Förberedelser för den nya färjan påbörjade

Nu har arbetet med den nya färjeterminalen och färjepiren inletts. Bakgrunden ligger i att trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk (Nordic Logistic Corridor) som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, säkrar denna strategiska länk men kräver samtidigt en anpassad pir, kaj och färjeterminal fär att kunna angöra Umeå hamn våren 2021.

Fotomointage som visar den nya terminalen och landgången i Umeå hamn.
Fotomontage som visar den nya färjeterminalen och passagerargången i Umeå hamn
Fotomontage som visar nya terminalen och passagerargången i Umeå hamn

Byggarbeten under, vecka 49

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Återfyllnad vid ny pelare/fundament.
 • Gjutning nos följt av formrivning.

FÄRJETERMINAL

 • Bärplåt terminal.
 • Kantelement med lyftkran.
 • Arbete med gipstak (Tullen).
 • Värmedragning.
 • Ventilationsdragning.
 • Form- och armeringsarbete trapphus 1 + 2.
 • Schakt trapphus 1 + 2.
 • Återfyllnad sockel.

ÖVRIGT

 • Påklädning element i tält.
 • Arbete på piren närmst kaj fram till mitten pausas medan Nåiden genomför pålningsarbete.

RAMPER OCH DYKDALB

Genomfört arbete under vecka 48:

 • Borrning för åtgärder av piren är klart.
 • Inkörning av material för utfyllnad efter att norra kajen rivs.
 • Rivning norra kajen.

Kommande aktiviteter v. 49:

 • Forstättning smide/dykning för åtgärder av piren.
 • Färdigställa utfyllnad av norra kajen.
 • Start spontning combiwall norra kajen.

ARBETSSTYRKA

Just nu jobbar totalt ca 40 personer på byggarbetsplatsen exklusive Wasalines personal.
Maskiner: bomlift, saxlift, lyftkran, mobilkran, grävmaskiner, båtar, pråm, lastbilar, kompaktlastare, höglyft, hjullastare och borrigg.

Visste du att...

Att genomföra flera entreprenader inom hamnområdet förutsätter god samverkan. Varje entreprenad ansvarar för sitt byggarbetsområde och säkerheten inom detta. Om arbeten behöver göras nära en annan entreprenad så behöver detta stämmas av mellan berörda aktörer. Man kan även behöva hjälpas åt för att lösa utmaningar som uppstår och tillsammans hitta en bra väg framåt. Även om entreprenaderna innefattar olika delar så har man samma gemensamma mål – att bli klar med planerade arbeten i tid så att projektet i sin helhet håller sin övergripande tidplan.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Elementen för blivande passagerargången.

Bilden visar grävmaskin som avtäcker kajen från asfalt och bärlager.

Avtäckning av kajen från asfalt och bärlager.


Byggarbeten under, vecka 48

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Återfyllnad vid ny pelare/fundament.
 • Ev gjutning nos följt av formrivning.
 • Plintgjutning stöd, i takt med modulmontage.

FÄRJETERMINAL

 • Montage håldäck, hisschakt med lyftkran.
 • Kantelement med lyftkran.
 • Värmedragning.
 • Ventilationsarbete plan 2.

ÖVRIGT

 • Påklädning element i tält, isolering papptak.
 • Arbete på piren närmst kaj fram till mitten pausas medan Nåiden genomför pålningsarbete.

RAMPER OCH DYKDALB

Genomfört arbete under vecka 47:

 • Muddringsarbete.
 • Dykeriinspektioner av pir.

Kommande aktiviteter v. 48:

 • Start pålningsarbete och förstärkning av pir.

ARBETSSTYRKA

Just nu jobbar totalt ca 25 personer på byggarbetsplatsen exklusive Wasalines personal. Maskiner: bomlift, saxlift, lyftkran, kompaktlastare, höglyft, hjullastare och borrigg.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Muddringsarbete genomfördes under vecka 47.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Peab arbetar med elementen för blivande passagerargången.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den nya delen av färjeterminalen.

 

Byggarbeten under, vecka 47

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Form, armering och gjutning för ny pelare/fundament.
 • Pirförstärkning - gjutning nos följt av formrivning.
 • Rivningsarbete resterande del av befintlig passagerargång.
 • Plintgjutning stöd.

