Förbättringar av spår 10 mot Holmsund

Just nu genomförs en upprustning av spår 10 mot Holmsund i Umeå hamn. Arbetet utförs av driftunderhållsentreprenör Infranord AB tillsammans med Kvarken Ports och INAB. Förbättringsarbetet planeras att vara genomfört under november i år.

Byggarbeten under, vecka 45


Spåret fick ”grönt ljus” efter slutbesiktigen som genomfördes under fredagen v 44. Därmed är projektet också avslutat. Ett stort tack till alla involverade för ett väl genomfört arbete!

 

Byggarbeten under, vecka 44


Projektet med förbättringar kring Spår 10 mot Holmsund närmar sig slutet; trafiken är påsläppt och projektet avrundas. Under vecka 44 genomförs:

• Avetablering och efterarbete.
• Slutbesiktning.

Byggarbeten under, vecka 43


Ibrukstagningsbesiktning genomfördes i början av vecka 42 av Infranord och därefter kunde Kvarken Ports meddela att trafiken var redo att släppas på, första loket rullade på Spår 10 under torsdagen den 15 oktober.

• Efterarbeten utförs under vecka 43.

Byggarbeten under, vecka 42


Under veckan har plankorsningar byggts ihop och
ibruktagningsbesiktning utförs. Under vecka 42 sker följande:

• Borttagande av vägavstängningar
• Påsläpp trafik


Byggarbeten under, vecka 41


Under vecka 40 har spår- och växelriktning genomförst med
lyckat resultat. Under vecka 41 sker följande:

• Spårskarvar ska svetsas
• Plankorsningar färdigställs
• Ibruktagningsbesiktning utförs i slutet av veckan

Byggarbeten under, vecka 40


Spåret med växlar nu är ihopkopplade och ballastering med järnvägsmakadam pågår inför spår- och växelriktning.

• Under vecka 40 genomförs spår- och växelriktning.

Byggarbeten under, vecka 39


Projektet med upprustning och förbättring av Spår 10 fortgår
enligt plan.

• Dränering klar.
• All scakt är klar för i år.
• All spårballast är utlagd.
• Spårbyggnation pågår.