Övriga projekt

Ett nytt skärmtak är under uppbyggnad i närheten av färjeterminalen. Planen är att ha detta klart vid månadsskifte oktober/november. Skärmtaket fungerar som mellanlagringsplats för liner som transporteras vidare på färjan.

  • Skärmtaket bredvid färjeterminalen står nu klart (v.48), är besiktigat samt har tagits i bruk.
  • Under vecka 46 hoppas man att kunna färdigställa bygget.
  • Det nya skärmtaket i närheten av färjeterminalen är i sin slutfas. Tak och väggar är under montering och projektet följer tidsplanen vilket innebär att man räknar med ett färdigställande i månadsskriftet (v44 och v45).
  • Under vecka 43 påbörjas arbetet med väggar och tak.
  • Fortsatt montage av limträstomme och tak under v 41.
  • Montage limträstomme under v 40.
  • Stomresningen påbörjad under v 39.
Skärmtak i Umeå hamn
Skärmtak i Umeå hamn