FÄRJETERMINAL

 • Vatten och avlopp plan 1 och 2.
 • Ventilationsarbete plan 2.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats och driftsätts så snart den är färdiginstallerad och besiktigad.
 • Påklädning element.

RAMPER OCH DYKDALB

Genomfört arbete under vecka 46:
 • Installation flytbrygga
 • Etablering borrigg för pålning av temporär pålbrygga, pålning och spontning
 • Etablering och start av muddring fredag, lördag, söndag
Kommande aktiviteter v. 47:
 • Start borrning och montering pålbrygga
 
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Etablering av flytbryggan.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Byggarbeten under, vecka 46

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Pirförstärkning.
 • Plintgjutning för stöd.
 • Form, armering och gjutning för ny pelare.
 • Gjutning kantbalk + nos.
 • Dykeriarbete.
 • Arbete med landgång.
 • Rivningsarbete resterande del av befintlig passagerargång.

FÄRJETERMINAL

 • Grundläggning mark för trapphus påbörjas
 • Vatten och avlopp plan 1 och 2.
 • Ventilationsarbete plan 2.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats och driftsätts så snart den är färdiginstallerad och besiktigad.
 • Påklädning element.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Påbörja bygget av flytbro. Material är framkört och ramp schaktad.
 • Pontoner, som tillhör brobygget, är på plats i kaj-
  området.
 • Start muddring
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Stålstommen för den nya terminaldelen växer fram.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Byggarbeten under, vecka 45

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Form och armeringsarbete på piren.
 • Plintgjutning för stöd.
 • Gjutning kantbalk.
 • Form, armering och gjutning för ny pelare.
 • Dykningsarbete.
 • Rivning resterande del av befintlig passagerargång.
 • Belysningsarbete passagerargång.
 • Elarbete landgång.

FÄRJETERMINAL

 • Mellanväggar terminal, plan 2.
 • Borrning för avlopp plan 2.
 • Rivning undertak plan 1 för att kunna dra avlopp.
 • Vatten och avlopp plan 2.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
 • Nya temporära passagerargången planeras vara igång under v. 45.
 • Påklädning element.

RAMPER OCH DYKDALB

 • Muddring sker under kommande vecka.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Ulrika Andersson från Leveranstidningen Entreprenad besökte hamnen under fredagen v44, här tillsammans med Peabs Thomas Oskarsson Mäki och Kenneth Ögren.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Gjutning pågår.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Vy utifrån piren med den tillfälliga passagerargången på höger sida.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den nya tillfälliga passagerargången syns till vänster om befintlig passagerargång som kommer plockas ner manuellt framöver.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Stålkonstruktionen för den nya delen av ankomsthallen är uppe. I förgrunden syns fundamenten till den nya passagerargången.

 

Byggarbeten under, vecka 44

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Pirförstärkning pågår.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Borrning för stålpålar för ny pelare.
 • Ev dykeriarbete.
 • Rivning stålramp invändigt befintlig passagerargång påbörjas.
 • Belysningsarbete passagerargång.
 • Elarbete landgång.

FÄRJETERMINAL

 • Rivning plan 1 och 2 samt uppsättning mellanväggar terminal.
 • VS-rivning på plan 2 och dragning av avlopp.
 • Kabelstegar och elarbete i terminalen.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
 • Färdigställande av tält vid etableringen.

RAMPER OCH DYKDALB

Entreprenören är nu etablerade i hamnen. De är redo att påbörja muddring under kommande vecka och inväntar beslut om vattendom för att köra igång arbetet.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den nya grundplattan är gjuten. I förgrunden syns grund för pelare till den nya landgången och i bakgrunden skymtar den temporära delen av nuvarande landgång.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Markarbete utanför terminalen.


Byggarbeten under, vecka 43

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Form, armeringsarbete pir.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Borrning och pålning för ny pelare.
 • Dykeriarbete.

FÄRJETERMINAL

 • Gjutning grundplatta.
 • Rivning av väggar terminal.
 • Demontering av el.

ÖVRIGT

 • Montage av tält vid etableringen.
 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.

RAMPER OCH DYKTALB

Under vecka 42 blev det klart att Nåiden är den upphandlade entreprenören för arbetet med nya ramper och dyktalb vilket är en viktig del i förberedelsen inför den nya färjan. Nåiden håller nu på att etablera sig i hamnområdet och arbetet kommer påbörjas under vecka 43 vilket innefattar bland annat betongarbeten, muddring, pålning, spontning, dykbesiktning m.m.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Passagerargång med blivande temporär landgång längst ut.

