkraftverk till hamnen.

Vid möte ang leverans av vindkraftverk framkom att vi kan fortsätta va-arbetena på den del vi håller på med nu, sträckan färjan-spår. Detta arbete stör inte vindkraftstransporterna. Dvs så kommer va-arbetena att fortsätta tills vi stör vindkraftstransporterna.

Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Vecka 3 (14-20 januari)

Va

Va-arbeten vid terminalytan pågår svetsning tryckvatten och tryckspill.

Va-arbeten sträckan färjan mot Fodercentralen, mellan vägräcke och spår.

(Vid denna sträcka kommer vi måsta stänga av vägen och leda om trafiken, se bifogad bilaga ”Ta-plan veckoinfo v03”)

Fyllning vatten

Byggande och utläggning siltgardin (skydd mot spridning av grumling) pågår.

Fyllningsarbetet kan förhoppningsvis starta v04

Övrigt

Fartyg med vindkraftverk beräknas ankomma v05. Under den tiden som lossning och transporter av vindkraftverken pågår i hamnen kommer va-arbetena att pausas, schakter fyllas igen och avstängningar tas bort.

Va-arbeten vid färjan.

Va-arbetena pågår nu på vägen till färjeterminalen (mellan vägräcke och spår).

För att kunna utföra denna etapp måste vi leda in trafiken på färjans incheckningsområde, se ritning nedan. Detta kommer att pågå till slutet av januari.

V05 kommer leverans av vindkraftverk till hamnen. Då kommer avstängningar vara borta och va-arbetena pausas.Se nedan hur vi tänkt utföra arbetena / stänga av arbetsområdet.

Va-arbeten sträcka färjan – Fodercentralen, etapp vägräcke – spår:

Vecka 1 2019 (7-13 januari)

Arbeten

Spår 44/45
Fyll överbyggnad

Va
Va-arbeten med att svetsning tryckvatten och tryckspill pågår (förarbeten).
VA-arbeten vid färjan vid infart/inveckning och västerut mot Fodercentralen

Vägbelysning Väg1
Inkoppling belysningsstolpar

Övrigt
Vattendom för utfyllnad i vatten är klar. Förarbeten pågår (upprätta kontrollplaner, bestllning siltgardin m.m.).
Förhoppningsvis kan fyllningsarbeten i vatten komma igång under januari

Va-arbeten vid färjan

Vi fortsätter med arbetena vid infart-/incheckningsvägen, se nedan "Etapp 4.

Va-schakten fylls igen och avstängningen flyttas allteftersom ledningen läggs.