PARKERING / Färjeterminalen

Arbeten vecka 42 (13-20 oktober)

Inga arbeten inplanerade, arbetsområdet inhägnat och transportväg runt arbestplatsen finns.

Arbeten vecka 41

Schakt och fyll för oljeavskiljare
Schakt och fyll av återstående VA

Arbeten vecka 40
Fortsätter VA-arbeten (Blåmarkerat)
Fortsätter Schakt och fyllöverbyggnad

Arbeten vecka 39

Fortsätter VA-arbeten

Fortsätter rivning beläggning

Fortsätter schakt och fyll  överbyggnad

Ny tillfällig parkering för terminal färdigställd