Det händer i Hamnen

De närmaste åren kommer investeringar i hamnen att innebära effektiviseringar, kapacitetsförbättringar, utbyggnader samt tillskapande av nya ytor för olika typer av verksamheter.

Fortsättningsvis kommer vi att under rubriken "Veckobrev" att informera om de olika aktiviteterna

Veckobrev