Förbättringar av spår 10 mot Holmsund

Just nu genomförs en upprustning av spår 10 mot Holmsund i Umeå hamn. Arbetet utförs av driftunderhållsentreprenör Infranord AB tillsammans med Kvarken Ports och INAB. Förbättringsarbetet planeras att vara genomfört under november i år.

Byggarbeten under, vecka 39


Projektet med upprustning och förbättring av Spår 10 fortgår
enligt plan.

• Dränering klar.
• All scakt är klar för i år.
• All spårballast är utlagd.
• Spårbyggnation pågår.