Gustavs udde 2, söder

Projektet med Gustavs udde 2 innebär etablering av en ny lagerplats för korttidslagring av gods i hamnen - en yta på ca 9 000 m2.

Entreprenören NCC, som utför arbetet, kommer att schakta och fylla överbyggnadsmaterial på ytan som ligger norr om Fodercentralen. Ytan förses med ett grusslitlager.

Byggtid: december 2020 – januari 2021.

Arbetsområde och för projekt Gustavs udde 2

Kartan visar arbetsområdet för projekt Gustavs udde 2, samt entreprenören NCCs etablering i hamnen.

Bygginformation 2021

Byggarbeten vecka 5

 • Inkörning av det sista slitlager, 0-16, på ytan färdigställs under måndagen.

Projektet har löpt på enligt plan och blir därmed klart under vecka 5. Man ser nu fram emot att fokusera på Gustavs Udde 2 norr.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker,
1 hjullastare, 1 lastbil.

Mottagning av slitlager på ytan.

 • Under föregående vecka påträffades en betongplatta och en stor sten, som fick sprängas bort, i schakten.
 • Slutlig bortkörning sulfidjord, schaktmassor och sten genomfördes under föregående vecka.
 • Inkörning av bärlager och slitlager beräknas bli klart under veckan.

På arbetsplatsen råder tuffa väderförhållanden med mycket blåst och snö vilket kan påverka arbetet och tidsplanen.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 hjullastare, 4 lastbilar.

Borrning för sprängning av sten

 • På grund av besvärligt väder under förra veckan blev
  schakterna inte klara, utan fortsätter även vecka 3 och beräknas då färdigställas.
 • Bortkörning av påträffad sulfidjord som påträffats
  i schakterna samt barkhögen till deponi.
 • Fortsättning fyllning överbyggnad.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 grävmaskin, 1 hjullastare, 4 lastbilar, 1 dumper.

Byggarbeten vecka 2

 • inkörning överbyggnadsmaterial.
 • Provsvaren från barkhögarna har kommit och dessa massor körs nu på deponi till Stöningsberget. Provtagning och besked om vilka som kan ta emot massorna har tagit tid vilket i sin tur försenat schaktarbetet med några dagar.
 • Schakterna inkl borttransport av barkhögar beräknas bli klart under veckan. 

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 grävmaskin, 1 hjullastare, 3-4 lastbilar, 1 dumper.

 • Schakt och inkörning överbyggnadsmaterial fortsätter.
 • Provsvaren för barkhögen inväntas.
 • I veckan tar arbetsgruppen jullov, eller som de själva kallar det ”marklov”. Arbetet startar upp igen torsdag den 7 januari.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 grävmaskin, 1 hjullastare, 2-4 lastbilar, 2 dumprar.

Schakt närmar sig barkhögen. Ulf och Ola rullar geotextil. Till höger i bild skymtas bergsprängare som har ”delat” en ”sten”.

”Sten” borrad och väntar på sprängning. I bakgrunden syns barkhögen och bakom den pågår fyllning överbyggnad.

Nu är det slutfiskat i ”sjön” vid trafikljusen. Malin vältar fyllningen.

 • Schakt och inkörning överbyggnadsmaterial fortsätter.
 • Barkhögen är provtagen och man väntar få provsvaret i mitten av veckan, därefter vet man hur/var massorna ska hanteras/deponeras.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 grävmaskin, 1 hjullastare, 2-4 lastbilar, 2 dumprar.

Schakt och fyll överbyggnad

Schakt och fyll överbyggnad.

Rena schaktmassor används för att fylla klart ”sjön” vid trafikljusen. Under veckan beräknas ”Sjön” vara ett minne blott

Rena schaktmassor används för att fylla klart ”sjön” vid trafikljusen. Under veckan beräknas ”sjön” vara ett minne blott.

Etablering är klar och vägavstängningar/vägmärken är utplacerade. Schaktning har påbörjats.

 • Start inkörning av överbyggnadsmaterial.
 • Provtagning på barkhögar för att kunna avgöra var detta avfall ska deponeras/tippas.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare/mättekniker, 1 grävmaskin, 2 hjullastare 2 lastbilar, 2 dumprar.

Arbetsområde för projekt Gustavs udde 2, visar avspärrningar och skyltning.

• Etablering av entreprenör, NCC.
• Utställning av avstängningar och vägmärken.
• Schaktning beräknas kunna påbörjas i slutet av veckan.

Arbetsstyrka: 1 yrkesarbetare, 1 arbetsledare, 1 grävmaskin, 1 hjullastare och varierande antal lastbilar/dumprar.

Arbetsområde för projekt Gustavs udde 2, visar avspärrningar och skyltning.