Förbättringar av spår 10 mot Holmsund

Just nu genomförs en upprustning av spår 10 mot Holmsund i Umeå hamn. Arbetet utförs av driftunderhållsentreprenör Infranord AB tillsammans med Kvarken Ports och INAB. Förbättringsarbetet planeras att vara genomfört under november i år.

Byggarbeten under, vecka 44


Projektet med förbättringar kring Spår 10 mot Holmsund närmar sig slutet; trafiken är påsläppt och projektet avrundas. Under vecka 44 genomförs:

• Avetablering och efterarbete.
• Slutbesiktning.

Byggarbeten under, vecka 43


Ibrukstagningsbesiktning genomfördes i början av vecka 42 av Infranord och därefter kunde Kvarken Ports meddela att trafiken var redo att släppas på, första loket rullade på Spår 10 under torsdagen den 15 oktober.

• Efterarbeten utförs under vecka 43.

Byggarbeten under, vecka 42


Under veckan har plankorsningar byggts ihop och
ibruktagningsbesiktning utförs. Under vecka 42 sker följande:

• Borttagande av vägavstängningar
• Påsläpp trafik


Byggarbeten under, vecka 41


Under vecka 40 har spår- och växelriktning genomförst med
lyckat resultat. Under vecka 41 sker följande:

• Spårskarvar ska svetsas
• Plankorsningar färdigställs
• Ibruktagningsbesiktning utförs i slutet av veckan

Byggarbeten under, vecka 40


Spåret med växlar nu är ihopkopplade och ballastering med järnvägsmakadam pågår inför spår- och växelriktning.

• Under vecka 40 genomförs spår- och växelriktning.

Byggarbeten under, vecka 39


Projektet med upprustning och förbättring av Spår 10 fortgår
enligt plan.

• Dränering klar.
• All scakt är klar för i år.
• All spårballast är utlagd.
• Spårbyggnation pågår.