 

Byggarbeten under, vecka 42

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Fortsatt arbete med stålsträvor till befintlig pelare.
 • Fortsatt arbete med provisorisk passagerargång.
 • Fortsatt vattenbilning på undersidan av piren.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Fortsatt arbete med dörr till landgång södra sidan.
 • Förstärkning av befintlig fender.
 • Schaktarbete och borrning för ny pelare.
 • Pålning för nya pelare.

FÄRJETERMINAL

 • Fortsatt gjutning plintar.
 • Isolering och armering av grundplatta.
 • Återfyllnad runt terminal inför gjutning.
 • Start gjutning grundplatta.
 • Avlopp och kabelrör i grund.

ÖVRIGT

 • Provisorisk passagerargång närmast terminalen är nu i bruk.
 • Landgång på södra sidan är på plats men
  driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn


Byggarbeten under, vecka 41

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Montering av stålsträvor till befintlig pelare.
 • Montering av ställning som ska utgöra resterande provisorisk
  passagerargång.
 • Fortsatt vattenbilning på undersidan av piren.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Fortsatt arbete med dörr till landgång södra sidan.
 • Förstärkning av befintlig fender.

FÄRJETERMINAL

 • Gjutning hissvägar och plintar.
 • Tätskikt hissvägg.
 • Återfyllnad vid plintar.
 • Schaktning, grundarbete och singel.
 • Avlopp och kabelrör i grund.

ÖVRIGT

 • Provisorisk passagerargång närmast terminalen är nu i bruk.
 • Landgång på södra sidan är på plats men
  driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Mark- och grundarbetet fortskrider för den nya terminaldelen.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Stommen till en del av den nya terminalen samt den provisoriska passagerargången.

 

Byggarbeten under, vecka 40

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Provisorisk passagerargång närmast terminalen är nu i bruk.
 • Arbete med hissgrop.
 • Kompletteringsarbete landgång.
 • Fortsatt vattenbilning på undersidan av piren.
 • Gjutning av sektion av piren.
 • Håltagning dörröppning landgång södra sidan och montering av dörr till landgång.

FÄRJETERMINAL

 • Fortsatt gjutning, isolering, form samt armering av plintar.
 • Fortsatt schaktning av grund för blivande terminalbyggnad och hiss.

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Rivning av den gamla passagerargången närmast terminalen.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Markarbete för den nya terminaldelen pågår.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den nya ingången till den provisoriska passagerargången.


Byggarbeten under, vecka 39

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Provisorisk passagerargång från terminal färdigställs under veckan.
 • Kompletterande belysning för den provisoriska passagerargången i början på veckan.
 • Vattenbilning på undersidan av piren
 • Gjutning av en sektion av piren

FÄRJETERMINAL

 • Gjutning, isolering, form samt armering av plintar fortsätter.
 • Montage av stål för pelare vid ny terminaldel.
 • Rivning av kuben (efter att provisorisk passagerargång är i bruk)
 • Schaktning av grund för blivande terminalbyggnad och hiss
 • Återfyllnad mark vid plintar
 • Skyddsfyllning ovan kablar inför rivning

ÖVRIGT

 • Landgång på södra sidan är på plats men driftsätts senare.
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Den provisoriska passagerargången är under uppbyggnad.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Blivande utgång till den provisoriska passagerargången.

Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn

Grundarbetet för den nya delen av terminalen är påbörjat.


Byggarbeten under vecka 38

PASSAGERARGÅNG OCH PIR

 • Den norra landgången demonteras med kran och flyttas.
 • Passagerargången närmast terminalen rivs i slutet av veckan.
 • Start montage av provisorisk passagerargång mellan terminal och ihopdockning med befintlig passagerargång.
 • Vatten kopplas om.
 • Bilning av betong undersida och ovansida pir.
 • Form och armering pir.

FÄRJETERMINAL

 • Arbete med grund, gjutning påbörjas.
 • Återfyllnadsarbete.

ÖVRIGT

 • Elarbete belysning pågår
Projekt Färjeterminal och pir i Umeå Hamn