PARKERING / Färjeterminalen

Bussuppställning och parkeringsplatser för Wasaline är nu inne i "slutskedet" och kommer att färdigställas i sommar

Arbeten vecka 51 (16 - 22 december)

Terrassering, förstärkningslager och el-arbeten kommer att utföras den här veckan

Arbeten vecka 50 (9 - 15 december)

Schakt och fyll förstärkning, kanalisationsarbeten

Arbeten vecka 48 (25 november-1 december)

Vi påbörjar arbetena med kabelskyddsrör, grävning och fyllning av parkeringsytorna.

Arbeten vecka 46 (11-17 november)

inga arbeten inplanerade

Arbeten vecka 44 (28 oktober - 3 november)

Eventuellt kommer vi att påbörja schakt för kanalisation, beror på hur vädret blir

Arbeten vecka 43 (21-27 oktober)

Under V.43 är inga arbeten inplanerade, arbetsområdet inhägnat och transportväg runt arbetsplatsen finns

Arbeten vecka 42 (13-20 oktober)

Inga arbeten inplanerade, arbetsområdet inhägnat och transportväg runt arbestplatsen finns.

Arbeten vecka 41

Schakt och fyll för oljeavskiljare
Schakt och fyll av återstående VA

Arbeten vecka 40
Fortsätter VA-arbeten (Blåmarkerat)
Fortsätter Schakt och fyllöverbyggnad

Arbeten vecka 39

Fortsätter VA-arbeten

Fortsätter rivning beläggning

Fortsätter schakt och fyll  överbyggnad

Ny tillfällig parkering för terminal färdigställd